Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Božiemu

Celkom: 43 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Spoločná svätosť 2 - Od Oľgy do Antona
(Katechézy/Vieroučné témy)
... Cirkvi. Ako to už u panovníkov býva, mnohí pochybujú o ich svätosti, keďže spôsob života mocnárov nie je vždy schopný podriadiť sa všeobecnému Božiemu zákonu rovnosti pred Bohom. No predsa ...
... Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. A Pilát dovolil. Išiel teda a sňal jeho telo. Rana v Ježišovom boku sa stáva otvorom, otvorenými dverami k Božiemu srdcu. Tu možno z jeho nekonečnej lásky čerpať ...
...  Boh zjavil svätému Jozefovi skrze anjela tajomstvo príchodu Syna Božieho na svet. Svätý Jozef, poslušný Božiemu vnuknutiu, prijal pod svoju strechu Máriu v požehnanom stave. Tým poskytol prístrešie samotnému ...
4. Homeopatia je biela mágia
(Komentáre/Kresťania a ...)
... a hriešnikmi chce vybojovať ťažkú cestu k Božiemu kráľovstvu na zemi, ktorý sa z kríža prihovára k lotrovi, tento muž bolesti je pre Hahnemanna neprístojný (!). Svojím spôsobom tragická je i neodškriepiteľná ...
... volať k Bohu, aby nás dal do poriadku - znovu a znovu zrodzoval k Božiemu životu v nás (hlavne cez sv. spoveď ale aj dokonalú ľútosť). Každým aj tým najmenším hriechom - slovom, myšlienkou či skutokom ...
Božia láska je kvetom a milosrdenstvo je plodom. Nech pochybujúca duša číta tieto myšlienky o milosrdenstve a začne dôverovať. Litánie k Božiemu milosrdenstvu Milosrdenstvo Božie, vytryskujúce z ...
... v mene lásky k Bohu a človeku išli a prinášali ovocie. Doby, v ktorých žili boli rôzne a rôzne sú aj ich osobné príbehy. Napriek tomu ich zjednocuje spoločná črta svätosti a tou je oddanosť Božiemu milosrdenstvu.“ ...
... našej viery, o dar Nábožnosti, aby som vždy slúžil Tvojej vznešenosti so synovskou láskou, o dar Bázne Božej, aby som sa bál hriechu, ktorý teba, ó Bože uráža. Amen.   Zasvätenie sveta Božiemu ...
... bázňou a úctou k Božiemu Slovu a Božskému Srdcu, k Najsvätejšej Trojici a Duchu Svätému, ale aj úporným hľadaním a následným verným plnením Božej vôle.   Nábožnosť dennodenne praktizovaná v domácnosti ...
... zvedavosti, je hriechom proti 1. Božiemu prikázaniu, na ktorom pohorel aj kráľ Dávid v snahe spočítať obyvateľstvo (porov. 2Sam 24). Astrológia Ako je známe, vychádza z pohanských kultov blízkeho ...
11. Tajomstvo duší v očistci I (Mária Simma)
(Rozhovory/S rôznymi ľuďmi)
Mária Simma je rakúskou mystičkou. Už 50 rokov ju vďaka osobitnému Božiemu daru, ktorý je v dejinách Cirkvi známy, navštevujú duše v očistci. O čom tieto duše hovoria ? Upozorňujú, žiadajú o modlitby a ...
12. Tajomstvo duší v očistci II (Mária Simma)
(Rozhovory/S rôznymi ľuďmi)
Mária Simma je rakúskou mystičkou. Už 50 rokov ju vďaka osobitnému Božiemu daru, ktorý je v dejinách Cirkvi známy, navštevujú duše v očistci. O čom tieto duše hovoria ? Upozorňujú, žiadajú o modlitby a ...
13. Tajomstvo duší v očistci III (Mária Simma)
(Rozhovory/S rôznymi ľuďmi)
Mária Simma je rakúskou mystičkou. Už 50 rokov ju vďaka osobitnému Božiemu daru, ktorý je v dejinách Cirkvi známy, navštevujú duše v očistci. O čom tieto duše hovoria ? Upozorňujú, žiadajú o modlitby a ...
14. Kresťanstvo a okultizmus - Úvod
(Katechézy/Morálka)
... rozhodnutí človeka proti Božiemu prikázaniu. „Preto človeka musí osvietiť Božie zjavenie, a to nie iba v tom, čo presahuje jeho chápavosť, ale aj v oblasti "náboženských a mravných právd, ktoré samy ...
... ktorom povzbudzuje k misijnej horlivosti za šírenie viery. V jednom z nich pripomína veriacim Ján Pavol II zmysel tohto dňa slovami: „Misijná nedeľa je zvláštnou príležitosťou, ktorá pripomína Božiemu ...
... lásky v službe Božiemu kráľovstvu byť v Cirkvi znamením slávy budúceho sveta." (KKP 573) Všetci, ktorí sme pokrstení, máme svoju úlohu v Cirkvi, sme jej údmi. Takto sme pozvaní k aktívnej účasti na poslaní ...
... sa k Božiemu slovu a vysvetľuje túto udalosť ako "biely kamienok, ktorý dostane ten, kto zvíťazí a na kamienku bude napísané nové meno, ktoré pozná iba ten, čo ho dostane…" Vo svetle tohto slova Terézia ...
... zmysel v odovzdaní celej svojej osoby Božiemu kráľovstvu, aby iní mohli žiť v plnosti: "Rehoľníci sa majú horlivo snažiť, aby cez nich Cirkev postupom času čoraz lepšie ukazovala veriacim i neveriacim ...
...  Tajomstvo Terézie spočíva v zamilovaní si svojej úbohosti, svojej slabosti a na druhej strane v slepej dôvere Božiemu milosrdenstvu s túžbou stať sa obetou jeho Lásky. Naša úbohosť nemôže byť prekážkou ...
... deň misií, ponúka diecéznym a farským spoločenstvám, inštitútom zasväteného života, cirkevným hnutiam i celému Božiemu ľudu príležitosť na obnovu úsilia pri ohlasovaní evanjelia a na to, aby svojim pastoračným ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie