Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz ženích

Celkom: 33 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Predvianočná novéna
(Modlitby/Novény)
... obzor zažiari nebeským slnkom, uvidíte Kráľa kráľov, ktorý vychádza z Otca, ako ženích zo svojej komnaty.   Magnificat   Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, ...
2. Lebo ty si zomrel za mňa (sv. Ján de Brébeuf)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ktorými si ma predišiel? „Vezmem“ z tvojej ruky „kalich“ tvojich bolestí „a budem vzývať tvoje meno“. Sľubujem pred tvojím večným Otcom a Duchom Svätým, pred tvojou presvätou Matkou a jej prečistým ženíchom, ...
... prisvojenie, alebo ešte lepšie stotožnenie sa s Kristom v jeho Veľkňazskej modlitbe v Rukopise C. Cez túto modlitbu sa Terézia stavia po boku svojho Božského ženícha, jediného Veľkňaza a obracia sa k Nebeskému ...
... za Spasiteľa a Ženícha, prináležia mi nekonečné poklady jeho zásluh. Obetujem ti ich s radosťou a prosím ťa, aby si sa na mňa pozeral iba cez Ježišovu Tvár a cez jeho Srdce, horiace láskou. Obetujem ti ...
5. Milujem preto, lebo milujem, milujem, aby som miloval (sv. Bernard)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... milovaný. On nemiluje kvôli ničomu inému, len aby bol milovaný, lebo vie, že tí, čo ho milujú, sú zo samej lásky blažení. Láska Ženícha, alebo skôr Ženích-láska, žiada iba opätovanie lásky a vieru. Nech ...
6. Kristova chudoba, poníženosť a láska (sv. Klára)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... pôvab, bohatstvo a večnú úctu a zavzdycháš od nesmiernej túžby a lásky srdca, zvolaj: „Tiahni ma a pobežíme za tebou, za vôňou tvojich olejov,“ nebeský ženích. Budem bežať a nezastanem, kým ma nevovedieš ...
7. Chvála Bohorodičky Márie (sv. Cyril Alexandrijský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... hold a klaňať sa jednote, mať bázeň a úctu pred nerozdielnou Trojicou i chváliť a oslavovať Máriu, vždy Pannu, ako svätý chrám Boží, i jej Syna a čistého ženícha. Lebo jeho je sláva na veky vekov. Amen. ...
8. O pastieroch (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Ale všetci dobrí pastieri sú v jednom, sú jedno. Keď oni pasú, pasie Kristus. Veď ženíchovi priatelia nepredvádzajú svoj hlas, ale veľmi sa radujú zo ženíchovho hlasu. Preto teda on pasie, keď pasú oni. ...
9. Ohnivá láska Krista (Tomáš Kempenský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... dôvernosť. Nuž teda, veriaca duša, priprav svoje srdce tomuto Ženíchovi, aby uznal za hodné prísť k tebe a prebývať v tebe. Lebo hovorí: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo; prídeme k nemu a urobíme ...
10. Výroky Otcov púšte - 3
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... Keď vás vypravím na cestu, potom môžem pokračovať vo svojom pôstnom pravidle. Synovia ženícha sa nemôžu postiť, kým je ženích s nimi. Keď im bude vzatý, vtedy sa budú postiť.” O miernosti Abba ...
11. Jednota Cirkvi hovorí všetkými jazykmi (africký autor)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ktorú Pán napĺňa Duchom Svätým, ktorá sa šíri po celom svete a ktorú on uznáva za svoju a ona uznáva jeho. Ako ženích nestratil svoju nevestu a nik mu nemôže podstrčiť inú. Vám, čo ste utvorení zo všetkých ...
12. Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 2 - Pred krížovou cestou
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... najohavnejšieho z ľudí, ktorého slová, otázky a afektované gestá ma pokrývali zmätkom. Čisté a panenské duše, poďte, obklopte a bráňte svojho Ženícha. Herodes očakával, že odpoviem na jeho sarkastické ...
13. Sv. Faustína II.
(Myšlienky/Myšlienky)
... rozkošou je zahľadieť sa na Teba, nepochopiteľný Bože. V tom tajomnom bytí prebýva môj duch, tam cítim, že som doma. Dobre poznám príbytok môjho Ženícha. Cítim, že nie je vo mne ani jedna kvapka krvi, ...
14. Denníček milosrdenstva - 5 - Podobať sa Ježišovi
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... aká veľká je Tvoja krása, Ježišu, môj Ženích. Živý, životodarný Kvet, v ktorom sa ukrýva životodarná rosa pre smädnú dušu. V Tebe utonula moja duša, Ty jediný si predmetom môjho úsilia a túžob. Spoj ma ...
15. Denníček milosrdenstva - 4 - Vlažnosť vyvolených
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... nízko zohnúť - prezrádza ju iba vôňa. Ó, ako sa teším, že sa môžem takto ukryť. Ó, môj božský Ženích, Tebe patrí kvet môjho srdca a vôňa čistej lásky. Moja duša utonula v Tebe, večný Bože, od chvíle, v ...
16. Denníček milosrdenstva - 3 - Odovzdanosť a dôvera
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... tajomnom bytí prebýva môj duch, tam cítim, že som doma. Dobre poznám príbytok môjho Ženícha. Cítim, že nie je vo mne ani jedna kvapka krvi, ktorá by nehorela láskou k Tebe. Ó, Krása nestvorená, kto Teba ...
17. Krížová cesta so sv. Faustínou
(Modlitby/Krížové cesty)
... a krvi, tvár celá zohyzdená, pokrytá pľuvancami. Tu mi Pán povedal: Ježiš: Nevesta sa musí podobať svojmu ženíchovi. s. F.: Pochopila som tie slová úplne. Tu niet žiadnych pochybností. Mám sa podobať ...
... budúcimi ženíchmi, pričom svadby sa odkladali vždy až na čas po Veľkej noci. Manželské páry, na ktorých svadbe bola prednedávnom celá dedina, mali vyhradené právo i povinnosť šmýkať sa zo šmýkačiek práve ...
19. Kto si Ty, Ježišu, pre mňa?
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... zo zblúdenia. Si pre mňa náruživým milencom, milovaným ženíchom, jemne no pevne si ma privíňajúcim k srdcu, šepkajúcim do uší môjho srdca neprestajné: „Milujem Ťa, milujem a nikdy neprestanem milovať ...
20. Krst Boha človekom (sv. Gregor Naziánzsky)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Ženíchovi, najväčší medzi tými, čo sa narodili zo ženy, Prvorodenému zo všetkého stvorenia; ten, ktorý už v matkinom lone plesá, tomu, ktorý v živote matky prijal poklonu; ten, ktorý je predchodcom a bude ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie