Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz ľútosť

Celkom: 29 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Vojna a mier
(Úvahy/O živote)
... sám vidím, a s ľútosťou konštatujem, že pokoj vo svojom okolí nesejem, skôr naopak, svojou náladovosťou a s nej spojeným egoizmom, som len zdrojom neporiadku. Možno tento rok by sme si na prebiehajúci ...
2. Spoločná svätosť 2 - Od Oľgy do Antona
(Katechézy/Vieroučné témy)
... ho musí pokarhať. Táto ľútosť predstaveného vždy zasiahla srdcia spolubratov a sami v slzách prosili o odpustenie a požehnanie. Bolo to skutočné otcovské a Božím milosrdenstvom ...
3. Geniálny plán Boha pre teba
(Príbehy/Príbehy s úvahou)
... ľútosť, len sa, prosím, nauč viac dôverovať mojej láske k tebe... vo všetkom, čo sa ti stane - v naoko dobrých aj zlých chvíľach tvojho života! Ja som Pánom nad životom i smrťou, Ja som Boh - Láska, ktorá ...
4. Odpustková modlitba pred krížom
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... duše Ťa prosím, aby si vtlačil do môjho srdca pocity viery, nádeje a lásky, aby si mi dal pravú ľútosť nad mojimi hriechmi a pevnú vôľu polepšiť sa. To si žiadam uvažujúc s veľkou skrúšenosťou a bolesťou ...
... po tom, ako si očistil svoju dušu ľútosťou od svojich hriechov, môžeš obetovať sv. omšu, na ktorú sa chystáš, jednoduchou modlitbou: „Pane, túžim, aby všetky milosti, plynúce z Tvojej obety na kríži, sprítomnenej ...
... srdca vytryskne úprimná ľútosť ako prameň, ktorý očistí tvoje srdce slzami lásky - srdce, ktoré ublížilo, hoci často nechcelo, ktoré nedostatočne milovalo, nedostatočne dokazovalo svoju lásku skutkami ...
... stálo za to, alebo nie. Ak nie, potom sa v srdci rozhostí obrovská ľútosť, že človek prežil svoj život akosi naprázdno, nadarmo, že to nestálo za to. Umierajúci ževraj najviac ľutujú, že nedali dostatočne ...
... volať k Bohu, aby nás dal do poriadku - znovu a znovu zrodzoval k Božiemu životu v nás (hlavne cez sv. spoveď ale aj dokonalú ľútosť). Každým aj tým najmenším hriechom - slovom, myšlienkou či skutokom ...
9. Sv. Cyrila a Metoda
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... istotu, že tieto boje o vieru nebojujeme sami, ale ich vedie sám Boh. Ak príde nejaký ten výsmech, prijmeme ho, možno i s ľútosťou, že sme svoju vieru neprežili ozajstne, preto asi druhých neoslovila. ...
10. Misijná nedeľa - Adorácia I.
(Modlitby/Adorácie)
... pokora nech je láskou, naše sebazaprenia nech sú láskou, náš odpočinok nech je láskou, naša ľútosť nech je láskou, celý náš život nech je láskou i naše umieranie nech je láskou. Ó, náš milovaný ...
11. Modlitba o Lásku (sv. Terezka Ježiškova)
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... je láskou, moja ľútosť nech je láskou, celý môj život nech je láskou, moje umieranie nech je láskou. Ó, môj Bože, daj mi ústa lásky, ó, môj Bože, daj mi oči lásky, ó, môj Bože, daj mi ruky i nohy ...
12. O očistci II (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... Bohu – toľko kresťanov. A aké sklamanie na onom svete! Keby ste vedeli, ako málo je ľudí, ktorí pracujú jedine pre Boha! Aká ľútosť zaplaví dušu pri smrti, keď pominie všetka zaslepenosť. Keby človek ...
13. Výroky Otcov púšte - 4
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... si nečistá.” Biskup počul ich škriepku a vyšiel von. Kurtizána mu povedala: ”Nechce ma pustiť do chrámu.” Biskup jej na to povedal: ”Nie je ti dovolené vojsť, lebo nie si čistá.” Naplnila sa ľútosťou ...
14. List Ježiškovi
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... To už riaditeľ nevydržal a keďže nemohol zo seba vydať ani hláska, všetka radosť i ľútosť nad tými rokmi bez citu a nevšímavosti sa vyliali na jeho tvár v slzách, ktoré pomaly stekali po jeho lícach. ...
15. Každodenná modlitba otca
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Nielen matky sa musia a majú modliť za seba a za svoje deti. Sú to práve otcovia, ktorí majú byť vo svojej rodine kňazmi, privádzajúcimi všetkých k modlitbe, k úprimnému rozhovoru s Bohom. K tomu je ale ...
16. Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 3 - Krížová cesta
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Telo, zničené toľkým mučením, ide zbavené sily, je zaliate vlastným potom a Krvou... Trpím, ani by mal niekto ľútosť s Mojou bolesťou! Dav ide so Mnou a ani jediná osoba so Mnou nemá súcit. Všetci ma obklopujú ...
17. Pastiersky list Benedikta XVI. cirkvi v Írsku
(Komentáre/Kresťania a ...)
... spáchala voči bezbranným deťom. Takéto uvedomenie si viny, spojené s úprimnou ľútosťou nad škodami spôsobenými obetiam a ich rodinám, musí viesť k úsiliu zameranému na zaistenie ochrany detí pred podobnými ...
18. Svet potrebuje hromozvod (Benedikt a list Írsku)
(Komentáre/Kresťania a ...)
... napísal Svätý Otec. Podľa jeho slov Cirkev v Írsku musí pred Pánom a ľuďmi uznať tieto vážne hriechy. Toto uznanie, sprevádzané úprimnou ľútosťou nad ujmou, spôsobenou obetiam a ich rodinám, musí viesť ...
19. Klietka našich hriechov
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
Jeden starý kňaz, prišiel raz v jedno veľkonočné nedeľné ráno do kostola a doniesol so sebou hrdzavú, skrivenú starú vtáčiu klietku, ktorú položil vedľa oltára. Viacerí ľudia v údive nadvihli obočie, keď ...
20. Utorok, 2. pôstny týždeň
(Kázne/Veľký pôst)
... nevzdáva to do poslednej chvíle, preto má každý šancu obrátiť sa a byť spasený. Pri svojich hriechov by sme mali mať jasné a  stále svedomie, aký bol ich dôsledok, že zabili Krista. Vtedy aj naša ľútosť ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie