Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz čistého

Celkom: 20 nájdených výsledkov.

... sa pred svätosvätého, čistého Boha. Hriechom bol urazený Boh, teda aj odprosenie muselo byť vykonané rovným Bohu, no aj v osobe toho, kto zhrešil. Preto to vykonal Bohočlovek – Ježiš Kristus. Hriechy ľudí, ...
2. Chvála Bohorodičky Márie (sv. Cyril Alexandrijský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... hold a klaňať sa jednote, mať bázeň a úctu pred nerozdielnou Trojicou i chváliť a oslavovať Máriu, vždy Pannu, ako svätý chrám Boží, i jej Syna a čistého ženícha. Lebo jeho je sláva na veky vekov. Amen. ...
3. O blahoslavenstvách (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... vďaka almužne je ti všetko čisté, dosiahneš aj to blahoslavenstvo, ktoré ďalej sľubuje Pán: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ Je veľmi šťastný, milovaní, pre koho sa pripravuje taká odmena. ...
... do duše by nezjednalo osvěžení a rosou milosti by ji neuchovalo čistou a cudnou i uprostřed pokušení žádostivosti - a to tak, že na duši neulpí ani zápach nečistého ohně, vůbec nemluvě o poskvrně? Tímto ...
... pred očami človeka ale aj pred očami čistého a milujúceho Boha, ktorý na začiatku stvoril človeka na svoj obraz – ľudskosť je teda akýmsi tajomným spôsobom obrazom božskosti. Pravým svätým sa teda môže ...
6. Blahoslavenstvá sveta
(Úvahy/O viere)
... u nás je moc prednejšia ako právo! Úprimnú sústrasť vám, milosrdní, lebo nevďak je odmenou sveta! Úprimnú sústrasť vám, ľudia čistého srdca, lebo vás si nikto nevšíma! Úprimnú sústrasť vám, tvoriaci ...
7. Krížová cesta očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... namočil do čistého octa. Pak nabodl na krátký yzop, připevnil ke svému kopí a tak vyzdvihl houbu až k ústům Ježíšovým, aby mohl ocet z houby vysát. Pamatuji se, že také Pán řekl několik slov napomenutí ...
8. Bičovanie Krista a osúdenie očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Odvrátil se a řekl kněžím: „Odveďte ho! Očistěte ho! Jak ho můžete vést přede mne tak nečistého a ztýraného?" Katané vtáhli Ježíše do předsíně, přinesli vodu a jakýsi cár a umývali jej zuřivě, rozdíraje ...
9. Tajomstvo kríža - 1 - Tajomstvo hriechu
(Katechézy/Vieroučné témy)
Na počiatku Boh stvoril človeka úplne čistého ako kryštál. Vo svetle Boha tento kryštál, tento nádherný diamant žiaril neopísateľnou krásou – koniec koncov, bolo to veľdielo, vrchol stvorenia. Nie všetci ...
10. Oči čistého srdca (sv. Teofil Antiochijský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Ak povieš: Ukáž mi svojho Boha, poviem ti: Ukáž mi svojho človeka a ja ti ukážem svojho Boha. Ukáž, či oči tvojej duše vidia a uši tvojho srdca počujú. Lebo ako tí, čo vidia telesnými očami, vnímajú, čo ...
11. Agapeon 8 - Skutočný víťaz
(Príbehy/Príbehy na pokračovanie)
... zničiť, svedčil o tom, že sa tu niečo odohralo. Na hladine svetlom prežiareného čistého jazera Squalor sa tentoraz odrážal nádherný farebný úsvit slnka. Pristúpil k nám Ježiš a povedal: „Boli ste statoční, ...
... prostredníctvom božskej lásky a čistého a úprimného svedomia, a privádzame ho na svet prostredníctvom svätej činnosti, ktorá musí iným zasvietiť ako príklad. Ó, ako veľmi slávne, sväté, veľké je mať ...
13. Srdce - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
...  u Pána. Gn 6 Tu Noe postavil Pánovi oltár, vzal zo všetkého čistého dobytka a zo všetkých čistých vtákov a priniesol zápalnú obetu na oltári. I zavoňal Pán príjemnú  ...
14. Božie Slovo - NZ
(Biblia/Konkordancia)
... krvou a jeho meno je: Božie Slovo. 14 Za ním išli nebeské vojská na bielych koňoch, oblečené do čistého bieleho kmentu. 15 Z jeho úst vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy; ...
15. Viera - NZ
(Biblia/Konkordancia)
... Cieľom prikázania je láska vychádzajúca z čistého srdca, dobrého svedomia a úprimnej viery, 6 od čoho niektorí odbočili a dali sa na prázdne reči. 7 Chcú byť učiteľmi zákona, ...
16. Pravda - NZ
(Biblia/Konkordancia)
... mal meno, ktoré nik nepozná, iba on sám. 13 Oblečený bol v odeve skropenom krvou a jeho meno je: Božie Slovo. 14 Za ním išli nebeské vojská na bielych koňoch, oblečené do čistého  ...
17. Milosrdenstvo - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
...  lebo oni budú nasýtení. 7 Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. 8 Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. 9 Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú ...
18. Pokoj - NZ
(Biblia/Konkordancia)
...  a pokoj s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána. 23 Hlúpym a neviazaným otázkam sa vyhýbaj, veď vieš, že vyvolávajú len zvady. 24 A Pánov služobník sa nemá vadiť, ale má byť ...
19. Láska - NZ
(Biblia/Konkordancia)
... srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti. 2Sol 3 Cieľom prikázania je láska vychádzajúca z čistého srdca, dobrého svedomia a úprimnej viery, 6 od čoho niektorí odbočili ...
20. Ťažké začiatky misionára
(Listy/Listy misionárov)
...  ľudia pijú veľa alkoholu, čo ukazujú aj posledne výsledky: 132 zomrelých, 20 slepých a 455 hospitalizovaných po konzumácii domáceho alkoholu, lepšie povedané čistého metanolu. ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie