Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz úrad

Celkom: 44 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Ozajstní hrdinovia
(Úvahy/O živote)
... robotníkov, šéfov, podnikateľov, úradníkov, učiteľov, vojakov, policajtov, právnikov i iných, ktorí usilovne vykonávajú im zverené úlohy nielen kvôli sebe, nie pre výplatu, úspech, či iné zisky, ale pre ...
... ako som ho už potreboval predložiť na úrade, som šiel opäť na to miesto. Hľadal som v zúfalstve, no nič som nenašiel, ešte aj padla na to miesto veľká hustá hmla, takže som na zem poriadne nevidel. ...
3. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... pastorácii vo farnosti, zistí, že jeho túžba mať manželku a deti je silnejšia ako dodržať celibát a uskutoční túto túžbu. Uzavrie úradné manželstvo a sobáš uskutoční v evanjelickom kostole. Nastáva šok ...
4. Ovocie práce misionárov
(Rozhovory/S misionármi)
... už je na dôchodku. Predtým robil na okresnom úrade. Mama sa starala o domácnosť. Wolowaru je mestečko, má asi päť tisíc obyvateľov. Wilhelm: Mám štyri sestry a dvoch bratov. Otec bol starosta dediny, ...
5. Homeopatia je biela mágia
(Komentáre/Kresťania a ...)
... klinické štúdie). Podľa súčasných postojov našich úradných miest však môžu ‚úspechy‘ okrajových metód, ku ktorým patrí i homeopatia, posudzovať iba pracovníci, ktorí príslušnú metódu vykonávajú. To je ...
... a deti prázdniny týždeň pred Veľkou nocou a týždeň po nej ako aj mnohí štátni úradníci. No ja som hneď ešte v ten deň spolu s mojimi dvoma spolubratmi z Keňe a z Ghany, išiel na krátku misijnú prax – čiže ...
7. Hodina milosrdenstva
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... nás (alebo iné vhodné prosebné zvolanie) N. 1.: Milosrdný Ježišu, prosím ťa za dar múdrej a veľkodušnej lásky pre všetkých svetských predstavených, ktorí spravujú našu vlasť. Nech ich úrad bude službou ...
... Kráľovský úradník prišiel za Ježišom. Už musel byť Ježiš asi dosť známy. Veď „Galilejčania ho uvítali, lebo videli všetko, čo urobil cez sviatky v Jeruzaleme“. Dnes Ježiš neuzdravuje ani dotykom, ani blatom, ...
... úradné hodiny farskej kancelárie. Nemali by tu chýbať ani fyzické adresy farského úradu, dôležitých náboženských inštitúcií a hnutí, reholí, misijných a charitatívnych inštitúcií, pútnických miest a stredísk, ...
10. Afrika ťa prekvapí
(Zážitky/Dobrovoľníkov)
... – najskôr nám netiekla niekoľko dní voda, potom som v rámci veľkého novoročného upratovania svojho bytu robila niekoľkodňovú dezinfekciu a dezinsekciu, no a tiež nemálo dní som strávila na viacerých úradoch ...
... sa, že ide o prítomnosť zlého ducha , a nie o dajakú chorobu.“ O spôsobe exorcizmu nie sme kompetentní rozprávať, len môžeme poznamenať, že tento úrad je, napriek jeho odmietaniu v modernej dobe ako relikty ...
... do rôznych spoločností, do rôznych „internet café“, kde sa aj učia, no nie vždy tomu najlepšiemu a morálne správnemu využívaniu internetu. Na farských úradoch by sa situácia mohla zmeniť, aby svojim veriacim ...
13. Čo ma trápi na službe kňazov (sv. Gregor Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... kňazský úrad, ale úlohu svojho úradu neplníme. Počúvajte však, milovaní bratia, počúvajte, čo hovorí: „Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ Proste za nás, aby sme vládali pracovať ...
14. Realita dneška
(Úvahy/O živote)
... nás drahý psík stratí, okamžite sa oňho postarajú v útulku aj s lekárskou starostlivosťou. Ak sa však ocitne na ulici človek, nezakopne oňho ani  pes. Stávame sa číslom daňového úradu či sociálnej poisťovne. ...
15. Pán nasleduje svojich hlásateľov (sv. Gregor Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... po dvoch kázať, lebo sú dve prikázania lásky, totiž láska k Bohu a k blížnemu. Pán posiela učeníkov kázať po dvoch, aby nám mlčky naznačil, že kto nemá lásku k druhému, vôbec nemá prijať kazateľský úrad. ...
... kráľovstvo, ochotní k najväčším obetiam? Opustili svoj domov, svoj úrad a kľud, aby priniesli našim praotcom svetlo pravej viery. Ako namáhavé to boli cesty! Koľko si vytrpeli od nepriateľov, či už pohanských ...
17. Moja misia v Mozambiku
(Rozhovory/S dobrovoľníkmi)
... a odpadkov, v ktorej sa v bežnej obuvi – žabkách ale i v normálnych topánkach dosť ťažko chodí. Ak potrebujete vybaviť niečo na úrade alebo v banke, rezervujte si na to minimálne jeden poldeň, obedňajšia ...
... impulz sekularizácii v zmysle jej laicizácie a desakramentalizácie tým, že odstránila väčšinu sviatostí, centrálny Učiteľský úrad a sústredila sa na Biblii, pričom pripustila individuálny prístup, ktorý ...
... dni, na ktorých sa zúčastnil episkopát, ako aj vysokí štátni úradníci. Národ si tieto slávnosti obľúbil a navštevoval ich vo veľkom počte. Vo všetkých cirkevných školách boli rozšírené misijné spolky ...
... potrebuje, aby s ním človek spolupracoval. V takom duchu spolupráce s Duchom Svätým máme hľadať podstatu kresťanského poslania. V súlade s etymológiou, "misia" je poslaním, spravovaním úradu posla. To ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie