Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz kresťanov

Celkom: 49 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... misijnej formácie celého Božieho ľudu, ale aj zvyšovať citlivosť kresťanských komunít, aby pri šírení evanjelia vo svete poskytli svoju pomoc. Nakoniec chcem spomenúť kresťanov v rôznych častiach sveta, ...
2. Matka Cirkvi
(Úvahy/O živote)
... kresťanov a Kráľovnou všetkých cností. A keď môžeme matkami nazývať aj naše krstné mamy, ktoré nie sú našim telesnými rodičmi, ale duchovnými, tým viac Božiu Matku, ktorá skutočne bdie nad duchovným životom ...
3. Vojna a mier
(Úvahy/O živote)
... sfére. Myslím, že hlavnou úlohou kresťanov je nemlčať. Chybou je, že niektorí si zle vysvetľujú Kristové slová a nastavovaní druhého líca. Veď kresťania, sa už naučili dostávať facky, oprávnené, aj neoprávnené, ...
4. Spoločná svätosť
(Úvahy/O viere)
Na Zemi žije už sedem miliárd ľudí. Z toho dve sú kresťania. Život každého z nich, či lepšie povedané – z nás, má byť momentom, ktorý pomáha nekresťanovi nájsť pravú cestu k Bohu a k jeho Synovi, Ježišovi ...
... ktoré kresťanov zabíja v mene boha, ktorý nepozná lásku a ktorý šliape po jeho dôstojnosti „lživými perami a arogantnými slovami“. Ježiš niesol ťarchu prenasledovania proti Petrovi, proti jasnému slovu ...
6. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... „napomínanie hriešnikov“. Zoči-voči zlu netreba mlčať. Myslím na postoj tých kresťanov, ktorí sa či už z ľudských ohľadov, alebo jednoducho z pohodlnosti, skôr prispôsobia všeobecnej mentalite, než by ...
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý bude tento rok od 18. - 25. januára, sa bude niesť v zmysle biblického textu: "Všetci budeme premenení víťazstvom nášho Pána Ježiša Krista" (1Kor 15, 51 – 58). Spoločnou ...
8. Viera v silu jediného Boha
(Rozhovory/S misionármi)
... každý zároveň drží horiacu sviecu v ruke podanú katechétom. Po skončení omše vytvoria veriaci špalier v kostole a podaním ruky vítajú nových kresťanov a tých, čo majú odo dnes plné spoločenstvo s Kristom ...
9. Ovocie práce misionárov
(Rozhovory/S misionármi)
... ďalší Slovák – páter Viktor Števko SVD. Existujú rozdiely v správaní kresťanov a moslimov? Je to citeľne badať? Johannes: Obidve skupiny praktizujú svoju vieru. Kresťania chodia do kostola. Snažia ...
10. Nádej v Blagoveščensku
(Listy/Listy misionárov)
... pokladajú, ak nie za sektantov, tak aspoň za heretikov, akoby nie kresťanov. Nová tvár v osobe vladyku Lukiána je tak svetlom pre hlbšie a úprimnejšie vzťahy v jednej Cirkvi, ktorú si želal Kristus. Preto ...
11. Večná sláva proroka
(Biblia/Meditácie)
... dnes toľko potratov, pretože 2 miliardy kresťanov odmieta byť prorokmi a nielen zastaviť toľko žien idúcich na potrat, ale aj skutočne pomôcť týmto ženám v ich situácii – neveria, že Boh im niekoľkonásobne ...
... keby im bolo dané... Obraciam sa vôkol seba a pozerám na naše tváre – nás – kresťanov. Smutné tváre, toľko smutných nešťastných tvárí... Prečo, Ježiš? V čom je chyba, veď my už vidíme, počujeme... alebo ...
13. Kedy byť mučeníkom?
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... si život. Stretnutie s Bohom by pre neho asi nebolo tak veselým, ako sa u kresťanov učakáva. Človek v takom stave ani nie je schopný prijať iné rozhodnutie. Chýba mu odvaha, ktorá je Božím darom, a strach ...
14. Zákon akcie a reakcie
(Biblia/Meditácie)
... ako je milosrdný váš Otec! . Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám." Ide o zákon akcie - reakcie.... A aforizmus na dnes: Mnoho skalných kresťanov stavia svoj dom na piesku. Many ...
... prosba za zjednotenie kresťanov: „Pane Ježišu, ty si sa pred svojím utrpením modlil k Otcovi, aby všetci, ktorí sa budú volať kresťanmi, boli jedno v poznaní a v pravde, ktorú si nám zjavil, a ktorú nám ...
... Žiaci budú mať možnosť virtuálne navštíviť Rím v čase prvých kresťanov, alebo Jeruzalem v čase krížovej cesty, alebo vtedy, keď Ježiš urobil v Káne Galilejskej prvý zázrak. Takisto budú môcť testovať svoje ...
17. Projekt YWAM Maputo
(Zážitky/Dobrovoľníkov)
... macuou, shanganou, slovensky, španielsky). Našou víziou je ovplyvniť všetky sféry spoločnosti prostredníctvom vyučovania, trénovania a rozvíjania schopností miestnych vodcov, kresťanov, ľudí všetkých vekových ...
... misií. Prenasledovanie Čoskoro na to, nastalo prvé prenasledovanie kresťanov od Židov. A výsledok? Ďalšie rozšírenie kresťanstva v Samárii, keďže utekajúci kresťania boli zároveň aj apoštolovia viery. ...
... Svätému. Spoločenstvá sa stretávajú na modlitbách na úmysly: Hlásanie a rozšírenie Evanjelia vo svete, najmä v misiách; zjednotenie odlúčených kresťanov s katolíckou Cirkvou; udržanie a zveľadenie náboženského ...
... v začiatkoch a že sa máme všetkými silami dať do jeho služieb“ (RM 1). Počet obyvateľov našej zemegule sa blíži k šesť a pol miliardám. Z toho všetkých kresťanov, čiže veriacich v Krista sú asi dve miliardy ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie