Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz šírenie

Celkom: 20 nájdených výsledkov.

... ako pastieri mladých cirkví, ktoré sa ešte len budujú, oduševňovaní nadšením za šírenie Božieho kráľovstva, významným spôsobom prispeli k zdôrazneniu potreby a naliehavosti evanjelizácie ad gentes, a tým ...
2. Homeopatia je biela mágia
(Komentáre/Kresťania a ...)
... pokojný úsek života, vďaka čomu došlo k rozvoju homeopatie. Na jej ďalšie šírenie mali veľký význam i články v Ríšskom vestníku, ktorého redaktorom bol Rat Becker, taktiež člen slobodomurárskej lóže.  ...
... byť oslovený ďalšími pohľadnicami s nenápadnými odkazmi na evanjelizačnú sekciu portálu. Nemali by sme podceňovať šírenie odkazov na kresťanské stránky aj takouto formou. Prezentácie, pozadia a šetriče ...
... misií. Prenasledovanie Čoskoro na to, nastalo prvé prenasledovanie kresťanov od Židov. A výsledok? Ďalšie rozšírenie kresťanstva v Samárii, keďže utekajúci kresťania boli zároveň aj apoštolovia viery. ...
5. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... misijné dielo detí Za takmer 200 rokov svojho trvania sa pomoc PMD postupne rozrástla na 4 základné oblasti: šírenie viery, podpora seminárov a seminaristov v misijných krajinách, pomoc kňazom a rehoľníkom, ...
... Svätému. Spoločenstvá sa stretávajú na modlitbách na úmysly: Hlásanie a rozšírenie Evanjelia vo svete, najmä v misiách; zjednotenie odlúčených kresťanov s katolíckou Cirkvou; udržanie a zveľadenie náboženského ...
... konkrétnych misionárov, môže byť úmysel konkrétne za nich a ich projekty v misiách). za šírenie viery na jednotlivých kontinentoch či štátoch, aby mnohí neveriaci našli Krista, spoznali ho či už v láske ...
... ktorom povzbudzuje k misijnej horlivosti za šírenie viery. V jednom z nich pripomína veriacim Ján Pavol II zmysel tohto dňa slovami: „Misijná nedeľa je zvláštnou príležitosťou, ktorá pripomína Božiemu ...
... Božieho ľudu k misionárskemu úsiliu. Iba tak môžu misionárske povolania kvitnúť. Rozšírenie Misijnej jednoty urýchlilo aj to, že Sv. Otec vo svojej encyklike Maximum Illud (1919) doporučil jej prítomnosť ...
... Šírenie viery a Detstvo Ježišovo.Skoro všetci kňazi, rehoľníci boli členmi v týchto spolkoch. Členské príspevky sa pravidelne platili. Podľa zbierok na misijné ciele bolo Slovensko percentuálne na jedného ...
11. Horlivosť za spásu duší (sv. Maximilián Kolbe)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... na dosiahnutie tohto cieľa, čiže na šírenie Božej slávy a posvätenie mnohých duší. Boh, ktorý je nekonečná vedomosť a múdrosť, vie najlepšie, čo máme stále robiť, aby sa zväčšovala jeho sláva, a svoju ...
12. Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 1 - Posledná večera
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... tlač a šírenie a doporučujem ich ako texty pre rozjímanie a duchovnú orientáciu, aby získali veľa plodov pre Pána, ktorý nás volá, aby sme sa usilovali o spásu duší a ukázali im, že On je Boh živý a pravý, ...
... internet a jeho dostupnosť skutočne všade musí ísť naša jasná rázna a odvážna evanjelizácia cez toto médium. Ak ho nevyužívame na šírenie evanjelia, strácame veľkú možnosť priniesť evanjelium a učenie ...
14. Vraždia kresťanov v Iraku a Nigérii
(Aktuality/Správy z misií)
... stratili hlas. Nevedel som ten pohľad ustáť. " Článok o sitácii v NIGÉRII IRAK Súrna prosba o modlitbu a rozšírenie informácie V Iraku sa uskutočnili vraždy a znásilnenia kresťanov. Situácia sa vyostruje ...
... sa internet zneužíval práve na šírenie pornografie. Neskôr sa veľmi rýchlo rozmnožili ďalšie zneužitia internetu aj v iných sexuálnych úchylkách. Najviac sa z nich rozšírila práve pedofília, keďže na internet ...
16. História SVD - Sv. Arnold Janssen
(Misie/Rehole - info)
... šírenie evanjelia, a to predovšetkým medzi nekresťanmi. Kapitula zvolila Arnolda Janssena za prvého generálneho predstaveného Spoločnosti. K dobrovoľným pracovníkom v misijnom dome patrili i ženy, ktoré ...
17. Bl. Ján Pavol II. II.
(Myšlienky/Myšlienky)
... misionárske, zamerané na šírenie Božieho kráľovstva. Kresťania nehľadajú v kňazovi iba človeka, ktorý ich prijme, ktorý ich rád vypočuje. Oni v ňom hľadajú predovšetkým človeka, ktorý ...
... sú bohužiaľ pomerne častým javom. Tresty za šírenie toxikománie: Nedovolená výroba, nákup, držanie a predaj omamných alebo psychotropných látok, sú postihované trestom ...
19. Dominik a Paul o Číne
(Rozhovory/S misionármi)
... ducha evanjelizácie. Naozaj som bol inšpirovaný a vďačný za seminaristov, kňazov, sestry, ktorí sú plní nadšenia za šírenie viery v Číne. Som vďačný a chcel by som vám zaželať  ...
... takmer zo všetkých strán, dokonca aj z kruhov komunistickej strany. JIN LUXIAN, biskup zo Shanghai, povedal nedávno v jednej zo svojich prednášok: "Najväčšou prekážkou pre šírenie ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie