Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Ježišovi

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... a spása v Ježišovi Kristovi s plnou jasnosťou a s absolútnym rešpektovaním tohto svedomia… vzdáva sa tým tejto slobode pocta“ (apošt. exhortácia Evangelii nuntiandi, 80). Stretnutie s Kristom musíme vždy ...
2. Matka Cirkvi
(Úvahy/O živote)
... viac-menej pokladá za začiatok Cirkvi. Je to pochopiteľné, veď maličké spoločenstvo ustrašených apoštol sa v jeden deň rozrástlo o tritisíc duší, keď tí istí apoštoli vyšli v Sile Utešiteľa svedčiť o Ježišovi ...
3. Chceš mat moc?
(Úvahy/O viere)
... čas aj na splnenie úlohy, ktorú dostal. Sväté Písmo hovorí o Ježišovi, že „učil ako ten, čo má moc...“ Opäť sa trochu pohrám so slovíčkami (naša úžasná slovenčina): mať moc môžeme aj inak povedať: mať ...
4. Vstaň a choď
(Úvahy/O Advente)
V  evanjeliu sa dočítame o tom, že Ježiš „mal od Pána moc uzdravovať“ (Lk 5,17) a čítame príbeh o ochrnutom, ktorého kamaráti spustili cez strechu k Ježišovi. Pane, keby som bola na mieste ochrnutého, ...
5. Spoločná svätosť
(Úvahy/O viere)
Na Zemi žije už sedem miliárd ľudí. Z toho dve sú kresťania. Život každého z nich, či lepšie povedané – z nás, má byť momentom, ktorý pomáha nekresťanovi nájsť pravú cestu k Bohu a k jeho Synovi, Ježišovi ...
6. Nevzdávaj to
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... najmladší totiž vníma srdcom. Na vašu chválu, najmä tvoju, Peter, je, že ste počúvli práve toho najmladšieho a prišli k Ježišovi. On vie, čo k poslaniu potrebujete – vaše schopnosti, preto vás prosí priniesť ...
7. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... ti radím aj ja – zavolaj k Ježišovi a povedz mu o svojej slabej láske, popros ho, nech ti vleje do srdca svoju lásku, aby si ho mohol milovať do závratných nikdy sa nekončiacich výšok. Touto láskou je ...
... že vám na Veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa?“ Oni znova kričali: „Toho nie, ale Barabáša!“ A Barabáš bol zbojník." Pilát nenachádza na Ježišovi žiaden ...
9. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... boli verní Ježišovi a nasledovali ho na ceste Kríža, potom nám žiarivý Boží svet – svet svetla, pravdy a radosti – bude znovu darovaný: bude to nový úsvit stvorený samotným Bohom. (Ukrižovaný Ježišu, ...
10. Radosť v utrpení?
(Modlitby/Krížové cesty)
... v dôvere v Tvoju a v jej pomoc a lásku.   V. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž Keby sa Šimon ponúkol dobrovoľne, bolo by to iné. Ale prijať nedobrovoľnú pomoc je urážajúce. To skôr ...
11. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... svojej lásky. V. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž Šimon sa cez dav pretlačil až dopredu, zrejme, aby lepšie videl, čo sa vlastne deje. Nie, nechcel niesť; ale možno ho nakoniec nedonútil ...
... a kdekoľvek len vtedy, ak dovolíme Ježišovi, aby nás dennodenne objímal, a v tomto objatí nám vlial do srdca svoju obrovskú silu milovania, aby sme boli uzdravení najprv my sami - teda aby svojou láskou ...
... ruženec Modlitba Otče všetkých, ty nás voláš k tomu, aby sme boli jedno stádo ovečiek v tvojom Synovi Ježišovi Kristovi. On je naším dobrým Pastierom, ktorý nás vedie na zelené pastviny, k tichým ...
... Ježišovi – Vykupiteľovi sveta, ktorého Mária priniesla pod svojím srdcom do jeho domu. Zverme Bohu a ochrane sv. Jozefa všetkých snúbencov a tých, ktorí majú v úmysle založiť si rodinu. MODLITBA DEVIATNIKA ...
15. V Kristovi k nám hovoril Boh
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Hlavný dôvod, pre ktorý bolo v Starom zákone dovolené dávať Bohu otázky a potrebné, aby proroci a kňazi žiadali Boha o videnia a zjavenia, bol ten, že viera v tom čase nebola ešte dostatočne zakorenená ...
... koly, zabité hlboko do dna jazera, na ktoré Peter stúpal, aby sa dostal bližšie k Ježišovi? Nič také tam nebolo, inak by na tie koly narážali loďou – to by sa po tých koloch spokojne rozbehli aj ostatní! ...
17. Premenenie Pána = premenenie učeníkov
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... úcty a svätej bázne voči tak obrovskému a veľkému Bohu, ktorého by v Ježišovi spoznali, by ich srdce skolabovalo a Ježiš ich predsa ešte stále potreboval na tejto zemi. No na tejto hore sa neuskutočnila ...
18. Večná sláva proroka
(Biblia/Meditácie)
V tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi a hovoril svojim dvoranom: „To je Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc.“ Herodes totiž Jána chytil, sputnal ho a vrhol do väzenia ...
19. Malá duchovná zbraň pre teba...
(Modlitby/Pre každý deň)
... prejde z mojej duše všetko svetlo dobra a milostí od Ježiša do tvojej duše a postupne ju uzdraví. Odpúšťam ti všetko a napriek všetkému ťa mám rád - taký aký som, tak ako môžem v Ježišovi a spolu s Ním ...
... počúvate, ale nepočuli.“ (Mt 13, 16-17) Prečo dnes Ježišovi tak veľmi záleží, aby sme počuli, aby sme videli to, čo kedysi proroci tak veľmi túžili vidieť a počuť, ale nepočuli? Boli by veľmi šťastní, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie