Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Židia

Celkom: 24 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... nenachádzam vinu.“ Židia mu odpovedali: „My máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za Božieho Syna.“ Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša. ... Sám si niesol kríž ...
2. Tajomstvo duší v očistci III (Mária Simma)
(Rozhovory/S rôznymi ľuďmi)
... Emmanuela : Osoby iných náboženstiev vás tiež prišli navštíviť ? Napríklad Židia ? Mária Simma : Áno, sú šťastný. Ten, kto svoju vieru prežíva dobre, je šťastný. Avšak prostredníctvom katolíckej viery ...
3. Cesta duchovného detstva IV. Dôvera
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... mnohých pádov a neustálych vstávaní. Aj keď sa zdá, že Boha nevidíme, tak ako ho nevideli Židia, keď utekali z Egypta, a predsa Boh bol v mraku a vo svetle, ktorý im osvetľoval cestu, takisto je aj pri ...
... silne líšili svojimi tradíciami a tým aj spôsobom pochopenia prijatej viery. Niektorí Židia sa nechceli vzdať zákona, ktorí ich viac-menej charakterizoval aj ako národ, no nechceli ani prijať, že tí druhí ...
5. Otázka lásky
(Úvahy/Meditácie na každý deň)
"Syn môj, čo si nám to urobil?" (Lk 2, 48). V chráme zaujal mladý Ježiš židovských učencov dialógom. Židia od staroveku až podnes majú pôžitok z takého rozhovoru: kladenie a zodpovedanie otázok. Sľubný ...
6. Kresťania a svet (list Diognetovi)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... sa svedectvo o ich spravodlivosti. Nadávajú im, a oni žehnajú. Urážajú ich, a požívajú úctu. Hoci robia dobro, trestajú ich ako zločincov. Keď sú trestaní, radujú sa, akoby ožívali. Židia proti nim vedú ...
7. Cirkev a ja
(Komentáre/Kresťania a ...)
... Židia, ako pôvodne vyvolený národ očakávajúci Božie prisľúbenia; iné náboženstvá na základe právd ukrytých v ich náuke a vôbec každý človek, hoc aj nevedome neveriaci, ktorý žije dobre, teda podľa Božej ...
... od hrobu, veď to je taký rachot, že ste sa museli aspoň jediný vojak zobudiť, nie? Prepáčte, ale toto, čo hovoríte, je poriadny výsmech zdravého rozumu. To vám aj niekto uveril? Židia? Aha... no, tak to ...
9. Fyzické utrpenie Krista (lekárske hľadisko)
(Katechézy/Vieroučné témy)
... V súlade s dodržaním Sabatu, židia požiadali odsúdeného zabiť a sňať z kríža. Zvyčajná metóda ukončenia ukrižovania bola polámanie kostí predkolení. Toto zabránilo obeti zdvihnúť sa, a takto sa nemohlo ...
10. Sila Kristovej krvi (sv. Ján Zlatoústy)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... krstu, druhé Eucharistie. Vojak otvoril bok, a tým otvoril stenu svätého chrámu, a ja som našiel prevzácny poklad a som šťastný, že som objavil skvelé bohatstvo. Tak to bolo aj s tamtým baránkom: Židia ...
... nebol zločinec, neboli by sme ti ho vydali.“ Pilát im povedal: „Vezmite si ho vy a súďte podľa svojho zákona!“ Židia mu odpovedali: „My nesmieme nikoho usmrtiť.“ (Jn 19, 29-31) Nepoučili sa z tvojho ...
12. Vidíš viac ako Mojžiš (sv. Ján Zlatoústy)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Židia videli zázraky. Aj ty vidíš, a ešte väčšie a slávnejšie ako Židia, keď vychádzali z Egypta. Ty si nevidel, ako sa faraón so svojím vojskom topí, ale si videl, ako vlny zavaľujú diabla a jeho zbrane. ...
13. Streda 1. pôstny týždeň
(Kázne/Veľký pôst)
... aj tu sa začína obrátenie – obrátenie sa od hriechov a vlastných modiel k pravému Bohu. Židia si mysleli, že jediní sú veriaci, keď vedia a vyznávajú, kto je ich stvoriteľ a Pán a plnia nejaké náboženské ...
14. Adventná kázeň o Cirkvi
(Kázne/Advent)
... ľudia, veď všetci sme Božie deti, každý však podľa stupňa hľadania pravdy. Teda aj pravoslávny, lebo majú všetky sviatosti a apoštolskú postupnosť, protestanti, lebo v majú krst, Židia a moslimovia, lebo ...
15. Biblický ruženec
(Modlitby/Ružence)
... jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. (Sk 2,3) 5. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi; ako im Duch dával hovoriť. (Sk 2,4) 6. V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ...
... sa skutočne v danej dobe hovorilo. To znamená, že Židia, vrátane Krista a jeho učeníkov, hovoria aramejsky a Rimania hovorovou latinčinou. ARAMEJŠTINA – DÁVNY JAZYK OŽIL Mel  ...
17. Modlitba - NZ
(Biblia/Konkordancia)
... pred vrchnosti. 20 Predviedli ich pred úradníkov a povedali: "Títo ľudia búria naše mesto. Sú to Židia 21 a šíria zvyky, ktoré my ako Rimania; nesmieme ani prijímať ani zachovávať." ...
18. Múdrosť - NZ
(Biblia/Konkordancia)
...  nepoznal svojou múdrosťou Boha, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom ohlasovania. 22 Lebo aj Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť 23 my však ohlasujeme ukrižovaného ...
19. Božie Slovo - NZ
(Biblia/Konkordancia)
... Krista. 18 Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten ňom priniesol zvesť. Jn 1 48 Židia mu odpovedali: "Nehovoríme dobre, že si Samaritán a posadnutý ...
20. Viera - NZ
(Biblia/Konkordancia)
... evanjelia, povedal som Kéfasovi pred všetkými: "Keď ty, Žid, žiješ pohansky, a nie po židovsky, ako to, že nútiš pohanov žiť po židovsky?!" 15 My sme rodení Židia nie hriešni ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie