Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz proti

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Malá duchovná zbraň v kocke
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... a masturbácie, akéhokoľvek okultizmu, prekliatia, závisti, ohovárania a žiarlivosti a aj zo strany iných proti mne... (doplň to, čo cítiš v sebe ako svoju častú slabosť a pokušenie). Zbavujem týchto duchov ...
2. Vyznávať Krista
(Úvahy/O viere)
... potom kto je proti mne... Kristus, skutky, viera. Kristus - Boh mi dal život. Skutky oživujú vieru a viera uzdravuje. Toto by mali byť základy našej životnej stavby. Vykopme ich dostatočne hlboko, aby ...
3. Vojna a mier
(Úvahy/O živote)
... s hriechmi proti dobrým vzťahom, sa treba aktávne snažiť. A to ešte nie je isté, že to za jedno pôstne obdobie stihneme. No netreba sa vzdávať hneď na začiatku, ináč nezačneme nikdy. Ak vieme, že na výsledok ...
... urobiť. Nemôže urobiť chybu. Iba slabé a hlúpe stvorenia robia chyby.“ „Klasickým argumentom na obranu Boha proti problému zla je to, že je logicky nemožné mať slobodnú vôľu a nemať možnosť morálneho ...
5. Preventívna prehliadka
(Úvahy/O viere)
... Prečo verím? Ktoré veci hovoria „pre vieru“ a ktoré „proti viere“. Prajem všetkým požehnaný pôstny čas...  ...
... nájde veľa. Veď práve kúsok lásky od druhého človeka – pravej nefalšovanej, môže dať každému akokoľvek závislému dostatok sily stáť proti každej závislosti a začať svoju večnú závislosť na Láske – ...
... za volantom nechcene zaviedla moje auto do protismeru. A aby toho nebolo ešte málo, spoza rohu obrovskej budovy z ľavej uličky sa v tom istom momente vyrútilo na mňa obrovské auto – nejaký ...
... ale aj veľmi úzko s ním spojenú v zápase proti pekelnému nepriateľovi. Tento zápas, ako sa to oznamuje už v protoevanjeliu, mal viesť k úplnému víťazstvu nad hriechom a smrťou, čo sa v spisoch Apoštola ...
... chvíľ stretneš niekoho, koho viera v Boha visí na vlásku – na tvojom príklade, tvojom pohľade, tvojom odpustení, odvážnom postavení sa za neho proti všetkým, ktorí ho odsudzujú a neprijímajú... ...
10. Spoločná svätosť
(Úvahy/O viere)
... a neodsudzovali, jednoducho žili ideál Kristovho učeníka. A ak sa aj v učení niektorý našli protikatolícke vyhlásenia, skôr šlo o neskrošiu politickú korekciu, aby predsa len potvrdiť „pravoslávnosť“ pravoslávneho ...
11. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... hnevať sa... živelní, neskrotiteľní, hlboko veriaci napriek všetkým pokusom zničiť túto vieru v ich srdciach, potrebujúci stále tvrdú ruku nad sebou... národ mnohých protikladov... Ľudia tu zo srdca robia, ...
... dôvod aby ho odsúdil, ako nenachádza v sebe silu vzoprieť sa proti samotnému odsúdeniu. Jeho vnútorný sluch zostáva hluchý na Ježišove slová a nechápe jeho svedectvo pravde. „Počúvať pravdu znamená poslúchať ...
13. Krížová cesta pre matky za deti
(Modlitby/Krížové cesty)
... aby odvrátila zrak. Tak veľmi si si ctil a miloval jej nepoškvrnenosť. Čo hovoríš na dnešnú morálku? Ježišu, ušetri moje deti, mládež, od straty svätej čistoty, proti ktorej je dnes taký diabolský útok ...
14. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... svojich bratov upozornili na spôsoby myslenia a konania, ktoré protirečia pravde a nesledujú cestu dobra. Pohnútkou kresťanského napomínania však nikdy nesmie byť duch odsúdenia alebo obviňovania: vždy ...
15. Radosť v utrpení?
(Modlitby/Krížové cesty)
... keď sa proti nám postaví niečo, čo v nás vyvoláva odpor, pocit krivdy a nespravodlivosti. Pane Ježišu, nauč nás za našimi ťažkosťami vidieť krásu, ktorá má z nich vzísť, dobro, ktoré Ty plánuješ.   ...
16. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... kostoloch, i olúpená o svoje práva a slobodu. Ak budete mať vieru, dokážete postaviť proti ateistickej výchove k sebectvu moju Lásku, dokážete každý na svojom mieste, vo svojom okolí, medzi ľuďmi, s ktorými ...
17. Pán zjavuje svoju slávu (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
...  Preto ak máme zachovávať prikázania a trpezlivo znášať protivenstvá, musí stále zaznievať v našich ušiach Otcov hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“ Z Rečí svätého ...
18. Nesmrteľné priateľstvo s Bohom (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... aby aj títo boli tam, kde som ja, aby videli moju slávu.“ Z traktátu svätého biskupa Ireneja Proti bludom (Lib. 4, 13, 4 — 14, 1: SCh 100, 534-540)    ...
... z prevádzky a spôsbiť dokonca doživotné poškodenia organizmu, či získanie alergie, z ktorej sa už veľmi ťažko dostáva von. Často však vedú iba k oslabeniu organizmu, ktorý sa už nedokáže brániť proti chorobám ...
... heroická odvaha jeho nekonečnej lásky aj k hriešnikom - nám ľuďom, Jeho obrovské pre nás tak ťažko pochopiteľné milosrdenstvo, Jeho hlboká večná pokora oproti jeho nekonečnej vznešenosti a majestátnosti, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie