Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz úmysly

Celkom: 26 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Misionárky na kolenách
(Rozhovory/S misionármi)
... v kontakte s misiami a tak môžeme všetky úmysly vložiť do našich modlitieb. Kedy bola rehoľa založená a koľko máte sestier? Sv. Arnold Janssen založil našu rehoľu 8. decembra 1896 a máme 380 sestier ...
2. Sv. omša - 7 - Pokľaknutie
(Katechézy/Sv. omša)
... aj úplnú odovzdanosť do jeho rúk – ak chce, môže s tebou robiť, čo chce. To znamená úplné podriadenie sa jeho vôli a dôvera v jeho úmysly s tebou – veriť, že Boh nikdy nebude konať niečo, čo by bolo v ...
3. Moskva 6 - Bezdomovci - Obeta z lásky
(Zážitky/Misionárov)
... tak, že takýto človek postupne odchádza, chorľavie až nakoniec môže zomrieť. Veď keď v pravoslávnych kostoloch zapisujú úmysly na sv. omše alebo špeciálne modlitby za zomrelých, nikto nežiada potvrdenie, ...
4. Hodina milosrdenstva
(Modlitby/Rôzne modlitby)
...  ľuďom našich čias. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. Všetky úmysly, s ktorými sme prišli na modlitbu v Hodine milosrdenstva zahrňme aj do Korunky Božieho milosrdenstva. Kňaz: Otče náš. ...
... pomôcť. Pri každom úmysle by mal byť zobrazený počet ľudí, ktorí prejavili záujem modliť sa na tento úmysel tento deň, týždeň, mesiac, rok, stále – podľa charakteru úmyslu. Mali by sa tu nachádzať aj úmysly ...
... Svätému. Spoločenstvá sa stretávajú na modlitbách na úmysly: Hlásanie a rozšírenie Evanjelia vo svete, najmä v misiách; zjednotenie odlúčených kresťanov s katolíckou Cirkvou; udržanie a zveľadenie náboženského ...
... misionára všeobecne alebo v danom kontinente). Samozrejme, najlepšie je zobrať misijné úmysly sv. otca. Okrem nich však vám však môžu poslúžiť aj tieto úmysly: za misionárov – kňazov, rehoľníkov ...
... Slovom, chcem byť dcérou Cirkvi, ako bola naša svätá matka Terézia, a chcem sa modliť na úmysly nášho Sv. Otca s vedomím, že jeho úmysly zahŕňajú celý svet. To je hlavný cieľ môjho života... Takto som ...
9. O očistci II (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
...  Práve v tom okamihu je veľmi obšťastňujúce vedomie, že máme u Boha dajakého prímluvcu. Sú duše, ktoré umierajú kľudne, bez akýchkoľvek skúšok. Boh má pri všetkom svoje úmysly. Čokoľvek nariadi, čokoľvek ...
10. O očistci III (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... miere plnili Jeho úmysly! - Pre Vás niet prostrednosti. Buď sa stanete veľkou sväticou, alebo veľkou hriešnicou! Nespomínate si na to, ako Vás v prvých exercíciách uchvátilo miesto? Pre isté duše niet ...
11. O očistci IV (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
...  žiadať od duše všetko, čo sa Mu páči, bez toho, že by jej prezradil dôvody? Prečo chcete svojím krátkozrakým rozhľadom skúmať Jeho konanie? Modlite sa radšej na Jeho úmysly a slepo poslúchajte! Toto ...
12. Pán posudzuje úmysly srdca (Balduin Canterburský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... napomína: „Skúmajte duchov, či sú z Boha.“ Ale kto môže skúmať duchov, či sú z Boha, ak nedostal od Boha schopnosť rozlišovať duchov, aby vedel dôkladne a pravdivo skúmať duchovné myšlienky, hnutia a úmysly? ...
... modlili. (Úkony srdca, prosby, návsteva Panny Márie)   4.deň: Láska je rosa, ktorá zúrodnuje Láska robí plodnymi nase dobré túzby, nase sväté úmysly a nase dobré skutky. Tieto sú kvetmi a ovocím, ...
14. Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 1 - Posledná večera
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... predpoklady pre konštrukciu budovy, ktorú ja vztýčim? Ach, ako je chatrná! A napriek tomu - napriek všetkým vašim vnútorným prekážkam - moje úmysly nezlyhajú vďaka tomu, že si volím k mojim vlastným zámerom ...
... ktorí si pri pohľade na svoje čnosti začínajú namýšľať, akí sú oni dobrí a všetci okolo akí sú len nedokonalí a neohrabaní. Pritom najnebezpečnejšie sú práve tie naoko krásne a dobré úmysly, s ktorými ...
... napriek našim chybám pohýňa citlivú dušu k snahe premeniť svoje nesprávne úmysly srdca, očistiť ich, obrátiť sa od zla, ktoré ju špiní, ničí a rozožiera, a vrátiť sa späť k Bohu. No a samozrejme vedie ...
17. Krížová cesta so sv. Faustínou
(Modlitby/Krížové cesty)
... Očisťuj moje úmysly. 6. zastavenie - Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník "Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho, a nemá výzoru, by sme túžili po ňom. Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolestí, ...
18. Utorok, 1. pôstny týždeň
(Kázne/Veľký pôst)
... človeku jedno a to isté, znamená, že je nám ukradnutý, a my sami ho nepočúvame, ani seba samých. Preto treba modlitby striedať, modliť sa na rozličné úmysly, popr. aj rozličnými formami. S formulovanými ...
... Po mojich rodičoch ste mojím najväčším dobrodincom. Buďte si istý, že vám to nikdy nezabudnem. Pri svätých omšiach, ktoré môžem z Božej milosti sláviť každý deň, budem často pamätať na vaše úmysly a prednášať ...
20. Misijný ruženec
(Modlitby/Ružence)
... po tom, aby sa každý kresťan modlil na úmysly celej cirkvi, preto je každý desiatok misijného ruženca obetovaný za ľudí (veriacich alebo neveriacich), misionárov a misionárky jedného z piatich kontinentov ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie