Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Izák

Celkom: 13 nájdených výsledkov.

1. Vyjednávanie s Bohom
(Úvahy/O viere)
... Boha. Aká zaujímavá epizódka. Mojžiš mal s Bohom taký dôverný vzťah, že sa nebál s ním aj vyjednávať. Pripomenul mu, čo sľúbil Abrahámovi, Izákovi a Izraelovi, že rozmnoží potomstvo, nie zhubí. A to jeho ...
2. Medveď, poľovník a Boh
(Úvahy/O viere)
... aj dôveru preveriť. Bolo by to úžasné, keby si Boh získal úplne našu dôveru. Aj vtedy, keď ju občas vyskúša ako ju skúšal napr. u Abraháma, keď chcel, aby mu obetoval svojho jediného, vytúženého syna Izáka. ...
3. Prvorodený medzi mnohými bratmi (bl. Izák)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... blahoslaveného Izáka, opáta kláštora v Stelle  (Sermo 42: PL 194, 1831-1832)    ...
... Bohom Izáka a Bohom Jakuba“. 38 A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú.“    ...
5. Chválospev na vzkrieseného Krista (sv. Meliton Sardský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a vyvolený ľud naveky. On je veľkonočný baránok našej spásy. On v mnohých mnoho vytrpel: v Ábelovi ho zabili, v Izákovi mu zviazali nohy, v Jakubovi utekal do cudziny, v Jozefovi ho predali, v Mojžišovi ...
6. Biela sobota očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... na nich na své tváře. Nikdy jsem se tomu nedivila. Když člověk ví, věří a cítí, že Bůh Abrahámův, Izákův a Jákobův je živý Bůh a že přebýval v chrámě mezi svým lidem, spíše by se divil tomu, když by tak ...
7. Krížová cesta očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... se po zemi. Čtyři kati vedli také teď Spasitele na provazech, připoutaných k jeho pásu. Plášť mu vyhrnuli a přivázali k vrchní části těla. Když tak Ježíš nesl dřevo kříže, připamatoval mně živě Izáka, ...
8. Vznešenosť lásky (bl. Izák zo Stelly)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... veky. Amen. Z Rečí blahoslaveného Izáka, opáta kláštora v Stelle (Sermo 31: PL 194, 1292-1293)    ...
9. Srdce - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... nemu; lebo pre teba to znamená život a dlhodobé prebývanie v krajine, o ktorej prisahal Pán, tvoj Boh, Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, že im ju dá." Dt 30 Vyzvedači sľubujú ...
10. Božie Slovo - NZ
(Biblia/Konkordancia)
... všetci, čo sú z Izraela, sú Izrael. 7 A nie sú všetci Abrahámovými deťmi len preto, že sú jeho potomci. Ale: "Po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo." s To znamená, že nie telesné deti ...
11. Viera - NZ
(Biblia/Konkordancia)
... k ľudu: "Mužovia, Izraeliti, čo sa tomu divíte a prečo hľadíte na nás, akoby sme boli vlastnou mocou alebo nábožnosťou urobili, že tento chodí? 13 Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba, ...
12. Milosrdenstvo - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... rozpamätajú na osud svojich otcov, ktorí zhrešili pred Pánom. 34 Potom ich vrátim do ich zeme, ktorú som pod prísahou sľúbil ich otcom, Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi; budú v nej vládnuť ...
13. Sr. Katarína Florková SSpS v Ghane
(Rozhovory/S misionármi)
...  darovala pastelky a on mi od vtedy nosil za to obrázky, ktoré namaľoval. Jedného dňa som videla, že na tom obrázku to vyzerá ako Abrahám, ktorá obetuje svojho syna Izáka, ktorá ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie