Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz pravdy

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
1. Spoznaj Božie skutky!
(Úvahy/O viere)
... ľahké. Veľa toho o sebe Ježiš hovoril napr. že prichádza od Boha, že je Božím synom, že umrie, ale vstane z mŕtvych, že Boh je Otcom a že on a Otec sú jedno a iné teologické pravdy a dogmy. Ale tiež vedel, ...
„... povolaní umožniť, aby zažiarilo Slovo pravdy“ (apoštolský list Porta fidei, 6) Drahí bratia a sestry! Slávenie Svetového dňa misií (21.10.2012) nadobúda tohto roku osobitný význam. Súčasne sa totiž ...
... víťazstvo nad smrťou a nebeské oslávenie podľa príkladu jej jednorodeného Syna Ježiša Krista.  A tak keď svätý Ján Damascénsky, ktorý je najslávnejším hlásateľom tejto zdedenej pravdy, porovnával ...
4. Spoločná svätosť
(Úvahy/O viere)
... vzťahov, vnieslo do pravoslávnych duší veľma veľa nepravdy, čo vyzvalo ešte omnoho viac predsudkov. Éra komunizmu a ateizácie tomuto problému nepomohli, práve naopak, likvidáciou cirkví zamrazili rozvitie ...
5. Kristov kríž — prameň každého požehnania ( sv. Lev)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Náš rozum, osvietený Duchom pravdy, má čistým a slobodným srdcom zachytiť slávu Kríža vyžarujúcu na nebi i na zemi a vnútorným zrakom má jasne vidieť, čo Pán chcel povedať, keď hovoril o svojom nastávajúcom ...
... Pane, nemôžeme a nechceme odísť, lebo „len ty máš slová večného života“, ty sám si „slovom pravdy“ a tvoj kríž je „jediným kľúčom, ktorý otvára tajomstvá pravdy a života“. „Budeme ťa nasledovať, kamkoľvek ...
7. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... boli verní Ježišovi a nasledovali ho na ceste Kríža, potom nám žiarivý Boží svet – svet svetla, pravdy a radosti – bude znovu darovaný: bude to nový úsvit stvorený samotným Bohom. (Ukrižovaný Ježišu, ...
8. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... života. Stovky ľudí sú prenasledované, diskriminované pre svoje presvedčenie, postavené pred súdy, ktoré zo slova pravdy a spravodlivosti urobili len prázdnu formulu svojej každodennej praxe. Stovky ľudí, ...
9. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Tak ako každý človek by mal poznať základné pravidlá slušnosti i rozhovoru človeka s človekom aj každý kresťan mal poznať základné modlitby a pravdy svojej viery. Ako pomôcku v misijnej činnosti kdekoľvek ...
10. Z Austrálie od sr. Magdalény SSpS
(Listy/Listy misionárov)
... podobný prízvuku jeho mamy. Nebol ďaleko od pravdy, jeho mama sa narodila na Slovensku ale vyrastala v Čechách. V septembri sme my SSpS mali provinciálne zhromaždenie – raz do roka sa mi SSpS všetky ...
11. Premenenie Pána = premenenie učeníkov
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... sa a nadobudnúť vnútornú krásu, po ktorej by mali začať túžiť, keď uvidia v tej istej kráse Ježiša." Samozrejme - toto povedal ten človek s troškou humora. No stále je v tom veľký kus pravdy. Človek ...
12. Homeopatia je biela mágia
(Komentáre/Kresťania a ...)
... do záhuby. Keď ich napomeniem, pozerajú sa veľakrát na mňa ako na nejakého čudáka. A tak za nich aspoň prosím Boha o milosť poznania pravdy. Anna. CH. Išlo o život Tento prípad píšem z vlastnej skúsenosti. ...
Nahlas vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle vyvinúť spoločné úsilie, ktoré bude viesť k tomu, aby spoločenské komunikačné prostriedky užitočne slúžili hľadaniu a objavovaniu pravdy i ľudskému pokroku. Kresťan ...
14. Litánie k bl. Jánovi Pavlovi II.
(Modlitby/Litánie)
... národov, Svedok viery, nádeje a lásky, Odvážny hlásateľ pravdy, Pútnik radostnej zvesti, Muž dialógu, Vzor odpustenia, Vzor skromnosti, Vzor nábožnosti, Učiteľ modlitby, Obranca pokoja, ...
... viery, nádeje a lásky, Odvážny hlásateľ pravdy, Pútnik radostnej zvesti, Muž dialógu, Vzor odpustenia, Vzor skromnosti, Vzor nábožnosti, Učiteľ modlitby, Obranca pokoja, Obranca viery, ...
... Ján Pavol II. Veľký ctiteľ Matky Božej, Apoštol Božieho milosrdenstva, Horlivý apoštol sveta, Svedok nádeje, Odvážny hlásateľ pravdy, Pútnik radostnej zvesti, Muž dialógu, Priateľ detí, ...
17. Spásonosná hanba horkých sĺz
(Biblia/Meditácie)
... - v absolútnej nahote pravdy. Pri pohľade na seba nikto z nás nevydrží dívať sa a ešte stále klamať sám seba ako sa nám to často darí tu na zemi nevidiac skutočnú pravdu o sebe a všetky dôsledky našich ...
18. Pochybnosti
(Úvahy/O viere)
... veď nám o ňom toľko rozprávali, toľko sme sa o ňom učili i čítali, a predsa sa nám nie všetko páči. Niekedy sú to pravdy viery, ktoré nevie rozum spracovať, inokedy zas časť Sv. písma, ktorú nám nik nevie ...
19. A odvrátili sa od zlých ciest
(Biblia/Meditácie)
... je Jonáš. Ak ma pamäť neklame, bol to práve on, ktorý sa zdráhal ísť do Ninive. No nakoniec išiel a zachránil kopec ľudí. A ako je to s nami? Sme schopní vidieť sami seba v zrkadle pravdy? Sme schopní ...
20. Sila slova
(Biblia/Meditácie)
... Prijímame ho, ako slovo pravdy a života? A ako používame my svoj jazyk. Aké slová hovoríme. Skúsme dnes, skôr ako niečo povieme, zamyslieť sa nad tým, či to bude slovo skazy alebo povzbudenia, slovo silné ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie