Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz úmysel

Celkom: 41 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Jozefova rozvaha
(Úvahy/O Advente)
... nevystavujeme potupe? Aký máme úmysel, keď rozprávame o niekom? Vystaviť ho potupe, alebo ho od toho ušetriť? Sú veci v živote, ktoré si vyžadujú viac premýšľania, viac našej pozornosti, našej rozvahy ...
2. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... tak ako predtým. K získaniu plnomocných odpustkov pomáha iba skutočné hlboké rozhodnutie viac už nehrešiť ani najmenším hriechom, úprimý úmysel získať tieto odpustky pre dušu v očistci a úprimná zmena ...
3. Krížová cesta pre matky za deti
(Modlitby/Krížové cesty)
... Tvoje zavolanie, kde ma čaká vyúčtovanie: za seba aj za moje deti. Daj, aby som mohla povedať: Vďaka Ti, Ježišu, nestratila som ani jedno, ktoré si mi dal. Modlitba na úmysel Svätého otca: Otče náš. ...
4. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... príhovoru preblahoslavenej Panny Márie a všetkým zo srdca udeľujem apoštolské požehnanie. Modlitba za Svätého Otca a na jeho úmysel Pane Ježišu Kriste, vyslyš Svätého Otca, pápeža Benedikta, svojho ...
5. Uzdrav naše rodiny!
(Modlitby/Krížové cesty)
... našu vieru a dôveru v teba, uzdrav naše duše i naše rodiny. Vylej na nás svoju lásku, aby sme sa milovali navzájom tak, ako si ty miloval nás. Amen. Na úmysel Svätého Otca: Otče náš… Zdravas… Sláva ...
6. Odpustková modlitba pred krížom
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... každého, kto sa túto modlitbu pomodlí po sv. príjmaní pred obrazom križovaného a pomodlí sa na úmysel Sv.Otca Otče náš a Zdravas Imprimi potest. Tyrnaviae die 28.Nov. 1942. Paulus Epp.Admin.Apost.  ...
... mŕtvych ale aj živých príbuzných. O čo vlastne v obetovaní sv. omše ide? Čo sa tam deje? A prečo je tak dôležité využiť každú možnosť obetovať sv. omšu na nejaký úmysel? Predstavte si obrovskú priam ...
8. Moskva 6 - Bezdomovci - Obeta z lásky
(Zážitky/Misionárov)
... čo urobila, pričom jej nevedeli povedať viac. Alebo druhá možnosť, že niekto jej tak závidel, že dal ako úmysel sv. omše alebo modlitieb do kostola za jej odpočinutie večné, akoby už zomrela a to pôsobí ...
... dôležitou súčasťou portálu by mala byť pre veriacich možnosť napísať prosbu o modlitbu na určitý úmysel. Táto sekcia je pre tých, ktorí modlitby potrebujú, a samozrejme pre tých, ktorí chcú svojimi modlitbami ...
10. Duch sa prihovára za nás (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, aký je úmysel Ducha: že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu.“ Čo neslobodno rozumieť tak, že by sme Svätého ...
... nadprirodzenú moc nad  blížnym - hoci by sa mu tým malo zlepšiť zdravie - sa vážne  stavajú proti čnosti náboženstva. Podobné praktiky treba  ešte viac odsudzovať, ak ich motivuje úmysel škodiť druhému ...
12. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... 2: Z vody. Terezka: Z kvapiek vody, z malých kvapiek. Čokoľvek robíte, prípravy do školy, pomáhate rodičom, prekonávate výbuchy zlosti… všetko môžete obetovať Pánu Ježišovi. Stačí vzbudiť úmysel, pomyslieť ...
... misijný ruženec a to buď celý ruženec na jeden konkrétny úmysel alebo každý desiatok na iný misijný úmysel (všeobecne za misie a misionárov v rôznych kontinentoch alebo konkrétne za nejaký projekt konkrétneho ...
... (Ján Pavol II., encyklika Redemptoris missio, 2). Choďte a ohlasujte Tento úmysel si neustále pripomíname pri liturgickom slávení, zvlášť pri slávení Eucharistie zakaždým zakončenom  slovami, ktorými ...
15. O očistci III (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... si to nepriatelia prajú.“ Mária z Kríža: „Kedy sv. Michal zasahuje?“ Gertrúda: „To Vám nemôžem povedať. Ľudia sa musia na ten úmysel mnoho modliť, vzývať sv. Michala – archanjela, pripomínať ...
16. O očistci IV (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... svätú vôľu! Čo chceš odo mňa dnes, aby som sa Ti páčila?“ Aká škoda aj pre tých, ktorí sa považujú za dobrých kresťanov, pre toľko celkom stratených zásluh – neosvoja si vzbudzovať dobrý úmysel! Bez ...
17. Prameň spásy a pravého života (sv. Ján Eudes)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... jedno s hlavou, a preto s ním musíš mať jedného ducha, jednu dušu, jeden život, jednu vôľu, jeden úmysel, jedno srdce. Ba on sám musí byť tvojím duchom, srdcom, láskou, životom a tvojím všetkým. Tieto ...
... modlitbu – úmysel, za ktorý sa môže rozhodnúť v daný deň modliť veľké množstvo ľudí. Spoločenstvo ako miesto dialógu s Bohom v Cirkvi – Slovo zjavuje dialogický charakter ľudskej existencie. Je médiom ...
19. Pán posudzuje úmysly srdca (Balduin Canterburský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Božou vôľou. Nábožný je ten úmysel, ktorý jednoducho k nemu smeruje. Veď iba vtedy bude celé telo nášho života i akejkoľvek našej činnosti vo svetle, ak bude oko čisté. A čisté oko je aj oko aj čisté: ...
20. Na svete, ale nie zo sveta (sv. Gregor Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... úmysel ducha smerujúceho k výšinám. Takýmto ľuďom potom všetko pozemské tu nie je na žiadostivosť, ale na úžitok. Nech niet ničoho, čo by zdržiavalo túžby vášho ducha, nech vás na tomto svete nespúta pôžitok ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie