Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz cieľ

Celkom: 38 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Vojna a mier
(Úvahy/O živote)
... pôst mali vybrať za cieľ boj s neporiadkom vo svojich náladách  a vzájomných vzťahoch s bratmi a sestrami, s ktorými spoločne vyznávame jednu vieru a tvrdíme, že sme členmi jednej rodiny – Cirkvi. Takýto ...
... že mal všetko, všetko si mohol dovoliť, bol múdry a inteligentný pocítil v živote deficit. Začalo mu niečo chýbať – naplnenie, možno povedať aj zmysel  života. Kam to všetko má viesť? Kde má život cieľ? ...
3. Súrna a dlhodobá modlitbová prosba
(Listy/Listy misionárov)
... začiatkom a cieľom všetkého. Obraciam sa na vašu horlivosť a lásku, ktorou prežívate SVOJE misijné povolanie, ak by ste mohli, vybrali si konkrétnu modlitbu, alebo čas, ktorý chcete obetovať na vyriešenie ...
4. Spoločná svätosť
(Úvahy/O viere)
... myšlienka na úvod? Chcel by som v tejto úvahe ponúknuť bohatstvo duchovného života tých kresťanov, ktorí sú nám neznámi. Cieľ je jednoduchý – naučiť sa chápať krásu a bohatstvo každého kresťana, a tým ...
5. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... horský pramienok sila do mojích žíl a do mojej duše sa opäť vracia život, zmysel toho všetkého, čo pre Neho robím. Zmyslom je len On sám – On je príčinou i cieľom všetkých vecí a preto život s Ním v zjednotení ...
6. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... a po čoraz väčšej a plodnejšej láske (porov. 1Kor 12, 31 – 13, 13). Cieľom vzájomne venovanej pozornosti je povzbudzovať sa k čoraz účinnejšej láske v očakávaní večného života v Bohu, teda dňa, keď slnko ...
7. Radosť v utrpení?
(Modlitby/Krížové cesty)
... zbytočné. Vôľa jeho Otca bola obetovať za nás život a toto odsúdenie bolo začiatkom plnenia jeho vôle. A Božia vôľa má vždy za cieľ dobro a krásu, a tak by sme mali mať tento končený cieľ na mysli vždy, ...
8. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
Toľko vecí nedokážeme dokončiť, dokonať svoje dielo. Začneme a prídu prvé problémy, prvé ťažkosti a už sa vzdávame svojho cieľa, svojich ideálov, svojho rozhodnutia... Prečo? Bojíme sa trpieť. A predsa ...
... vysielanie začalo v roku 1947 vianočným posolstvom Pia XII. Prečo má kresťan katolík vlastne počúvať vatikánsky rozhlas? Vatikánsky rozhlas nemožno počúvať tak, ako iné stanice v rádiu. Cieľom iných ...
10. Blázni
(Kázne/Cez rok)
... je a má byť práve taká – bláznivá. Nie je je cieľom páčiť sa, ale byť čestnou, úprimnou a pevnou, nehľadiac na okolnosti, výhody a nevýhody. Z uhla pohľadu veriaceho človeka je dnes predstavená matka so ...
11. Rekapitulácia
(Listy/Listy misionárov)
... nepotešili, možno aj mne to trošku chýba, no s druhej strany mám na chvíľu pokoj od častého cestovateľského stresu. Každá cesta domov bola okre víz spojená aj s istou misijnou animáciou s cieľom nájsť ...
... nič, čo by ma upokojilo a dodalo mi akú takú istotu, že predsa len do cieľa prídeme a aj sa vrátime späť... :) Vchádzame do nebezpečnej zóny bez možnosti nezablúdiť, bez možnosti sa niekoho spýtať na cestu ...
13. Homeopatia je biela mágia
(Komentáre/Kresťania a ...)
... s názvom: Ultramolekulárna homeopatia nemá žiadne porovnateľné klinické efekty. Je to dvojito slepá randomizovaná štúdia kontrolovaná placebom s Beladonnou 30C. Cieľom štúdie bolo zistiť, či ultramolekulové ...
... tak sypali – každý má nejaký ten svoj cieľ, túžbu, ktorú nosí v srdci, ktorej podriaďuje všetko ostatné vo svojom živote. Ak niekto z nich zacíti v niektorej situácii možnosť dosiahnuť svoj cieľ, urobí ...
15. Svedectvo s Duchom
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... to dovolíme. Jemu neprekáža ani naša hriešnosť. Veď sám všetky naše hriechy odhaľuje s cieľom zbaviť sa ich. Preto, a chceme skutočne niečo dokázať, nemôže konať sami od seba. V každom svedectve je potrebná ...
16. Rozhodovanie
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... že nie vždy som chápal pôst s týmto cieľom. Myslel som si že pôst má zmysel jedine vtedy, ak ušetrené dobro podarujeme chudobným. Ale čo má väčšiu cenu, časný dar, ktorý sa rozpadne, alebo večné dobro, ...
17. Tajomstvo bez strachu
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... Nás nikto kvôli spovedi prenasledovať nebude, a nosiť stále ťažké bremena, to nie je cieľ ľudského života. Preto vás pozývam čerpať z Bohatstva Božieho milosrdentva.  ...
18. "Tak by som sebe daco dal"
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... je hlad po Bohu, pretože jeho cieľom nie je na päť hodín naplniť žalúdok, ale zhromažďovať večný poklad a oslobodiť človeka od všetkých časných priviazaností. Kristus dobre pozná ľudskú prirodzenosť, aj ...
... na základe svojej viery poznáva, že tento cieľ dosiahne najskôr vtedy, keď sa čím viac bude evanjeliová zvesť rozširovať týmito prostriedkami v uskutočňovaní bratského spoločenstva s ostatnými ľuďmi zahrnutými ...
20. Voda pre Afriku a stolári z Nairobi
(Aktuality/Správy z misií)
... Viac na SAVIO.SK   Adopcia detí v Keni Od apríla 2011 sa môžete stať darcom vzdelania pre žiaka z Kene, ktorému prispejete na štúdium. Cieľom tohto projektu je pomôcť deťom z rozvojových krajín získať ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie