Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Augustín

Celkom: 38 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... sv. Augustína. Dá sa povedať, že svojim hýrivým životom žil naplno každý deň. Jeho život bol dlhé roky poznačený zábavou, užívaním si života plným priehrštím. A predsa, malo to nejakú chybu. Napriek tomu, ...
... ostáva len na materiálnej úrovni, no Pán ju pomaly privedie k pochopeniu cesty viery, ktorá jej umožní spoznať v ňom Mesiáša. Svätý Augustín o tom hovorí: „Čo iné mohla [táto žena] urobiť, keď prijala ...
... k tebe týmito slovami... :) P. Robert Balek SVD Pár myšlienok pre teba: Boh má svoje ucho na tvojom srdci! A ty? sv. AUGUSTÍN Bolo dobre povedané, že srdce hovorí k srdcu, zatiaľ čo jazyk hovorí ...
4. Večná túžba po milovanom
(Biblia/Meditácie)
... plný mešec. sv. AUGUSTÍN Život sa postupne stáva stále ťažším, ale pri zápase s ťažkosťami sa rozvíja najvnútornejšia sila srdca. GOGH Van Vincent  ...
5. Ponorený v mori tvojho milosrdenstva (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Augustína (Lib. 10, 26, 37 – 29, 40: CCL 27, 174-176)      ...
6. Pane, len ty do mňa vidíš (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... temnoty ako poludnie pred tvojou tvárou. Z Vyznaní svätého biskupa Augustína (Lib. 10, 1, 1 – 2, 2; 5, 7: CCL 27, 155. 158)    ...
7. Duch sa prihovára za nás (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... sme po nej. Ale ani keby sme ju videli, netúžili by sme po nej, ani by sme ju so vzdychaním nehľadali. Z Listu svätého biskupa Augustína Probe (Ep. 130, 14, 27 – 15, 28: CSEL 44, 71-73)    ...
8. Túžte po nebi! (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... od toho, ktorý jediný ho môže dať?! Z Listu svätého biskupa Augustína Probe (Ep. 130, 8, 15. 17 – 9, 18: CSEL 44, 56-57. 59-60)    ...
9. Jeho poníženosť nás vzpriamila (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... kríž, predpovedal mu jeho utrpenie. Sem teda mieril Pán, keď hovoril: „Pas moje ovce“: trp za moje ovce. Z Rečí svätého biskupa Augustína (Sermo Guelferbytanus 32, De ordinatrione episcopi; PLS 2, ...
10. Pijem z potoka tvojich rozkoší (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Kde? Pri vzkriesení mŕtvych, lebo „ja ho vzkriesim v posledný deň“. Z Traktátov svätého biskupa Augustína na Jánovo evanjelium (Tract. 26, 4-6: CCL 36, 261-263)    ...
11. Boh sa kvôli tebe stal človekom (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... sebou, ale v Pánovi. Veď či nám mohla svitnúť väčšia milosť, ako nám dal Boh, keď svojho jednorodeného Syna urobil Synom človeka a človeka zasa urobil Božím synom? Z rečí svätého biskupa Augustína  (Sermo ...
12. Nasýtim sa, keď sa zjaví tvoja sláva (sv. Tomáš Akvinský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... presahuje. A preto sa neuspokojí nikde inde, iba v Bohu, ako hovorí Augustín: „Pre seba si nás, Pane, stvoril a naše srdce je nespokojné, kým nespočinie v tebe.“ A keď svätí vo vlasti budú dokonale mať ...
... apológiami bojovali proti pohanským kultom napádajúcim kresťanstvo (hlavne Tertulián,. Origenes a Augustín), sa zintenzívnil v stredoveku, spolu s rastúcou sekularizáciou spoločenstva, jeho príklonu k humanizmu ...
14. Sila žehnania
(Úvahy/O viere)
... týmto „veľkým tajomstvom", dostávajú muž a žena, otec a matka, kňazskú moc, ktorá im nebude odňatá (sv. Augustín). Moc a sila rodičovského požehnania spočíva konečne aj v ich hodnosti ako Božích zástupcov. ...
... vo vyhnanstve obracal pohanov pri Čiernom mori, sv. Atanáz vo vyhnanstve v Trevíre (r. 336 - 337) pomáhal pokresťančiť Porýnsko. Pápež Rehor Veľký poslal do Anglicka opáta, benediktína Augustína so 40 ...
... sveta, o páde človeka, o poznaní boha zo stvorených vecí prostredníctvom bohmi osvieteného rozumu. Kresťanský autori ako Lactantius i Augustín v ňom vidia prvky kresťanskej viery a vtelenia. Hermetika ...
17. Neskoro som ťa začal milovať (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... tvojom pokoji. Z Vyznaní svätého biskupa Augustína (Lib. 7, 10, 18; 10, 27: CSEL 33, 157-163. 255)  ...
18. Posledné dni sv. Moniky (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a choroba sa jej rýchlo zhoršovala. Z Vyznaní svätého biskupa Augustína (Lib. 9, 10-11: CSEL 33, 215-219)  ...
19. O pastieroch (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Sv. Augustín nám ponúka pár zamyslení nad úlohou pastiera... Priprav sa na skúšku Už ste počuli, čo majú radi zlí pastieri. Pozrite sa, čo zanedbávajú. „Slabé ste neposilňovali, choré neliečili, ...
20. Marta a Mária (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... bude? Sám Pán hovorí o svojich sluhoch: „Veru, hovorím vám: Posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať.“ Z Rečí svätého biskupa Augustína (Sermo 103, 1-2. 6: PL 38, 613. 615)  ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie