Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Darca

Celkom: 9 nájdených výsledkov.

1. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... pre deti, umelé potraty, rozvedené manželstvá, domovy dôchodcov. To všetko sú trpké následky ľudského sebectva. Ježišu, zošli všetkým tým, ktorých si povolal do manželstva, ktorým si určil, aby boli darcami ...
2. Predvianočná novéna
(Modlitby/Novény)
... a spas človeka, * ktorého si utvoril zo zeme.   23. decembra Ó, Emanuel, náš kráľ a zákonodarca, Očakávanie národov a ich Spasiteľ. Príď a zachráň náš Pane, Bože náš.   24. decembra Keď ...
3. Sila žehnania
(Úvahy/O viere)
... kňaz sa stáva duchovným vysielačom. Vo svete je mnoho antén, čiže sŕdc, ktoré požehnanie potrebujú a touto cestou dostávajú. Časté žehnanie kňazov môže priniesť chorému veľké úľavy, Ale darca i prijímateľ ...
4. Všetko sa stalo novým (sv. Ondrej Krétsky)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
„Cieľom zákona je Kristus,“ lebo nás odvádza od zeme a privádza k Duchu. V ňom je totiž naplnenie: keď sám zákonodarca všetko vykonal a dokončil, vniesol do litery ducha. On v sebe samom zhrnul všetko. ...
5. Litánie k Duchu Svätému
(Modlitby/Litánie)
... ohnisko lásky, nauč ma žiť múdro a trpezlivo! 11. Duch Svätý, darca všetkých darov, nauč ma žiť v pokore a skromnosti! 12. Duch Svätý, pretekajúca pokladnica milostí, nauč ma chápať cenu utrpenia! 13. ...
Ďalšia zaujímavá novéna k Duchu Svätému prostredníctvom úvah nad jednotlivými invokáciami k Duchu Svätému v Hymnoch, ktoré sa kresťania modlia už dlhé stáročia... Nech sa páči... Hymnus: Veni creator ...
7. Dobro lásky (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... rozmnožuje. Nech je darca almužny bez starostí a veselý, lebo najväčší zisk bude mať vtedy, keď si pre seba ponechá čo najmenej, ako hovorí svätý apoštol Pavol: Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb ...
8. Eutanázia
(Katechézy/Morálka)
... len darca a jediný vlastník života – Boh; človek je len správca, ktorý má zo zvereného poklady priniesť nejaký výnos. Človek odmietajúci život je podobný sluhovi, ktorý svoj denár zakopal na poli, porov. ...
9. Adopcia tried v škole - Sudán
(Misie/Formy pomoci misiám)
... a v Sudáne, a aby anonymný vzťah darca – obdarovaný mohol prejsť do roviny priateľstva.  Projekt napomôže aj tomu, aby Slovensko spoznalo život v Sudáne a aby Sudán spoznal život na Slovensku. Počas ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie