Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Jeruzalem

Celkom: 43 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... Ježiš zveril apoštolom – „Budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme“ (Sk 1, 8) –, a to nielen ako nejaký vedľajší aspekt kresťanského života, ale ako jeho podstatný ...
2. Poznám Boha?
(Úvahy/O viere)
Prorok Ozeáš píše (preklad je z Jeruzalemskej biblie):  „Lebo lásku chcem, a nie obety, poznanie Boha viac než celopaly.“ (Oz 6,6) Poznanie Boha je viac ako zápalná obeta. Poznať Boha... Dá ...
3. Nielen slová - aj skutky! (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Ak pôjdeme hneď za ním, budeme môcť už tu akoby v predsieni nebeského Jeruzalema prežívať tento večný sviatok; ako aj svätí apoštoli išli za svojím vodcom Spasiteľom a boli aj vtedy a sú ešte aj teraz ...
... aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. Ježiš sa k nim obrátil a povedal: „Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi. Lebo prichádzajú dni, keď povedia: ...
5. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... druhý raz pod krížom Bolo to niekde pri bránach Jeruzalema. Nové zaváhanie, nový pád. Koľkokrát ešte? Ako dlho bude ešte trvať cesta? Kedy prestanú nadávky, bitie, kedy zmizne nenávisť, ktorá okolo nás ...
... v srdci hľadá Ježiša počas púte do Jeruzalema. V duchu viery, dôvery, poslušnosti a zbožnosti uskutočňuje životnú úlohu, ktorú mu Boh určil. Pri všetkých udalostiach svojho života dôveruje dobrému Bohu, ...
7. Dvojaký príchod Ježiša Krista
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Pán Ježiš Kristus príde z neba. Príde na konci sveta, v posledný deň, v sláve. Nastane koniec tohto sveta a tento stvorený svet sa znovu obnoví. Z Katechéz svätého biskupa Cyrila Jeruzalemského (Cat. ...
8. Prekvapená radosť
(Biblia/Meditácie)
... národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami." (Lk 24,35-48) Predstav si, že si niekoho strašne miloval - tak veľmi, že ti bol ten človek drahší ako ktokoľvek ...
... ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil ...
... Kráľovský úradník prišiel za Ježišom. Už musel byť Ježiš asi dosť známy. Veď „Galilejčania ho uvítali, lebo videli všetko, čo urobil cez sviatky v Jeruzaleme“. Dnes Ježiš neuzdravuje ani dotykom, ani blatom, ...
11. Krížová cesta detí z ulice
(Modlitby/Krížové cesty)
...    8. Ježiš teší a napomína jeruzalemské ženy Bol som na ulici a ľudia sa ma báli., lebo vedeli, že im môžem ublížiť. Zmenil som sa. Dnes ma ľudia rešpektujú a som pre nich „svätý“ chlapec. Ja vôbec ...
12. Vždy upriamená na Boha (o sv. Hedvige)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Božia služobníčka vedela, že živé kamene, ktoré majú byť včlenené do budovy nebeského Jeruzalema, treba na tomto svete vyhladiť údermi a tlakom a že do nebeskej slávy a slávnej vlasti máme vojsť cez mnohé ...
... Žiaci budú mať možnosť virtuálne navštíviť Rím v čase prvých kresťanov, alebo Jeruzalem v čase krížovej cesty, alebo vtedy, keď Ježiš urobil v Káne Galilejskej prvý zázrak. Takisto budú môcť testovať svoje ...
14. Trojaký Pánov príchod (sv. Bernard)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... obnoví Jeruzalem a všetko pretvorí. Tento príchod spôsobí, že „ako sme nosili obraz toho pozemského, budeme nosiť aj obraz nebeského“. Ako starý Adam prenikol celého človeka a celého ho zaujal, tak nech ...
... a učte všetky národy!". Máme šancu dokázať, že práce pre misie priniesli vždy požehnanie aj pre vlastný národ. I. Apoštolská doba Turíce Podivuhodné sú Božie cesty. Práve keď cez Turíce v Jeruzaleme ...
16. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... – tentokrát za život tých úbožiakov. Počas svojho putovania videl veľa biedy. Prišiel aj o svoj kráľovský plášť, korunu a koňa. Nakoniec prišiel do Jeruzalema. Ešte pred hradbami, na vŕšku zvanom Golgota, ...
... sme vidieť Ježiša“ (Jn 12, 21) – túto požiadavku predložili apoštolovi Filipovi v Jánovom evanjeliu niektorí Gréci, ktorí prišli na veľkonočnú púť do Jeruzalema. Táto požiadavka zaznieva v mesiaci októbri ...
... do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich“  a „porozprávali, čo sa im stalo cestou“ (Lk 24, 33 – 34). Pápež Ján Pavol II. vyzýval, aby sme boli „bdelí, ochotní poznať jeho [Pánovu] tvár a ponáhľať ...
19. Kristova chudoba, poníženosť a láska (sv. Klára)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... nebeského Jeruzalema. Tento Jeruzalem je odblesk večnej slávy, „odblesk večného svetla a zrkadlo bez škvrny“; preto sa denne dívaj do tohto zrkadla, kráľovná, nevesta Ježiša Krista, a stále v ňom skúmaj ...
20. Povolaní deliť sa
(Biblia/Úvahy nad Sv. Písmom)
... deň týždňa u seba odloží, čo môže, aby sa nerobili zbierky keď prídem. Keď budem u vás, pošlem tých, ktorých uznáte za hodných, s listom do Jeruzalema zaniesť váš milodar. (1 Kor 16, 1-3) Kultúrna úvaha: ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie