Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Konkordancia

Celkom: 11 nájdených výsledkov.

1. Dobrý pastier - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
Pár citátov zo Sv. Písma, ktoré hovoria o nádhernom vzťahu, ktorý má Boh voči nám - ako milujúci dobrý pastier ku svojim ovečkám, ktoré hľadá, obväzuje, chráni a stará sa o ne s láskou milujúceho citlivého ...
2. Srdce - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
5 Keď Pán videl, že ľudská neresť na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične naklonené na zlé, 6 Pán oľutoval, že stvoril človeka na zemi. Bol skormútený v ...
3. Modlitba - NZ
(Biblia/Konkordancia)
JEDNOMYSEĽNÁ MODLITBA Spoločná modlitba - 19 A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. 20  ...
4. Múdrosť - NZ
(Biblia/Konkordancia)
BOŽIA MÚDROSŤ Ježišov súd nad hriešnym pokolením - 16 Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na: svojich druhov: 17 "Pískali ...
5. Božie Slovo - NZ
(Biblia/Konkordancia)
17 Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. 18 Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné ...
6. Viera - NZ
(Biblia/Konkordancia)
A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú; 29 a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná ...
7. Pravda - NZ
(Biblia/Konkordancia)
Spor o dani cisárovi - 15 Vtedy farizeji odišli a radili sa, ako by ho podchytili v reči. 16 Poslali k nemu svojich učeníkov a herodiánov so slovami: "Učiteľ, vieme, že vždy ...
8. Milosrdenstvo - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
Kde všade sa vo Sv. Písme Starého a Nového zákona nachádza slovo "Milosrdenstvo"? Takýchto miest je k prekvapeniu obrovské množstvo... Nechajte sa prekvapiť sami - nech sa páči...   Desatoro ...
9. Nádej - NZ
(Biblia/Konkordancia)
22 Mužovia, Izraeliti, počujte tieto slová: Boh u vás potvrdil muža, Ježiša Nazaretského, mocnými činmi divmi a znameniami, ktoré, ako sami viete, Boh skrze neho medzi vami urobil. ...
10. Pokoj - NZ
(Biblia/Konkordancia)
76 A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu 77 a poučíš jeho ľud o spáse, 78 že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás ...
11. Dôvera - NZ
(Biblia/Konkordancia)
Dôvera v Božiu prozreteľnosť - 25 Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie