Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz školský rok

Celkom: 15 nájdených výsledkov.

1. Vianoce, viem čo oslavujem!?
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... lebo prinášajú zvýšený zisk posledných nákupov. Neskôr, začiatkom decembra sa týmito sviatkami začínajú nadchýnať deti, ktoré očakávajú darčeky, poprípade po nich zvedavo pátrajú a píšu vo svojich školských ...
2. Z Austrálie od sr. Magdalény SSpS
(Listy/Listy misionárov)
... komunitách, rodinách, pracoviskách, v školských laviciach a všade tam kde nás Božia prozreteľnosť chce práve mať. Nech žije svätý trojjediný Boh v našich srdciach a v srdciach všetkých ľudí. Maranatha, ...
3. Kto sa chce stať Dobrovoľníkom pre Afriku?
(Aktuality/Správy z misií)
... do práce v knižnici, záujmovej činnosti po škole a do prípravy rozličných počítačových kurzov počas školských prázdnin (mesiac august). Tiež je tu možnosť zapojiť sa do rozličných poľnohospodárskych prác ...
... školských, či farských PMD detí, kde sa deti modlia misijný ruženec, maľujú a predávajú PMD pohľadnice, obetujú nadbytočné zo svojho vreckového, organizujú misijné burzy svojich hračiek, výrobkov, zbierajú ...
5. Záplavy a karneval v Bolívii
(Listy/Listy misionárov)
... o domov asi 100 rodín. Meteorológovia ohlasujú ešte silnejšie zrážky. Je naozaj toľko dôvodov na karneval? 1.februára začal tiež školský rok v Bolívii. V našej farnosti máme viacero základných a stredných ...
... cirkvi a vládol v nich katolícky duch. Situácia sa veľmi nezmenila ani v r. 1774, keď Mária Terézia nariadila povinnú školskú dochádzku. Školský rok trval iba päť mesiacov; zostatok roka strávili deti ...
7. 7 dní na Ďalekom Východe
(Zážitky/Misionárov)
Brad Pit bol 7 rokov v Tibete - mne sa podarilo na Ďalekom Východe pobudnúť len 7 dní. Blagoveščensk už totiž patrí do oblasti, ktorú nazývame nie Sibír (kde leží Irkutsk), ale Ďaleký východ. Je už ...
8. Misijná nedeľa
(Kázne/Cez rok)
... pre lásku a pre Boha. V mojom živote ma zvlášť oslovila jedna moja skúsenosť. Bola to skúsenosť počas môjho štúdia na strednej škole. Som vyučený kuchár a počas jedných stredoškolských prázdnin nám náš ...
... ukončení stredoškolských štúdií odchádzali do noviciátu do Mödlingu, do Misijného domu sv. Gabriela v Rakúsku. Filozofické a teologické štúdiá absolvovali zvyčajne v Rakúsku alebo v Ríme a niektorí v Techny ...
10. SVD v Brazílii
(Amerika/Brazília)
... analfabetov, školský systém na veľmi nízkej úrovni a zaznamenáva veľký počet siekt. Takže celá práca sa sústreďuje predovšetkým na pastoráciu. V amazonskej régii je 31 členov SVD: 1 biskup, ...
... ich vlastné projekty. Vzájomné povzbudzovanie k väčšej aktivite vedie k rôznym zbierkam potravín, známok, suvenírov, hračiek, liekov, školských potrieb..., ktoré sa spoločne balia a posielajú ...
12. Listy P. Krššáka z PNG
(Listy/Listy misionárov)
P. Rasťo Krššák SVD nám napísal list zo svojho nového pôsobiska - z Papuy Novej Guiney. Neprišiel však ako nováčik, pretože v tejto krajine už bol počas svojho štúdia prostredníctvom ...
13. SVD v Keni
(Afrika/Keňa)
Spoločnosť Božieho Slova začala svoju misijnú činnosť v Keni v roku 1984. Provinciálny dom sa nachádza v Nairobi (Nairobi - Gigiri). V roku 1994 sa vybudoval formačný dom ...
14. Naša rómska misia
(Európa/Slovensko)
... práve tento školský rok. Prijali sme ponuku sestier Matky Terezy, a tak chodievame každú nedeľu spolu s rôznymi rehoľníkmi a dobrovoľníkmi do rómskej osady v Plaveckom Štvrtku. ...
15. UPC v Rumunsku - r. 2002
(Rozhovory/S dobrovoľníkmi)
...  pohľad, ktorý sa nám naskytol pri návrate do školy. V triede sa svietilo, a tak sme vošli. Zo školských lavíc na nás hľadelo viac ako desať párov veľkých detských očí. A vy čo tu robíte? ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie