Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz hlásať

Celkom: 31 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
... posolstva všetkým a pri pomáhaní dnešným ľuďom, aby sa s ním stretli, majú tieto spoločenstvá niekedy slabé nadšenie, malú radosť, odvahu a nádej. Inokedy zasa prevláda názor, že hlásať pravdu evanjelia ...
... (Ad gentes, 20) a „zviditeľňujú misijného ducha a misijné nadšenie Božieho ľudu, takže celá diecéza sa stáva misionárskou“ (tamže, 38). Prvenstvo evanjelizácie Poslanie hlásať evanjelium sa však pre ...
... Kristovi a ako hlásať dobrú zvesť spásy. Oni vám svojím životom hovoria, ako sa dá aj dnes kráčať cestou novej evanjelizácie a ako treba žiť, aby láska, ktorú hlásal Kristus, prekonala všetky možné prekážky ...
4. Prekvapená radosť
(Biblia/Meditácie)
... národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami." (Lk 24,35-48) Predstav si, že si niekoho strašne miloval - tak veľmi, že ti bol ten človek drahší ako ktokoľvek ...
5. Sv. Cyrila a Metoda 2
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... misionárov. Títo mužovia a ženy chcú zvestovať ľuďom pravdu, ktorej veria a sú o nej presvedčení. Najprv však musia poznať jazyk, potom kultúru a konkrétnych ľudí. Zbytočné by im bolo hlásať Evanjelium ...
6. Čo ma trápi na službe kňazov (sv. Gregor Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... vlastná neprávosť; často však nemôžu predstavení hlásať slovo z viny podriadených. Aj vlastná neprávosť spútava jazyk kazateľov, ako hovorí Žalmista: „No hriešnikovi Boh hovorí: Prečo odriekaš moje príkazy?“ ...
7. Misijná nedeľa - Prosby
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... i kňazom cirkvi dostatok odvahy a sily hlásať radostnú zvesť o Tvojej smrti a zmŕtvychvstaní celému svetu vhod či nevhod so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou,  aby sa ich pričinením Tvoje slovo šírilo ...
8. Misijná nedeľa - Adorácia I.
(Modlitby/Adorácie)
... sme skutočne z hĺbky srdca uverili, že Ty si Boží Syn, ktorý prišiel, aby nás zachránil pred večnou smrťou a že my sme poslaní túto radostnú zvesť hlásať celému svetu. 5.    Vďaky Budeme spoločne odpovedať: ...
9. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... pomoc sú konkrétne prejavy našej misijnej činnosti. Uskutočňovať misie nie je práca iba niekoľkých šťastlivcov, ktorí opustia svoj domov a idú na druhý koniec sveta hlásať Evanjelium. PMDD - Pápežské ...
... biblie, ktorý je typicky misionársky. Adorácia Obsah adorácie: Vyberte vhodné biblické texty, týkajúce sa misijnej tématiky a poslania apoštolov hlásať evanjelium. Po chvíli ticha po prvom texte z biblie ...
... by som prejsť po celej zemi, hlásať tvoje meno a zasadiť na pôde neveriacich tvoj slávny kríž… chcela by som byť misionárom nielen niekoľko rokov, ale chcela by som ním byť už od stvorenia sveta až do ...
... na bojisku pri obrane Cirkvi. „Hoci som taká maličká, chcela by som osvecovať duše ako proroci, učitelia Cirkvi, mám povolanie byť apoštolom... Ježišu, chcela by som prejsť po celej zemi, hlásať tvoje ...
13. Prednosť chudobných pred všetkým (sv. Vincent de Paul)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... radostnej zvesti: „Poslal ma hlásať evanjelium chudobným.“ Aj my musíme takto zmýšľať a napodobňovať to, čo robil Kristus, čiže starať sa o chudobných, potešovať ich, pomáhať im a odporúčať ich. Veď ...
14. Hlásanie je apoštolská úloha (Vavrinec z Brindisi)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Nakoniec prišiel Kristus, Boh a človek, hlásať Pánovo slovo a na to isté poslal apoštolov, ako predtým posielal prorokov. Hlásanie je teda apoštolská, anjelská, kresťanská, božská úloha. Božie slovo ...
... veľmi nápomocný. Evanjelizácia – vedenie druhých k rozhodnutiu sa pre Krista. Otázkou stále zostáva, ako hlásať evanjelium vo svete, ktorý je už dnes tak veľmi závislý na prostriedkoch spoločenskej komunikácie?  ...
16. Pravé učenie a pokora (sv. Gregor Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... toho, ktorého prenasleduje v srdci poslucháčov svätými rečami. Usiluje sa aj slovami hlásať aj životom prejavovať poníženosť, ktorá je učiteľkou a matkou všetkých čností, aby ju učeníkom pravdy vyjadril ...
17. Internet a misie? - 17 - Reálna a virtuálna farnosť a laici
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... úlohách a organizovať svoju činnosť. K tomuto im môže byť internet ako komunikačné médium veľmi nápomocný. Evanjelizácia – vedenie druhých k rozhodnutiu sa pre Krista. Otázkou stále zostáva, ako hlásať ...
... ku hrobu v náhlení, túžbou vidieť Tvoju tvár, znova cítiť Tvoju tvár, milovanú... Ako Ján načúvať len slovám Tvojho srdca ku mne ja mám. Túžiť po Tebe, milovať. Celým srdcom vždy hlásať. Hlásať len ...
19. Ohlasovanie jednoty a viery (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Cirkev, rozšírená po celom svete až po končiny zeme, prijala od apoštolov a ich žiakov vieru v jedného Boha, Otca všemohúceho, „ktorý stvoril nebo a zem i more a všetko, čo je v nich“, i v jedného Ježiša ...
... Cirkvi. Každý kresťan má právo i povinnosť podľa Kristovho príkazu hlásať to, čo on učil a konal a zároveň využívať akúkoľvek možnosť, aby Krista spoznalo čo najviac ľudí v jeho okolí. Prostriedky na uskutočňovanie ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie