Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz žiariť

Celkom: 19 nájdených výsledkov.

1. Matka Cirkvi
(Úvahy/O živote)
... nie fyzický oheň dáva teplo, ale duchovný, ten, ktorý máme v srdci, odkiaľ by mal žiariť a zohrievať všetkých dookola. Ak sa zatvára a horí len pre seba, bude zbytočné hovoriť o máji – mesiaci lásky, a ...
2. Geniálny plán Boha pre teba
(Príbehy/Príbehy s úvahou)
... Ak mi dôveruješ, budeš môcť so mnou spolupracovať na záchrane mnohých. Pamätaj, že tí, ktorí mnohých priviedli k spáse, budú žiariť naveky ako svetlá na nebeskej oblohe. A ja túžim po tejto tvojej kráse... ...
3. Keby som lásky nemal...
(Biblia/Obľúbené citáty)
... a moci, ktorú ti v novom živote - tom skutočnom a naozaj reálnom svete po smrti, kde nás čaká Boh - naša LÁSKA - nikto nikdy nevezme ani nezničí. A budeš raz žiariť ako veľké svetlo na nebi kvôli heroickosti ...
... Ježiš iba povedal: „Poď!“ Petra mohlo napadnúť: „Sa mu to ľahko hovorí, keď on už na tej vode stojí!“ Keby sa aspoň voda nejako zmenila, začala podivne žiariť, alebo sa premenila na nejakú nepohyblivú ...
... Boh. Cez Kristove slová, ale hlavne cez jeho skutky mala žiariť na všetkých ľudí láska Boha Otca. Pod vplyvom tohto svetla a tepla žiariacej lásky sa mal každý človek slobodne rozhodnúť – vrátiť sa späť ...
... mala byť zahalená v dňoch jeho bolesti, aby mohla zažiariť v nebeskej vlasti pri svojom Pánovi, večnom Slove!…" Konečne sa s nimi stotožňuje aj sama: "Áno, chcela som, aby tak ako Ježišova tvár, aj moja ...
... podobať a že na svojom oslávenom tele uzriem žiariť sväté rany tvojho umučenia." Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ... Záverečná modlitba     Piaty deň (26. september) Len z lásky ...
... alebo veľkí, ale preto, lebo od nás mnohí závisia, lebo práve cez nás – nehodné nástroje – sa rozhodol pôsobiť a žiariť plnosťou svojej ľudskosti ale aj božskosti náš Dobrý Pastier – Ježiš. Veď ako možno ...
... ruky, nohy, ústa, oči bude žiariť On sám – len taký pastier potom dokáže tak veľké veci, aké konal sám Kristus, len taký pastier bude podľa Krista skutočným dobrým pastierom pre iných, ktorí mu boli zverení... ...
10. Novéna k Božiemu Milosrdenstvu
(Modlitby/Novény)
... prenikli do môjho ducha. Ony sú živým obrazom môjho ľútostivého srdca. Tieto duše budú žiariť v budúcom živote zvláštnym jasom. Žiadna z nich sa nedostane do pekelného ohňa. Každú zvlášť budem chrániť ...
11. Sila Kristovej krvi (sv. Ján Zlatoústy)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... predobrazu na dverách, ale pravú krv žiariť na ústach veriacich, lebo ona posväcuje veraje Kristovho chrámu. Chceš poznať inú silu tejto krvi? Pozoruj, prosím, odkiaľ začala vytekať a z akého prameňa ...
12. Si diamant nevyčísliteľnej hodnoty
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... si v jeho rukách opäť zažiaril neopakovateľným leskom a trblietaním, akým nikto nikdy nežiaril ani žiariť nikdy nebude. Si jediný originál. Nikto ťa nahradiť nemôže, ak stratíš svoj lesk, žiaru a krásu, ...
13. Prijmime večné svetlo (sv. Sofrónius)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... nechajme sa všetci ožiariť. Nech nik z nás neostane nezasiahnutý touto žiarou a nech niet ani jedného, koho by zaliala, a zostal by vo tme. Ale vyjdime všetci žiariaci. Poďme mu spolu v ústrety všetci, ...
14. Agapeon 10 - Nový život začína
(Príbehy/Príbehy na pokračovanie)
... už bol veľmi blízko a vychádzal z chodby, ktorou sme práve prišli. Začalo z nej žiariť nepredstaviteľne väčšie svetlo ako to v jaskyni. Všetko, čo hovoril ten hlas, bola pravda a mňa začala premkýnať hanba ...
... a že na svojom oslávenom tele uzriem žiariť sväté rany tvojho umučenia. Neumieram, vstupujem do života. Zdroj: www.ocds.sk  ...
16. Agapeon 9 - Mínové pole
(Príbehy/Príbehy na pokračovanie)
... k nám. Tucius znásobil silu žiary a pohrúžil sa do hlbokej modlitby. Počul som iba sem-tam úryvky z jeho modlitby. Prosil o niečo Ježiša. Zrazu začal žiariť aj on, ale červenou žiarou. Cez lúče tej žiary ...
17. Vrásky lásky
(Príbehy/Príbehy s úvahou)
... slovách som zazrel zažiariť na starenkinom líci malú hviezdu – slzu stekajúcu dolu hrboľatými vráskami. Nebolo treba veľa slov, aj ticho hovorilo samo za seba. Zrazu mnou ako zimnica zatriasla obava, ...
18. Agapeon 8 - Skutočný víťaz
(Príbehy/Príbehy na pokračovanie)
... priepasti. Ledva som stihol pribehnúť a chytiť ho za ruku. Prebehlo odo mňa do neho akési svetlo a podarilo sa mi ho s ľahkosťou vytiahnuť hore. Aj jeho štít začal žiariť ako predtým. Ruka v ruke, kráčajúc ...
19. Slovo
(Biblia/Úvahy nad Sv. Písmom)
... ktoré má moc pretvoriť naše duše, zahnať tmu nevery a rozžiariť plameň viery, pomocou ktorého dosiahneme náš cieľ: príbytok v nebeskom kráľovstve, veď... v dome nášho Otca je veľa príbytkov ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie