Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz duchovný

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... ale je vždy cirkevnou aktivitou. Pavol VI. napísal: „Aj keď najneznámejší hlásateľ evanjelia, katechéta alebo duchovný pastier káže radostnú zvesť na tom najodľahlejšom mieste; keď tam zhromažďuje svoju ...
2. Malá duchovná zbraň v kocke
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Malá duchovná zbraň sa rozvinula do väčšej a účinnejšej zbrane. Ponúkam vám ju v kocke a postupne ju budem dopĺňať. Ponúkam vám ju v dvoch variantoch - dlhý, ktorý je na pár minút počas rannej modlitby ...
3. Matka Cirkvi
(Úvahy/O živote)
... kresťanov a Kráľovnou všetkých cností. A keď môžeme matkami nazývať aj naše krstné mamy, ktoré nie sú našim telesnými rodičmi, ale duchovnými, tým viac Božiu Matku, ktorá skutočne bdie nad duchovným životom ...
4. Máte niečo na jedenie?
(Úvahy/O viere)
... „sa najesť“? Nerobím sa viac pánbožkom ako je sám Boh? Poviem ešte jednu úsmevnú príhodu, ktorú som zažila na duchovných cvičeniach, kde sme meditovali práve túto stať z Písma. Počas cesty na ...
... z temena vrchu naliehavo zvoláva. Tam sa máme ponáhľať – odvážim sa povedať – ako Ježiš, ktorý je teraz v nebi naším vodcom a predchodcom. S ním sa budeme skvieť pred duchovným zrakom istým spôsobom ...
6. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... svojho povolania. Ďalšou možnosťou je rozhovor s kňazom – svojím duchovným sprievodcom, ktorý ťa už pozná dlho a pod vplyvom Ducha Svätého môže hovoriť presne to, čo chce Boh povedať tvojej duši. Inou ...
7. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... zhášania Ducha, odmietania podnikať s talentami, ktoré nám boli dané pre dobro naše i druhých (porov. Mt 25, 25 n). Všetci sme dostali bohatstvo duchovných a materiálnych darov, ktoré sú potrebné na uskutočnenie ...
8. Uzdrav naše rodiny!
(Modlitby/Krížové cesty)
... ju, zúčastňujú sa na svätej omši a Eucharistii, modlia sa individuálne i spoločne v rodine, modlia sa ruženec, patria do modlitebnej skupiny… Duchovný život spôsobuje, že rastie viera v srdci. Modlime ...
... veľmi podobá ale v duchovnom zmysle. Ako? Ako telo tak aj duša potrebuje totiž jesť - ale duchovné jedlo, samozrejme. Ako aj telo, aj duša môže ochorieť, jednak napĺňaním duše nesprávnymi duchovnými ...
10. Byvol, nôž a kríž v Indonézii
(Zážitky/Misionárov)
... slabučký sa vrátil pred niekoľkými dňami z duchovných cvičení z Mata Loko a hneď šiel navštíviť svoju najodľahlejšiu školu na pobreží. Vrátil sa celkom vysilený, lebo rana na nohe sa mu zapálila a k ...
11. Ovocie práce misionárov
(Rozhovory/S misionármi)
... viacero kostolov, kaplniek a seminárov, ponúkli ľuďom vieru, s ktorou sa oni stotožnili. Dnes sú na ostvore Flores stovky duchovných povolaní a plné semináre mladíkov pripravujúcich sa na kňazské a misionárske ...
12. Nádej v Blagoveščensku
(Listy/Listy misionárov)
... kresťan má hlboký význam, síce pre nás je to samozrejmosť. Tu v Rusku je medzi mnohými, dokonca aj duchovnými, istý nedostatok informácií o Katolíckej cirkvi, preto mnohí veria len predsudkom, pričom nás ...
... povedať neviem. Zatiaľ sa nevynašli žiadne okuliare, ktorými by bolo vidno duchovný svet a presun milostí v ňom. Hádam neskoršie :) Iste sa spýtate: „Aký je rozdiel medzi tým, keď sv. omšu obetujem za ...
... do svojej pravej nody a vystúp ňou von z loďky. A...“ – nie nič také trápne, ako to často môžeme teraz počuť od všelijakých duchovných učiteľov, Ježiš nepovedal. On len jednoducho povedal: „Poď!“ Všetko ...
15. Homeopatia je biela mágia
(Komentáre/Kresťania a ...)
... život, potom by sme mohli hľadať zdôvodnenie jeho duchovných teórií v Božom slove, vo Svätom písme. Opak je však pravda. Hahnemann odmieta základy evanjelia, vrátane osoby Ježiša Krista. V liste svojmu ...
... Duchu Svätom" (ako hovorí sv. Písmo), nepodarí sa mu to, lebo nemá dostatok všetkých duchovných orgánov, ktoré by mu to umožnili - všetky sa naraz rozrušili prvotným hriechom a postupne viac či menej zničili, ...
... Tvoju lásku a milosrdenstvo. 3. Otče, stoj pri všetkých, ktorých si obdaroval duchovným povolaním, aby s Tvojou pomocou prekonávali všetky prekážky na ceste zasvätenia. 4. Otče, daj, aby v Cirkvi bolo ...
18. Prihovára sa Boh ľuďom aj dnes?
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
Raz jeden mladík, ktorý žil hlboký duchovný život, zašiel do jednej spriatelenej rodiny na biblickú hodinu. Bolo to akurát štvrtok večer. Manželia, ktorí viedli stretnutie, rozdelili modlitebnú hodinu ...
19. Pozhovej mi...
(Biblia/Meditácie)
... i my s ním... No a na záver dva aforizmy (keďže včera som pozabudla...) Deliť veci na hmotné a duchovné je práve to, čo duchovný človek nerobí. Dělit věci na hmotné a duchovní je právě to, co duchovní ...
20. Sv. Gemma
(Myšlienky/Myšlienky)
... vo veľkých úzkostiach, Nebeská Matka mi s najväčšou ľúbeznosťou otvorila svoju náruč. Aká dobrá ku mne vždy bola táto Nebeská Mamka. Pomáhala mi v duchovných potrebách, ochraňovala ma pred nebezpečenstvami, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie