Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Kresťania

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Podobní srdcu Ježišovmu
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... Veď takto ničí dôveru – základne ohnivko spojenia ľudí v hocakej komunite. Začínajúc rodinou a končiac všeobecnou Cirkvou. Je jasné, že ako kresťania žijeme v spoločnosti, ktorá sa neriadi ...
2. Matka Cirkvi
(Úvahy/O živote)
... Máriou. Je to výnimočná možnosť, aby znovu vyvrátiť zbytočné pochybnosti ohľadne prehnanej mariánskej úcty, z ktorej neraz katolíkov obviňujú ostatní kresťania, ba aj sami "moderní" katolíci. Ako ...
3. Vojna a mier
(Úvahy/O živote)
... sfére. Myslím, že hlavnou úlohou kresťanov je nemlčať. Chybou je, že niektorí si zle vysvetľujú Kristové slová a nastavovaní druhého líca. Veď kresťania, sa už naučili dostávať facky, oprávnené, aj neoprávnené, ...
4. Spoločná svätosť 2 - Od Oľgy do Antona
(Katechézy/Vieroučné témy)
Milí misijní priatelia, ako všetci viete, kresťanstvo sa v Kyjevskej Rusi začalo šíriť vďaka dvom kresťanským panovníkom, z ktorých prvou bola Oľga, ktorú pravoslávni kresťania nazývajú – ...
5. Spoločná svätosť
(Úvahy/O viere)
Na Zemi žije už sedem miliárd ľudí. Z toho dve sú kresťania. Život každého z nich, či lepšie povedané – z nás, má byť momentom, ktorý pomáha nekresťanovi nájsť pravú cestu k Bohu a k jeho Synovi, Ježišovi ...
6. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... povedané neviem, čo si o tom myslieť. Hovoria, že Panna Mária je spoluvykupiteľka. Pápež Ján Pavol II s tým súhlasil, ale Benedikt XVI to nevie prijať, tak ako niektorí kresťania. Ja si o tom radšej nemyslím ...
7. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... vychovávajú svoje deti. A čo je najsmutnejšie? Ako často sa medzi nich radíme i my, ktorí si hovoríme kresťania. Vyšla snáď z módy Tvoja požiadavka rozdať všetko, čo máme a ísť za Tebou? Alebo sme ju nesprávne ...
...    Tretí deň Premenení trpiacim Služobníkom Kristus trpel za nás (por. 1.Petrov 2, 21) Tento deň nás pozýva zamyslieť sa nad utrpením Krista. Nasledovaním trpiaceho Služobníka Krista sú kresťania ...
9. Ovocie práce misionárov
(Rozhovory/S misionármi)
... ďalší Slovák – páter Viktor Števko SVD. Existujú rozdiely v správaní kresťanov a moslimov? Je to citeľne badať? Johannes: Obidve skupiny praktizujú svoju vieru. Kresťania chodia do kostola. Snažia ...
10. Čína - nová výzva pre Cirkev
(Rozhovory/S dobrovoľníkmi)
... inými národmi, nikdy sa nepodarilo odstrániť to, čo je čínske. Sú veľkí patrioti, kdekoľvek na svete sa nachádzajú. Keď sa číňania stanú veriacimi, tak sú z nich naozaj horliví kresťania. Sú ochotní ...
... – kresťania, nie sme často skutoční kresťania hlboko prepojení s Bohom – Láskou. Inak by mnohí našli v našich srdciach to, čo hľadajú celý život – to, čo nenašli v srdciach svojho otca, mamy. Kaťa tak ...
12. Kedy byť mučeníkom?
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... nikomu nič dlžní. Nuž, takí sme my kresťania. V prvých storočiach bola však v kresťanských kruhoch druhá krajnosť. Kým nás tiahne k pohanskej odplate, ich tiahlo takmer k bezhraničnej túžbe trpieť ...
... kresťania nesmú dať zastrašiť a nesmú sa prispôsobiť duchu tohto sveta. Práve naopak, sú povolaní, aby uznali najvyššiu moc Boha a jeho zákona, aby nechali zaznieť svoj hlas a zjednotili svoje úsilie v ...
14. Neskrývajme sa
(Komentáre/Kresťania a ...)
Dnes som na ruskej internetovej stránke www.katolik.ru našiel jednu správu, ktorá informuje o akcii českých katolíkov – svedectvo viery známych osobností. Zaujímavý projekt už len z toho pohľadu, že sa ...
15. Sv. Cyrila a Metoda
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... pohodlie a vydať sa na neistú cestu? Či sa hanbíme za to, že sme kresťania a robíme, či veríme veci, ktoré svet už dávno poslal do zabudnutia? Možno sa bojíme utrpenia, čo je pochopiteľné, ale môžeme mať ...
16. Misijná nedeľa - Prosby
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... do celého sveta. Prosíme Ťa, Pane, daj, aby sme my – kresťania – dokázali byť v každodenných okamihoch nášho života vernými a odvážnymi svedkami evanjelia Ježiša Krista, jeho lásky a milosrdenstva. Prosíme ...
17. Sila žehnania
(Úvahy/O viere)
... Kňazské ruky by sa teda nikdy nemali unaviť žehnaním. Žehnanie laikov Znakom kríža žehnajú kresťania v prvom rade seba samých. Vždy, keď sa prežehnávajú znakom kríža, požehnávajú svoje myslenie, svoje ...
... misií. Prenasledovanie Čoskoro na to, nastalo prvé prenasledovanie kresťanov od Židov. A výsledok? Ďalšie rozšírenie kresťanstva v Samárii, keďže utekajúci kresťania boli zároveň aj apoštolovia viery. ...
19. Misijná nedeľa - Adorácia I.
(Modlitby/Adorácie)
... misijného príkazu ísť a ohlasovať radostnú zvesť o tvojom víťazstve nad hriechom a smrťou na kríži. Odprosujeme Ťa, Pane, za to, že ako kresťania nie sme pre celý svet dostatočnými svedkami Tvojej lásky, ...
„Nech žíje svätý trojjediný Boh v našich srdciach a v srdciach všetkých ľudí!“ ( sv.Arnold Janssen, SVD ) Mnohí kresťania vo svete sa zapájajú do laického spoločenstva „Steylského misijného diela“ ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie