Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Farnosť

Celkom: 23 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Mesto na Neve
(Listy/Listy misionárov)
... Sám architekt mal v krypte svoju hrobku. Začiatkom 20. Storočia bola vytvorená farnosť - jediná katolícka na severnej strane rieky Nevy. Okrem nej sa totiž v meste nachádzalo, i dodnes nachádza, ešte niekoľko ...
2. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... koľko príjemných sympatických a priateľských ľudí stretávam... :) 20. Čomu sa konkrétne v Rusku venujete? Aké veľké územie rozlohou je vaša farnosť, v ktorej pracujete? Koľko veriacich sa tam nachádza ...
... dostal do Manily na jednu farnosť, kde som vypomáhal a neskôr dvakrát zastupoval. Farnosť má vznešený názov „Farnosť vzkrieseného Pána“. Rozkladá sa okolo veľkého smetiska, ktoré má názov „Smokey mountain“, ...
4. 32 rokov misionárom v Juž. Amerike
(Rozhovory/S misionármi)
... sme tu štyria. Na akom území sa rozlieha vaša farnosť? Je to asi 40 x 40 km a patrí do nej 12 osád. Farnosť, v ktorej som pracoval predtým mala asi 120 x 40 km. Tá bola oveľa väčšia. Pomáhajú vám ...
5. Misionár za každých okolností
(Rozhovory/S misionármi)
... Tam pracuje od novembra 2000. Jeho farnosť má 1500-2000 katolíckych rodín. Okrem tých 2000 rodín patrí k farnosti aj 10 filiálok. Niektorá má 50 rodín, niektorá 25 rodín. Po decembrových voľbách v 2007 ...
6. Rekapitulácia
(Listy/Listy misionárov)
... s otcom Tomášom, ktorý je tu vo funkcii správcu farnosti. Farnosť je momentálne malá, hoci život katolíkov sa začal práve tu, no po výstavbe katedrálneho chrámu, a neblahom pôsobení jedného kňaza, zostali ...
7. „Nemať nič a byť bohatý?!“
(Listy/Listy misionárov)
... spolubratia. Potom som sa dostal na inú našu farnosť vysoko v horách, asi tak sedem hodín autom. Keď som tam prišiel, opäť som mohol vidieť ten obrovský rozdiel medzi mestom a vidiekom tu v Mexicu. Vlastne ...
... moju otázku: „Kde idem?“ ...“Tu neďaleko do Hidalga.“ Lenže Hidalgo je aj mesto ale aj jedná veľká krajinná oblasť. Takže po príchode na najbližšiu farnosť ma namiesto privítania domáceho kňaza, čakal ...
... farnosti a aktuálne úmysly Cirkvi, prípadne modlitbové akcie ako napríklad spoločná modlitbová reťaz za farnosť, za nenarodené deti, za médiá a pod. Môže tu byť vytvorený priestor aj pre organizáciu ruží ...
... masmédií, či už ide o internet, televíziu, rádio alebo tlač.“ O farnosti hovorí ten istý dokument: „Ak má farnosť existovať ako živý a rastúci organizmus musia sa všetci jej členovia učiť podeliť sa o ...
11. Sme stvorení pre milovanie...
(Rozhovory/S misionármi)
... a pol vidím, že je to miesto stvorené priamo pre moju dušu. A za to mu ďakujem. V čom spočíva Vaša pastorácia? Koľko máte vo farnosti ľudí, na akom území pracujete? Naša farnosť je jedna z troch farností ...
Na poli evanjelizácie má každý kresťan povinnosť nachádzať všetky možné cesty, ktorými by dosiahol cieľ: ohlasovanie Slova. V tomto zmysle chcem pre naše farnsoti navrhnúť konkrétne možnosti a rôzne formy ...
13. Irkutsk 17 - Tábory na brehu Bajkalu
(Zážitky/Misionárov)
Každý rok sa už od začiatku júna až do augusta organizujú v biskupskej chate na brehu Bajkalu detské a mládežnícke tábory pre deti a mladých z celého Irkutského dekanátu. Každá farnosť má svoj týždeň so ...
14. Викарный
(Listy/Listy misionárov)
... Farnosť oproti tej v Blagoveščensku je omnoho väčšia. No ľudia tu cez týždeň rýchlo miznú, kým na ďalekom východe sme po sv. omšiach sedeli aj hodinu. Tým, že sa farnosť nachádza v centre diecézneho života, ...
15. Sila žehnania
(Úvahy/O viere)
... formulu exorcizmu a každý večer dvíham ruky a požehnávam svoju farnosť. Kríž požehnania siaha ďaleko, veľmi ďaleko. Jeho predĺžené ramená objímajú celý svet." Požehnanie je vždy novým víťazstvom. Žehnajúci ...
... prichádzať s pokorou a s dôverou načúvať slovám svojho Kráľa, aby spoznal jeho plány so zemou, na ktorú bol na určitý čas poslaný, s ľuďmi, ktorí ho obklopujú, či už je to jeho rodina, práca, alebo farnosť, ...
17. Moja misia v Mozambiku
(Rozhovory/S dobrovoľníkmi)
... a farnosťami v rôznych denomináciách, pretože naša škola bola ekumenická. Počas výjazdu ma táto práca veľmi nadchla a v Maputo som našla mnoho nových priateľov. Keď sme sa vrátili, veľa som sa modlila, ...
18. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... o pomoc: „Milí malí misionári, moji drahí spolupracovníci! Prosím o vašu modlitbu a to nie iba za vašu rodinu a farnosť, ale aj za všetky rodiny na svete. Veľmi sa spolieham na vašu modlitbu. Koľko detí ...
... doň“ (Mk 10, 14-15). Deti milujú deti. Farnosť, škola i rodina sú pozvané mať účasť na pedagogicko-katechetickom programe formácie detí. Aj deti aktívne spolupracujú na svojej výchove. Postupne sú vedené ...
... sa bude u každého vyzerať inak podľa jeho schopností, veku a sociálneho zaradenia. Farnosť je miestom, kde má každý možnosť pridať do spoločného svoj dar spôsobom jemu vlastným. Je to spoločenstvo ľudí ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie