Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Hlásanie

Celkom: 17 nájdených výsledkov.

... o hlásanie evanjelia v každom kúte sveta prináleží v prvom rade biskupom, ktorí sú ako členovia biskupského kolégia i ako pastieri partikulárnych cirkví priamo zodpovední za evanjelizáciu sveta. Pretože ...
2. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... Cirkvi bol tento čas obdobím, v ktorom tí, čo počuli a prijali Kristovo hlásanie, začínali krok za krokom svoju púť viery a obrátenia, aby neskôr mohli prijať sviatosť krstu. Bolo to priblíženie sa k živému ...
3. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera“ . (1Kor 15,14) K tomu nám, Pane, pomôž, aby sme žili a nezomreli vo svojich srdciach, aby sme svojim životom dokázali zvíťaziť nad smrťou. Zdroj: ...
4. Všetkých spoj do jednoty (o sv. Cyrilovi)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... viere a správnom vyznávaní a vdýchni im do sŕdc slovo svojho učenia. Lebo je to tvoj dar, že si nás nehodných prijal na hlásanie evanjelia svojho Krista, kým povzbudzujeme na dobré skutky a robíme, čo ...
5. Pán nasleduje svojich hlásateľov (sv. Gregor Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
...  A dobre sa hovorí, že „ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť“. Pán nasleduje svojich hlásateľov, lebo hlásanie ide pred ním. Pán iba vtedy prichádza do príbytku ...
6. Misijná nedeľa - Adorácia I.
(Modlitby/Adorácie)
... evanjelium. Aj Izaiáš hovorí: „Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali?“ 17 Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo. 18 Ale spytujem sa: Azda nepočuli? Ale áno, po celej zemi rozlieha sa ...
... Svätému. Spoločenstvá sa stretávajú na modlitbách na úmysly: Hlásanie a rozšírenie Evanjelia vo svete, najmä v misiách; zjednotenie odlúčených kresťanov s katolíckou Cirkvou; udržanie a zveľadenie náboženského ...
... v poslaní Syna a v poslaní Ducha Svätého podľa plánu Boha Otca“ (Druhý vatikánsky koncil, dekrét Ad gentes, 2). To je „milosť a vlastné povolanie Cirkvi a vyjadruje jej pravú povahu. Cirkev je tu na hlásanie ...
9. Hlásanie je apoštolská úloha (Vavrinec z Brindisi)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Ale milosti a lásky bez viery niet, lebo bez viery je nemožné páčiť sa Bohu. A viera sa ani nezačne bez hlásania Božieho slova: „Viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo.“ Hlásanie Božieho slova ...
10. Živá voda Ducha Svätého (sv. Cyril Jeruzalemský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Lebo jazyk jedného používa na hlásanie múdrosti, myseľ iného osvecuje proroctvom, ďalšiemu dáva moc vyháňať zlých duchov, inému uštedruje dar vysvetľovať božské Písma. U jedného posilňuje zdržanlivosť, ...
11. Ohlasovanie jednoty a viery (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... iné, ani cirkvi v Hispánii či v krajoch Keltov, ani na Východe ani v Egypte ani v Líbyi ani tie, čo sú v strede sveta. Ale ako je slnko, Božie stvorenie, na celom svete jedno a to isté, tak aj hlásanie ...
... areopág trochu zanedbávaný. Vo všeobecnosti sa uprednostňujú iné prostriedky na hlásanie evanjelia a vzdelávanie. Masmédiá sú ponechané iniciatíve jednotlivcov alebo malých skupín a v pastoračnom plánovaní ...
... nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera. 15 A potom sa zistí, že sme falošnými Božími svedkami, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ...
... Kristus vzkriesený. Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera. A potom sa zistí, že sme falošnými Božími svedkami, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil ...
15. Mária, naša i Kristova Matka (bl. Guerik)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... láskou vždy znovu rodí svoje deti, „kým v nich nebude stvárnený Kristus“, o koľko viac Kristova matka? Aj Pavol splodil tých, ktorí sa pre jeho hlásanie znovuzrodili slovom pravdy, ale Mária to urobila ...
... internetu rozvinú, akou hrozbou či požehnaním pre ľudstvo budú, záleží od jednotlivcov, ktorí ich budú alebo nebudú využívať či zneužívať. Ako tieto nové možnosti využije Cirkev na hlásanie evanjelia a ...
17. Viera - NZ
(Biblia/Konkordancia)
...  kto uveril tomu, čo sme hlásali?" 17 Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo. 18 Ale spytujem sa: Azda nepočuli? Ale áno, po celej zemi rozlieha sa ich hlasa ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie