Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Boží

Celkom: 26 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... úlohu rozširovania hraníc viery, týkajúcu sa jednotlivých veriacich, ako aj všetkých kresťanských spoločenstiev: „Keďže Boží ľud žije v spoločenstvách – najmä diecéznych a farských – a prostredníctvom ...
2. Podobní srdcu Ježišovmu
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... prostitútok, čo znamenalo, že ho pokladali za rovného s nimi. A to On bol Najsvätejším – Božím Synom, a predsa nenamietal. Tým viac my, ktorý sme rovní pred Bohom ako hriešnici, no rovnako ...
3. Spoznaj Božie skutky!
(Úvahy/O viere)
... ľahké. Veľa toho o sebe Ježiš hovoril napr. že prichádza od Boha, že je Božím synom, že umrie, ale vstane z mŕtvych, že Boh je Otcom a že on a Otec sú jedno a iné teologické pravdy a dogmy. Ale tiež vedel, ...
4. Hľadanie Božieho spôsobu
(Úvahy/O Advente)
... nezapochybovala, že bude mať syna, len sa spýtala na to, ako to Boh urobí; „ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“. Spýtala sa na Boží spôsob naplnenia Jeho prisľúbenia. Zaujímavé, skúšali sme sa už ...
5. Zrkadlo
(Úvahy/O Advente)
... je niekomu na posmech? Alebo sme tým rovným zrkadlom, ktorý odráža pravý obraz Boha, ktorý neprikrášľuje, ale ani nezohavuje? Je v nás boží obraz pravdivý? Aký je vlastne náš Boh? Poznáme ho? „Zvelebujem ...
... ktoré, ako sa vyjadril Boží služobník Pavol VI. v apoštolskej exhortácii Evangelii nuntiandi, „nie je ponechané na ľubovôľu Cirkvi, ale je jej poslaním a povinnosťou, ktorú jej uložil Pán Ježiš, aby ľudia ...
... uchované od akéhokoľvek porušenia. Patrilo sa, aby tá, ktorá nosila Stvoriteľa v lone ako dieťa, bývala v Božích príbytkoch. Patrilo sa, aby nevesta, s ktorou sa zasnúbil Otec, prebývala v nebeských komnatách. ...
8. Spoločná svätosť 2 - Od Oľgy do Antona
(Katechézy/Vieroučné témy)
... ho musí pokarhať. Táto ľútosť predstaveného vždy zasiahla srdcia spolubratov a sami v slzách prosili o odpustenie a požehnanie. Bolo to skutočné otcovské a Božím milosrdenstvom ...
9. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... čo sa dá. Prostriedky nejaké nazbierame, ale vonkoncom nestačia na to, čo tento chrám aspoň zatiaľ potrebuje... ale financie nie sú všetko, dôležité sú ich srdcia... tie sú pokladom Božím... 25. Je známe, ...
10. Kristov kríž — prameň každého požehnania ( sv. Lev)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... život v smrti. Teraz už prestali rozličné krvavé obety a všelijaké obetné dary dokonale nahrádza jediná obeta tvojho tela a krvi, lebo ty si pravý „Boží Baránok, ktorý sníma hriechy sveta“. Takto v sebe ...
... 2, 21) Bratia a sestry v Kristu! V tento večer sa stretáme uprostred sugestívneho prostredia rímskeho Kolosea, zhromaždení Božím slovom, ktoré práve odznelo, aby sme spolu so Svätým Otcom Benediktom XVI. ...
12. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... zodpovednosť za tých, ktorí sú ako ja Božími stvoreniami a Božími deťmi: fakt, že sme vo svojej ľudskej prirodzenosti a často aj vo viere bratmi a sestrami, musí viesť k tomu, aby sme v blížnych skutočne ...
13. Uzdrav naše rodiny!
(Modlitby/Krížové cesty)
... sa neodlišovali od iných, hoci vieme, že naše obliekanie hraničí často s vyzývavou necudnosťou? A čo ešte nezachovávame z Božích prikázaní zo strachu, aby sme neboli iní? Modlime sa: Ježišu, zmiluj sa ...
14. Radosť v utrpení?
(Modlitby/Krížové cesty)
... Boží plán tak, ako ho splnil Ježiš. Každý deň ho plníme z časti. Ale v smrti máme možnosť dať sa úplne. Ponúknuť Bohu všetko. Vystúpiť až na vrchol. Prekročiť prah a stretnúť sa s Bohom. Azda môže byť ...
15. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... sa zdráha prekročiť hranice svojich možností. Zakolísanie. Pád. Niekoho sa možno v tej chvíli zmocnil súcit, iní sa len pohŕdavo usmiali: „Pozrite sa, hovoril o sebe, že je Syn Boží, chcel zboriť chrám ...
16. Nesmrteľné priateľstvo s Bohom (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... učeníkom: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás.“ Tým naznačil, že nie oni oslavovali jeho, keď išli za ním, ale tým, že išli za Božím Synom, získavali slávu u neho. A takisto: „Chcem, ...
17. Keby som lásky nemal...
(Biblia/Obľúbené citáty)
... tak veľmi, hoci by sme tak veľmi chceli. 10. Ale keď v nás bude Boží Duch - Duch Lásky - Duch Svätý, ten zmení čokoľvek, čo je v nás - On jediný pozná všetko, vidí všetko, chápe všetko a miluje nekonečne. ...
... že jednota medzi nimi je predovšetkým Božím darom. Podiel na Kristovom víťazstve je nad všetkým, čo nás rozdeľuje. Slávnostný ruženec Modlitba Všemohúci Bože, Vládca všetkých. Uč nás poznávať tajomstvo ...
... udalosťami spásy? Možno ste nad tým neuvažovali, no napriek tomu sú vo vašom živote symbolické udalosti, ktoré neviete inak nazvať ako Boží „zásah“, ako udalosť spásy. Uvažovali ste niekedy nad svojim ...
“Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno…” (Jn 1,12) Prijať Božie Dieťa znamená prijať jeho pozvanie nasledovať ho v pokore, skloniť sa pred ním a ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie