Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz životopis

Celkom: 18 nájdených výsledkov.

1. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... ísť ďalej. Ďalšou možnosťou ako spoznať povolanie, je modlitba, potom čítanie sv. Písma, čítanie životopisov svätcov, uvažujúc nad tým, ktorý z nich mi je bližší a čím – v ich povolaní spoznávať časť ...
2. Kto sa chce stať Dobrovoľníkom pre Afriku?
(Aktuality/Správy z misií)
... Dobrej noviny v Keni. Ako sa možno prihlásiť: Prihlášku – motivačný list a životopis (obe napísané v anglickom jazyku) – je potrebné poslať do 20. februára 2011 na adresu dobrovolnici@erko.sk. Priebeh ...
3. Sv. Cyrila a Metoda
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... samého Majstra. Životopis oboch svätcov dobre poznáte, preto spomeniem len niektoré body. Solúnsky bratia mali ešte pred moravskou misiou celkom peknú vedecko-politickú kariéru. Konštantín pôsobil ...
... z evanjelia aj s priliehavými poznámkami. Rád čítal aj listy sv. Petra a životopisy svätých. Mama zatiaľ priadla a počúvala ho.“ Svoju matku, Annu Katarínu, deti radi nazývali „modliaca sa matka“. Vynikajúcim ...
... začína žiť nebo už na zemi, aj keď vo viere, ale aj večný život začína vnímať ako spojený so zemou. Je známy Terezkin výrok o "daždi ruží" (por. ŽZ 9.6.3), ktorý si vypožičala z životopisu svätého Alojza ...
... cestu, ktorá ju privedie k originálnym objavom. V životopise sa môžeme dočítať o mnohých významných a zaujímavých udalostiach, napr. o otcovej svätosti, výchovnej úlohe sestier, najmä Paulíny, prvom svätom ...
7. Jozef Freinademetz - 4 - V Steyli
(Misie/Rehole - info)
Pokračujeme v životopise veľkého misionára Sv. Jozefa Freinademetza - misionára v Číne. Tentoraz je to úsek jeho života, ktorý strávil v Steyli - hlavnom dome Spoločnosti Božieho Slova a to od augusta ...
8. Páter Pio - 2 - Zázraky svätca
(Príbehy/Skutočné príbehy)
Páter Pio mal dar jazyka. Nikdy neštudoval gréčtinu ani francúzštinu, ale z času na čas napísal svojmu duchovnému vodcovi v týchto jazykoch. Napriek tomu, že páter Pio od 13. mája 1918 nikdy neopustil ...
9. Páter Pio - 1 - Budeš ukrižovaný
(Príbehy/Skutočné príbehy)
Otec Pio sa narodil v južnom Taliansku 25. mája 1887. O sebe povedal, že keď mal 13 rokov, ukázal mu Boh všetky duše, ktoré raz k nemu prídu. Keď mal pätnásť rokov vstúpil do kapucínskeho kláštora. Raz ...
10. Trpezlivosť a láska svätej Františky
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ktorých mu ona označila. Zo Životopisu svätej Františky Rímskej, ktorý napísala Mária Magdaléna Anguillárska, predstavená Oblátok z Torre de’ Specchi (Cap. 6-7, Acta Sanctorum Martii 2, *188-*189)   ...
... boji za ochranu ľudského života od počatia. Záver Dnes vieme deti vraždiť skôr, než sa narodia, a vieme to v mene akejsi „slobody" robiť legálne, odborne a masovo. Zamyslime sa na záver nad životopisom ...
... odporučil, aby sa trošku venoval francúzštine, usilovne sa naučil naspamäť časti z Vulgáty, a aby si preštudoval životopisy svätých. Freinademetz na ňu odpovedal s veľkou radosťou a vďačnosťou. Spomenul, ...
Sv. Jozef Freinademetz bol kaplánom v San Martino (Val Badia) v rokoch 1876-1878. Začalo sa to začiatkom júla 1876, kedy sa Jozef vrátil domov na krátku dovolenku pred nástupom do pastoračnej služby. Jeho ...
14. Sv. Terezka z Lisieux - Svätosť Mária
(Myšlienky/Myšlienky)
... slávy, ktorý si mi pripravil vo svojom kráľovstve... Túžim stať sa svätou. Cítim však svoju nemohúcnosť, a preto ťa prosím, môj Bože, aby si ty sám bol mojou Svätosťou. Svätí Rada čítam životopisy svätých. ...
15. Povolanie k misii podľa sv. Terezky
(Misie/Misionárske povolanie)
... žila v období, ktoré bolo poznačené hlásaním teológie smrti Boha (Nietzche) a zakúšala v tomto období veľmi bolestivé skúšky. Ako napísal jej životopisec: "Našla sa v zástupe s nevercami. Prijala miesto ...
... odletieť do Poľska kvôli vízam, počas homílie čítal asi trojstranový životopis zakladateľa rehole našich sestier, ktoré nám v kúrii pomáhajú a bývajú priamo nad nami a práve sú v Ríme na jeho svätorečení. ...
... životopisu, ktorý by obsahom vystihoval podstatu ich spolupráce s Božou výzvou. Nie je ľahké napísať na jednu stranu to, čo človek zažije za rok - tri či šesť rokov. Za ten čas sa vystriedajú ...
... dobrovoľníkov na Sibír spolu s dobrovoľníkmi na Ukrajinu sa hlbšie spoznáva misijný duch cez cirkevné dokumenty a posolstvá svätých otcov, cez životopisy misionárov, cez aktuálne listy ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie