Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz činnosti

Celkom: 47 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... (porov. Kol 1, 24 – 29), a nešetril sily, čas ani prostriedky pri odovzdávaní Kristovho posolstva. Aj dnes musia byť misie ad gentes trvalým horizontom a paradigmou každej cirkevnej činnosti, lebo samotná ...
... sa vo svete plnom zárobkovej činnosti žiť naplno nedajú... žiť hlbšie životom Ježiša Krista, ktorý nemal kde hlavu skloniť, a predsa k nemu prichádzali tisíce, aby nasýtil ich hlad po skutočnom ...
... s osobitnou presnosťou čo sa týka mena, pôvodu, príbuzných a činnosti; je to človek, vyfotografovaný na presnom mieste v presnom čase, istým spôsobom prinútený niesť kríž, ktorý nie je jeho. V skutočnosti ...
4. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... na začiatku Ježišovej činnosti si musela už v Nazarete zakúsiť pravdu o „znamení, ktorému budú odporovať“ (porov. Lk 4, 28). Videla si tam rastúcu silu nepriateľstva a odmietnutia, ktoré sa postupne vytváralo ...
5. Keby som lásky nemal...
(Biblia/Obľúbené citáty)
... kedy je čas oddychovať a kedy je čas pracovať, a tupo a žiadostivo neprepína ani v jednom ani v druhom, vie v sebe aj okolo seba šíriť pokojnú a jednoduchú harmóniu a zladenie činnosti a času načerpania ...
6. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Tak ako každý človek by mal poznať základné pravidlá slušnosti i rozhovoru človeka s človekom aj každý kresťan mal poznať základné modlitby a pravdy svojej viery. Ako pomôcku v misijnej činnosti kdekoľvek ...
7. Misionárky na kolenách
(Rozhovory/S misionármi)
Mnohí veriaci sa tešia, že Nitra, kolíska kresťanstva a kolíska misijnej činnosti na Slovensku, sa stala sídlom ďalšej misijnej kongregácie s kontemplatívnym zameraním. Svojím utiahnutím sa do klauzúry ...
8. Viera v silu jediného Boha
(Rozhovory/S misionármi)
... Tým strácajú aj na morálnom vplyve. Akú úlohu tu zohráva Evanjelizácia? Prvým vkladom bolo to, že sa postupne vojny a bitky obmedzovali až na minimum. Ďalším kladným momentom misijnej činnosti je to, ...
9. Čína - nová výzva pre Cirkev
(Rozhovory/S dobrovoľníkmi)
... sestry pôsobia v škôlkach, nemocniciach, domovoch dôchodcov. Štát nezasahuje do činnosti Cirkvi. Na Taiwane je sloboda a demokracia. Ako by si porovnal situáciu Cirkvi na Taiwane a v Číne? V akých ...
10. Homeopatia je biela mágia
(Komentáre/Kresťania a ...)
... homeopat Reily uvádza štúdiu o účinnosti homeopatík pri terapii alergickej astmy. V závere uvádza, že homeopatikum je účinnejšie než placebo. Avšak hneď nasledujúce číslo tohto periodika (vol. 345 z r. ...
... darmo sa narodilo, zomrie od hladu. Učiť sa už teraz každú sekundu žiť ako Božie dieťa s dôstojnosťou, akú má a nenechať si túto dôstojnosť ničiť a rozbíjať poslúchaním diabla. Pri každej činnosti duše ...
... vášeň a vzájomné obšťastňovanie sa ale kvôli svojim dôsledkom, ktoré občas prídu ak Boh požehná a daruje svetu novú bytosť, je sex vyvýšený nad všetky ostatné činnosti ako možný plodonosný prostriedok ...
13. Chceš byť misionárom?
(Aktuality/Správy z misií)
... a činnosti Cirkvi sú tie, ktoré sú zvlášť zamerané na ohlasovanie evanjelia medzi neveriacimi. Preto si Boh povoláva mužov a ženy, ktorí sa venujú práve tomuto poslaniu. Ohlasujú Krista tým, ktorí ho nepoznajú, ...
14. Kto sa chce stať Dobrovoľníkom pre Afriku?
(Aktuality/Správy z misií)
... do práce v knižnici, záujmovej činnosti po škole a do prípravy rozličných počítačových kurzov počas školských prázdnin (mesiac august). Tiež je tu možnosť zapojiť sa do rozličných poľnohospodárskych prác ...
... informovali o činnosti v danej oblasti pastorácie ostatných veriacich, prípadne vytvárali nové komunity v rámci svojej pastorácie, ktoré by mohli ale nemuseli mať spoločné stretnutia aj v skutočnosti. ...
16. Kristus je cieľom ľudských dejín (II.vatikánsky koncil)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ľudskej osoby, že upevňuje súdržnosť ľudskej spoločnosti a že dáva ľudskej každodennej činnosti hlbší zmysel a význam. Cirkev je takto presvedčená, že prostredníctvom svojich jednotlivých členov a celého ...
17. Ani veľké vody lásku neuhasia (sv. Kolumbán)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... mňa nepatrného, no predsa len svojho služobníka, tak prebudil zo spánku nečinnosti a zapálil takým ohňom božskej lásky, aby až nad hviezdy vyšľahol plameň jeho lásky a túžba po jeho nesmiernej láske, aby ...
18. Čo ma trápi na službe kňazov (sv. Gregor Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... do vonkajšej činnosti, zanedbávame službu svojho úradu.   Z Homílií svätého pápeža Gregora Veľkého na evanjeliá (Hom. 17, 3. 14: PL 76, 1139-1140. 1146)      ...
... a k mágii, ako istej formy vyjadrenia odporu k minulej moci, ale aj záujmovej činnosti mnohých humanistov. Hlavnými pokračovateľmi kresťanskej protimagickej ofenzívy boli sv. Izodor Sevilský, John Salisburský ...
... z Monte Corvino, prvý biskup v Pekingu). Jezuiti Objavením Ameriky a cesty do východnej Indie, prišla nová jar misijnej činnosti. Nastúpili Jezuiti: sv. František Xaverský (+ 1552) je "apoštolom Indie". ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie