Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Jozef

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Jozefova rozvaha
(Úvahy/O Advente)
V dnešnom evanjeliu čítame, ako to bolo s narodením Ježiša. Dve postavy na scéne: Mária a Jozef. Mária tehotná, ale nie s Jozefom, Jozef šokovaný z toho, že Mária je tehotná a ako hovorí Písmo, chcel ...
2. Ozajstní hrdinovia
(Úvahy/O živote)
... prinášajú úžitok celému spoločenstvu, by ostali nepovšimnuté, čo sa aj často deje.     Mali by sme pouvažovať, čo znamená prinášať v obetu svoj život, i kto a kedy je ozajstný hrdina. Keď Jozef s Máriou ...
... videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. ... Potom Jozef z Arimatey, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným, lebo sa bál Židov, poprosil ...
4. Stretutie o povolaní pre mužov
(Aktuality/Správy z misií)
... postavy (Abrahám,Mojžiš, Jozef, Jeremiáš, Samuel, Rút, Ester, Ján Krstiteľ).   Najbližšie stretnutie začne 2. marca 2012, v piatok, s predpokladaným začiatkom o 17:00 hod. a končíme v nedeľu, tradične ...
5. Otče náš slovami Otca
(Úvahy/O modlitbe)
... aj za to, že si mi ju vysvetlil… Milujem všetky moje deti a teším sa z tých, keby chcú nájsť cestu z omylu, tých, ktorí sa chcú oslobodiť od hriechu. Žehnám ťa! Zostávaj v pokoji!   Zdroj: Jozef ...
... menom? Prečo Vám ho rodičia vybrali? Aký význam má pre Vás váš svätý patrón. Sv. Jozef, sv. Ján, sv. Anna a pod. Ako sa životy týchto svätých premietli do vášho života? Možno Vám neboli vaši patróni vždy ...
Sv. rodina hľada prístrešie, pomôžme im ho najsť! Modlime sa deviatnik k sv.Jozefovi. Otvorme naše srdcia čiže príbytky a privítajme sv. Rodinu aj u nás... 1. DEŇ Patrón a vzor snúbencov ÚVAHA ...
8. Pátri z Vietnamu v Čechách
(Rozhovory/S misionármi)
... P. Jozef Khang Thanh Dao (ďalej P. Jozef) a P. Ján Krstiteľ Hung The Nguyen (ďalej P. Ján) oficiálne zamestaní olomouckým Arcibiskupstvom ako kapláni v kostole sv. Michala v Olomouci. Budú bývať a učiť ...
9. Čína - nová výzva pre Cirkev
(Rozhovory/S dobrovoľníkmi)
... tu priateľov. Stretol sa zo zaujímavými ľuďmi a dokonca bol pri hrobe sv. Jozefa Freinademetza, prvého misionára Spoločnosti Božieho Slova. O jeho skúsenostiach hovorí v nasledujúcom rozhovore. Ako ...
10. Vianoce v Bolívii
(Zážitky/Misionárov)
... Dieťatom Ježiškom dajú do svojho betlehema aj sošku Panny Márie, sv. Jozefa, Troch Kráľov, pastierikov s typickými hudobnými nastrojmi ako sampoňa, kena, čarango,  a tiež niektoré zvieratká  tu na Altiplane ...
11. Sme stvorení pre milovanie...
(Rozhovory/S misionármi)
... ohlasovanie. Koľko misionárov a misijných dobrovoľníkov zo Slovenska pôsobí v Rusku? Môžem spočítať akurát nás – verbistov. Jozef Matis zo Sniny pôsobí vo Volgograde, Jozef Roman zo Spiša v Archangeľsku-meste ...
... k založenia misijného domu v USA (Techny). 15. január 1909 Zomiera v Steyli. 19. október 1975 Vyhlásený za blahoslaveného spolu s P. Jozefom Freinademetzom.    ...
13. Jozef Freinademetz - 4 - Steyl
(Misie/Rehole - info)
Jozef Freinademetz prišiel do Steylu 27. augusta 1878. Keď sa ku nemu blížíl, modlil sa Te Deum. Radosť zmiešaná s pocitom úzkosti sa miešala v jeho srdci. Upokojil sa však spomienkou na latinskú múdrosť: ...
... Damián, František Xaverský, Jozef Freinademetz či samotná Matka Tereza a mnohí mnohí ďalší. Ak však príde k lámaniu chleba, často v nás zvíťazí pohodlnosť, lenivosť, či neochota opustiť všetko zabezpečené ...
... Týka sa to aj absolutistického osvietenstva (napr. Jozefa II.), ktoré síce propagovalo Cirkev a vieru ako svoj oficiálny svetonázor, no neprijímalo ju v zmysle Božieho sprostredkovateľa, ale doslovne štátnej ...
16. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... Rodičia prinášali deti do chrámu (urobili tak aj svätý Jozef s Pannou Máriou), aby svojho prvorodeného Syna obetovali Pánovi. Nežiadali privilégium, výnimku. Vykúpili Ho párom holúbkov, na viac nemali. ...
... a z viery. Tak si posilníme vieru, lebo, ako to výrazne povedal veľký misionár Ján Pavol II.: „Viera sa posilňuje tým, že sa dáva!“ Dávajte a dá sa vám. Jozef kardinál Tomko Zdroj: kvp.rimkat.sk  ...
... glóbusom či mapou sveta, takisto môžu použiť obrázky z misijných krajín, alebo obrázky svätých, ktorí sa vyznačovali misionárskou horlivosťou za spásu duší (sv. František Xaverský, sv. Jozef Freinademetz, ...
... či UPC - Univerzitné pastoračné centrum bl. Jozefa Freinademetza v Bratislave s misiami v Rumunsku. Aj keď sa Misijná nedeľa nesie viac v duchu finančnej pomoci misiám, nemali by sme zabúdať vo svojich ...
... zdravotného stavu ju doopatrovali sestry sv. Jozefa v Alencon. Zomrela 18. 4. 1934. Jana Bigardová zanechala svetu i Cirkvi povedomie univerzálnosti misijného úsilia, dôležitosti domorodého kléru a prorocké ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie