Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz ján pavol

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... znovu potvrdzuje jeho nevyhnutnosť, pretože vzrástol počet tých, ktorí ešte nepoznajú Krista: „Počet ľudí, ktorí čakajú na Krista, je ešte stále nesmierne veľký,“ tvrdí blahoslavený Ján Pavol II. v encyklike ...
2. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... povedané neviem, čo si o tom myslieť. Hovoria, že Panna Mária je spoluvykupiteľka. Pápež Ján Pavol II s tým súhlasil, ale Benedikt XVI to nevie prijať, tak ako niektorí kresťania. Ja si o tom radšej nemyslím ...
3. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... prijmeme stále aktuálnu výzvu, aby sme smerovali k „,vysokej úrovni‘ každodenného kresťanského života“ (JÁN PAVOL II., apošt. list Novo millennio ineunte, 31). Keď Cirkev vo svojej múdrosti spoznáva a ...
4. Pán zjavuje svoju slávu (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... sľubovali pod závojom tajomstva, jas prítomnej slávy ukázal viditeľne a zreteľne. Lebo, ako hovorí svätý Ján, „zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.“ V ňom sa naplnilo ...
5. Áno, idem...
(Úvahy/O Advente)
... do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.  ...
Páter Pavol Kruták SVD (1957) pochádza z dediny Divina v Žilinskom okrese. Na Slovensku pôsobil vo viacerých farnostiach, potom ako rektor Misijného domu Matky Božej v Nitre a neskôr ako provinciál. Roku ...
7. V Kristovi k nám hovoril Boh
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... dobro, ako to teraz hlása celá náuka evanjelistov a apoštolov. Z Traktátu svätého kňaza Jána z Kríža O výstupe na vrch Karmel (Lib. 2, cap. 22)    ...
8. Čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia (sv. Ján Zlatoústy)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... zmŕtvychvstalého a keby neboli mali tento najväčší dôkaz jeho moci, neboli by sa vystavili takému riziku. Z Homílií svätého biskupa Jána Zlatoústeho na Prvý list Korinťanom (Hom. 4, 3. 4: PG 61, 34-36) ...
Na svete je už nová brožúrka so schválenými textami Novény ku bl. Jánovi Pavlovi II. Nech sa páči, môžete si ju zakúpiť aj tu na internete so zľavou: www.salito.sk  ...
10. Litánie k bl. Jánovi Pavlovi II.
(Modlitby/Litánie)
... o pomoc - litánia k bl. Jánovi Pavlovi II. Litánie k blahoslavenému Jánovi Pavlovi II.     K.: Pane zmiluj sa.     Ľ.: Pane zmiluj sa. K.: Kriste zmiluj sa.   Ľ.: Kriste zmiluj sa. K.: Pane ...
Naši priatelia zostavili novénu k bl. Jánovi Pavlovi II. Nech sa páči, tu je najnovší text aj s imprimáturom od o. biskupa Františka Tondru! Starý text, ktorý máte treba zničiť a nahradiť týmto novým odobreným ...
Práve tento článok je pre všetkých, ktorí by si chceli urobiť duchovnú obnovu s Jánom Pavlom II. Nech sa páči... 1. rozjímanie Mária K.: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ľ.: Amen. K.: Panna ...
13. Vždy som pracoval s láskou (sv. Ján Bosco)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a nápravu. Vo veľmi ťažkých okolnostiach je lepšie úpenlivo a pokorne prosiť Boha ako vychrliť prúd slov, ktoré poslucháčov urazia a vinníkom nijako nepomôžu.   Z Listov svätého kňaza Jána Boska ...
... hrozbu. No pápež Ján Pavol II. sa v tejto veci vyslovil jasne: „Kto neverí v diabla, neverí v Evanjelium,“ v ktorom sú jasné správy o Ježišovom vyháňaní zlých duchov i o moci, ktorú Ježiš na tento účel ...
15. Ježiš-pravý človek (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... pravé, pretože bolo také isté ako naše. Veď Mária je naša sestra, lebo všetci pochádzame od Adama. Keď Ján hovorí: „Slovo sa telom stalo“, treba to chápať tak ako iné podobné výroky. Tak napríklad Pavol ...
... Európy Milánskym ediktom (r. 313) dal Cisár Konštantín Cirkvi slobodu. V tejto dobe síce prvotná horlivosť kresťanov ochabla, ale nadšenie pre misie horelo v srdciach svätcov vtedajšej doby. Sv. Ján Zlatoústy ...
17. Ako sa rozhodneš?
(Úvahy/O láske)
...  V treťom prípade: Jedna pani je tehotná: Má veľa detí. Dve z nich umreli. Jej manžel je vo vojne a jej zostáva veľmi málo času pred smrťou Bol by si zabil pastiera duší: Jána Pavla II       ...
18. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... a za ktoré sa modlíte, Vám zo srdca ďakujem úprimným „Pán Boh zaplať!“ Keď sme slávili 160 rokov diela detí, Svätý Otec Ján Pavol II. napísal: „Deti, ktoré pomáhajú deťom, to je zázrak Božej lásky, veľký ...
19. Misie v dnešnom svete
(Misie/Rôzne)
Pri záverečnej svätej omši jedných Misijných prázdnin v Nitre povedal páter Ján Štefanec SVD zúčastneným deťom a mládeži: „Keby bol Pán Ježiš povedal ´Zaneste coca-colu do celého sveta´, naša misia by ...
... rôznych strán. Koncom minulého storočia Ján Pavol II., ktorý poznal misijný svet z vlastnej skúsenosti, odpovedal na ne hneď na začiatku svojho okružného listu „Redemptoris missio“ dôrazným tvrdením a ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie