Hlavná stránka Pohľadnice

Autor: Admin

Popis: Očakávanie Krista - Svetla sveta

Autor: Admin

Popis: 4 sviece adventného venca...

Autor: Admin

Popis: Svetlo prišlo na svet...

Autor: Admin

Popis: Svetlo vo tmách svieti a tmy ho neprijali

Autor: Admin

Popis: Kristus - Svetlo sveta

Autor: Admin

Popis: Zvestovanie - "Počneš a porodíš syna..." - misijný motív

Autor: Admin

Popis: Stretnutie s Alžbetou - "Velebí moja duša Pána!" - misijný motívAdvent


Adventné pohľadnice v čase prípravy na príchod Krista do Betlehema ale aj na jeho druhý príchod na konci vekov v sláve

Autor: Admin

Popis: Pohľadnica mexického Betlehema

Autor: Admin

Popis: A Slovo sa telom stalo

Autor: Admin

Popis: Útek do Egypta - misijný motív

Autor: Admin

Popis: Pastieri pri narodení - misijný motív

Autor: Admin

Popis: Pastieri prinášajú dary - misijný motív

Autor: Admin

Popis: Traja králi - misijný motív

Autor: Admin

Popis: Madona s dieťaťom - misijný motív

Autor: Admin

Popis: Madona s dieťaťom - misijný motív

Autor: Admin

Popis: Madona s dieťaťom - misijný motív

Autor: Admin

Popis: Láska sa nám narodila...

Autor: Admin

Popis: Vianočný pozdrav pre každého, kto chce nájsť Krista v tichu najsvätejšej noci všetkých čias...

Autor: Robert Balek

Popis: Údiv pastierov nad novonarodeným Spasiteľom

Autor: Robert Balek

Popis: V tichu milovanej lásky Jozefa a Márie sa zrodila Láska, ktorá zachránila celý svet...

Autor: Robert Balek

Popis: Nežnosť úžasu a radosti

Autor: Robert Balek

Popis: Prvý krát Jozefovi v náručí...

Autor: Robert Balek

Popis: Obdivuhodnosť viery Márie a Jozefa - viery, že Boh je teraz v ich rukách...

Autor: Robert Balek

Popis: Príchod pastierov k svojmu Kráľovi a Spasiteľovi

Autor: Robert Balek

Popis: Nežné pohľady Márie a Jozefa na zázrak v ich rukách

Autor: Robert Balek

Popis: Krehkosť Boha v rukách Márie a Jozefa

Autor: Robert Balek

Popis: Láska a pokoj nad dieťaťom Ježiš...

Autor: Robert Balek

Popis: V tme noci sa zrodilo Svetlo sveta...

Autor: Robert Balek

Popis: Aká nežnosť a obdiv Jozefa pri pohľade na Máriu a Mária ako spokojne opretá v náručí dobrého Jozefa...

Autor: Robert Balek

Popis: Svätá rodina z Afriky

Autor: Robert Balek

Popis: Klaňanie sa kráľov, Gentile da Fabriano, 1423, Florencia – TalianskoVianoce


Vianočné pohľadnice pre vašich blízkych, priateľov a známych.

Autor: Admin

Popis: Kristus v myšlienkach na budúce mučenie

Autor: Admin

Popis: Niekto z vás ma zradí...

Autor: Admin

Popis: Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás...

Autor: Admin

Popis: Ja som Svetlo sveta...

Autor: Admin

Popis: Mária a Ježiš, keď ju ofrkal vodou pred jedlom

Autor: Admin

Popis: Judáš - za koľko ho zradíš?

Autor: Admin

Popis: Šimon pomáha Ježišovi niesť kríž

Autor: Admin

Popis: Matka, ja tvorím niečo nové!

Autor: Admin

Popis: Mária Magdaléna, Mária a Ján pod krížom

Autor: Admin

Popis: Mária Magdaléna počas Ježišovho zomierania

Autor: Admin

Popis: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil...

Autor: Admin

Popis: Nádej nedeľného rána

Autor: Admin

Popis: Ježiš - učiteľ

Autor: Admin

Popis: Mária

Autor: Admin

Popis: Peter - Nepoznám toho človeka!

Autor: Admin

Popis: Mária a Mária Magdaléna počas bičovania

Autor: Admin

Popis: Pokušiteľ v Getsemanskej záhrade

Autor: Admin

Popis: Hľa, človek!

Autor: Admin

Popis: Tŕním korunovaná Láska

Autor: Admin

Popis: Ježiš v Getsemanskej záhradeVeľký pôst


Pôstne pohľadnice do obdobia modlitieb, zriekania sa a prípravy na Veľkonočné udalosti našej spásy...

Autor: Admin

Popis: Pokoj vám!

Autor: Admin

Popis: Ukrižovaný Kristus

Autor: Admin

Popis: Jeho ranami sme uzdravení

Autor: Admin

Popis: Emauzskí učeníci - misijný motív

Autor: Admin

Popis: Posledná večera - misijný motív

Autor: Admin

Popis: Peter sa bráni umývaniu - misijný motív

Autor: Admin

Popis: Getsemany - misijný motív

Autor: Admin

Popis: Mária Magdaléna pri hrobe - misijný motív

Autor: Admin

Popis: Zoslanie Ducha Svätého - misijný motív

Autor: Admin

Popis: Ukrižovanie - misijný motív

Autor: Admin

Popis: Nanebovstúpenie - misijný motív

Autor: Admin

Popis: Tri kríže

Autor: Admin

Popis: Tŕním korunovaný Kristus

Autor: Admin

Popis: Vzkriesený Kristus - "Svetlo sveta"

Autor: Admin

Popis: Kristova tvár - Turínske plátno

Autor: Admin

Popis: Kristus ukrytý vo Sviatosti Oltárnej

Autor: Admin

Popis: Kríž - znak našej spásy

Autor: Admin

Popis: Do tvojich rúk porúčam svojho Ducha...Veľká Noc


Veľkonočné pohľadnice pre vašich blízkych v pôstnom aj veľkonočnom období

Autor: Admin

Popis: Dievčatko z Bolívie

Autor: Admin

Popis: Dievčatko z Mozambiku

Autor: Admin

Popis: Černoško z Afriky

Autor: Admin

Popis: Deti z Mozambiku

Autor: Admin

Popis: Kríž v rukách chlapca

Autor: Admin

Popis: Tanec počas bohoslužby v kostole v Afrike

Autor: Admin

Popis: Chlapček z Afriky

Autor: Admin

Popis: Pani učiteľka a jej "vláčik"

Autor: Admin

Popis: Zima na Ukrajine (Aňa a ťoťa Ľuda)

Autor: Admin

Popis: Dievčatko z Ukrajiny

Autor: Admin

Popis: V matkinom náručí...

Autor: Admin

Popis: Dievča z Mozambiku

Autor: Admin

Popis: Chlapci z Kene

Autor: Admin

Popis: Žena v kroji z Papui Novej Guinei

Autor: Admin

Popis: Dievčatko z Ukrajiny II.

Autor: Admin

Popis: Matka s dieťaťom z Mozambiku

Autor: Admin

Popis: Deti z Madagaskaru

Autor: Admin

Popis: V škole v Afrike

Autor: Admin

Popis: Matka s dieťaťom počas modlitieb

Autor: Admin

Popis: Kríž je znakom spásy

Autor: Admin

Popis: Dieťa v hladnej Afrike

Autor: Admin

Popis: Dievča vo dverách slamenného obydlia

Autor: Admin

Popis: Chlapček z Afriky

Autor: Admin

Popis: Mama je najlepší úkryt...

Autor: Admin

Popis: Dievčatko z Japonska

Autor: Admin

Popis: Dôstojná vážnosť dievčatka z Mexiko...

Autor: Admin

Popis: Dievčatko z Afriky...

Autor: Admin

Popis: Chceš ma? Potrebujem ťa...

Autor: Admin

Popis: Rybolov - aj Pán hľadá rybárov ľudí...Misie


Misijné pohľadnice z krajín tretieho sveta...

Autor: Admin

Popis: Nech ta svieti vaše svetlo...

Autor: Admin

Popis: Najsvätejšia Trojica: Syn (biela), Otec (žltá) a Duch Svätý (červená) - vyžarujú zhora lásku na svet... (vytvorené fotoaparátom v lese na jeseň)

Autor: Admin

Popis: Naozaj sme iba tým, čo si o nás Boh v mysli vytvoril...

Autor: Admin

Popis: Všetko je aj tak Tvoje Ježišu, takže máš pravdu, Matka Tereza...

Autor: Admin

Popis: Žime teda ako deti SVETLA! (vytvorené fotoaparátom v lese na jeseň)

Autor: Admin

Popis: Boh ma miluje viac ako najlepší otec na svete...

Autor: Admin

Popis: Bez lásky to skutočne nejde... darmo máme kopec rozumu...

Autor: Admin

Popis: Víťazstvo v drobnostiach... To je veľká sila pre veľké víťazstvá.

Autor: Admin

Popis: Ale ty si moju dušu upokojil a nasýtil...

Autor: Admin

Popis: Ani srdce človeka neotvoríš bez lásky...

Autor: Admin

Popis: Láska kvitne v každom veku a prechádza všetky časy... Nikdy nezanikne...

Autor: Admin

Popis: Ach, Matka... najúžasnejšie stvorenie, ktoré Boh na tejto zemi stvoril. Jej čistá láska zachraňuje svet.

Autor: Admin

Popis: Duch Svätý ako Sila, dážď svetla zostupujúci z neba... (vytvorené fotoaparátom v lese na jeseň)

Autor: Admin

Popis: K misiám je povolaný od Krista KAŽDÝ z nás... ako sa teda misionárom stať?

Autor: Admin

Popis: Malé veci sú najdôležitejšie...

Autor: Admin

Popis: Milovať ako dieťa a svojou láskou sa tak dotýkať NEBA...

Autor: Admin

Popis: Naša Láska - Boh, sa vždy rodí v tichu nášho srdca. Len tam ho môžeme každý deň nájsť.

Autor: Admin

Popis: Náručie Krista dobrovoľne rozpäté na kríži volá každého k objatiu svojho utrpenia a spojenia sa s za nás Ukrižovaným...

Autor: Admin

Popis: Večnosť premenená na drobné...

Autor: Admin

Popis: Vyznanie lásky Ježišovi, ktoré opakujú históriou nespočetné zástupy duší Kristovi od sv. Petra počínajúc...

Autor: Admin

Popis: Život je krátky okamih daný našej slobode, aby sme sa naučili milovať a tak sa pripravili na život s Večnou Láskou... (vytvorené fotoaparátom v lese na jeseň)

Autor: Admin

Popis: Neboj sa rozsvietiť vo tme svoje svetlo, hocijako malé zaženie tmu okolo...

Autor: Admin

Popis: Mária je vznešená bytosť, z ktorej žiari Božia milosť na všetkých, ktorí sa jej otvoria. Stojíš, Mária, s roztvoreným náručím, z ktorého tryskajú milosti z neba (vytvorené fotoaparátom v lese na jeseň)

Autor: Admin

Popis: Premieňaj ma, Pane, na čoraz vernejší obraz svojej veleby a krásy...

Autor: Admin

Popis: Nikdy nespustiť pohľad z Ježiša je základ úspechu celého života...

Autor: Admin

Popis: Čo je to šťastie?

Autor: Admin

Popis: Nezabudni každý deň meditovať, kontemplovať - s láskou hľadieť v tichu srdca na všetko, čo Boh pre teba vytvoril...

Autor: Admin

Popis: Ako sa slnečnica otáča za slnkom, tak aj ja, Pane, sa chcem vždy otáčať za Tebou...

Autor: Admin

Popis: Naše duše ako vtáky letiace k večnosti...

Autor: Admin

Popis: Božie Slovo má obrovskú silu zmeniť náš život. Kristus svoje slová dokázal žiť až na kríž... A ty?

Autor: Admin

Popis: Kto iný nás naplní ako ty, Pane?

Autor: Admin

Popis: To, čo je podstatné, sa udeje až po smrti...

Autor: Admin

Popis: Svetlo dobra a lásky nikto nezhasne, pretože ním svieti sám Boh...

Autor: Admin

Popis: Ježiš je jediné Svetlo sveta...

Autor: Admin

Popis: Aj v tichu tvojho srdca sa môže opäť Kristus narodiť... Stíš svoje srdce a započúvaj sa...

Autor: Admin

Popis: Ježiš je prvý, ktorý ťa hľadá, jediný, ktorý ťa nikdy nesklame...

Autor: Admin

Popis: Voda - životodarný zdroj na zemi... je pokorná, napriek tomu, že sa bez nej nikto nezaobíde...

Autor: Admin

Popis: Božie milosrdenstvo je nevyčerpateľný oceán...

Autor: Admin

Popis: Smrť nie je tragédia, ale zmena, premena, prechod do nového reálnejšieho, skutočnejšieho sveta ako je tento okolo nás...

Autor: Admin

Popis: Neotáľaj a pi... inak zomrie tvoja duša...

Autor: Admin

Popis: Práve prebieha aj tvoj začiatok tvojej večnosti... Aká tá večnosť bude, záleží na každom z nás.

Autor: Admin

Popis: Aj z môjho vnútra raz potečú prúdy živej vody...

Autor: Admin

Popis: Áno, presne tak, Matka Tereza vedela, čomu holduje dnešný svet, čomu podľahol - svojej skvelosti...

Autor: Admin

Popis: Za najvyššiu cenu splnil všetko, čo nám prisľúbil, predovšetkým život večne v jeho úžasnej prítomnosti.

Autor: Admin

Popis: Aj na teba pozerá Ježiš s takou láskou ako vtedy na toho mladíka, čo mal veľa bohatstva a odišiel od Ježiša smutný... Čo urobíš ty?

Autor: Admin

Popis: Tvoj kríž, Ježišu, vykupuje všetkých z otroctva hriechu a zla... VĎAKA!

Autor: Admin

Popis: To, čo sa stalo s Ježišom po jeho smrti sa má stať aj s každým z nás... Vzkriesenie a život v novom duchovnom tele, ktoré môže ale aj nemusí podliehať zákonom hmoty...

Autor: Admin

Popis: Raz to určite príde a potom sa vynadívam na Teba celú večnosť, Ježišu...

Autor: Admin

Popis: Láska nikdy neskončí, pretože ona je podstatou samého Boha...

Autor: Admin

Popis: Viem to, niekto ma drží za ruku a vedie tam, kde budem šťastný naveky...

Autor: Admin

Popis: Milosť prší z neba ako dážď... Stačí sa jej celý vystaviť a otvoriť srdce dokorán...

Autor: Admin

Popis: Pravý pokoj nájdeš v pravej nefalšovanej pokore... iba v nej.

Autor: Admin

Popis: Náš život len tak nekončí, bolo by to príliš absurdné a nepochopiteľné, tak úžasná osoba akou je človek by mohol len tak zaniknúť? Neverím...

Autor: Admin

Popis: Ani najväčšie zločiny nás ľudí ťa neodradili od hrozného splatenia dlhu, ktorý sme vyrobili my svojou hlúposťou...

Autor: Admin

Popis: Budeme súdení za každé daromné slovo...

Autor: Admin

Popis: Dovoliť Ježišovi úplne ovládnuť svoj život jeho životom... To je môj cieľ a túžba...

Autor: Admin

Popis: Láska víťazí aj nad rozumom - veľmi často...

Autor: Admin

Popis: Preťažení poďte k Ježišovi, má na nás čas vždy...

Autor: Admin

Popis: Sme blahoslavenejší, lebo sme nevideli a uverili... dennodenne musím žasnúť, Pane...

Autor: Admin

Popis: Raz to príde - a bude to veľká sláva, akú svet ešte nikdy nepripravil...S myšlienkou Orámované


60 pohľadníc s myšlienkou pre rôzne príležitosti

Autor: Admin

Popis: Mojím povolaním je láska

Autor: Admin

Popis: Pokoj a láska bez hraníc

Autor: Admin

Popis: Malý štetec

Autor: Admin

Popis: Kvety pred trón Najvyššieho

Autor: Admin

Popis: Trpieť pre milovaného...

Autor: Admin

Popis: Tvoje náručie, Ježišu, ma zdvihne k sebe...

Autor: Admin

Popis: Zodvihnutý špendlík z lásky

Autor: Admin

Popis: Misionárom láskou a pokáním...

Autor: Admin

Popis: Mlčanie modlitby

Autor: Admin

Popis: Keď niekoho milujeme, tešíme sa z jeho šťastia.

Autor: Admin

Popis: Matka moja Mária - sprevádzaj ma mocnou ochranou.

Autor: Admin

Popis: Nebo je v jeho prítomnosti

Autor: Admin

Popis: Boh sa stal človekom, aby sme ho mohli milovať.S myšlienkou


Pohľadnice s peknou myšlienkou pre povzbudenie vašich priateľov.

Autor: Admin

Popis: Vy ste svetlo sveta...

Autor: Admin

Popis: Rybári ľudí

Autor: Admin

Popis: Kto prijme jedno takéto dieťa...

Autor: Admin

Popis: Božie Slovo

Autor: Admin

Popis: Cesta do života...

Autor: Admin

Popis: Vy im dajte jesť...

Autor: Admin

Popis: Miesto v nebi...

Autor: Admin

Popis: Ja som cesta, pravda a život...

Autor: Admin

Popis: Reč lásky

Autor: Admin

Popis: Svetlo prišlo na svet...

Autor: Admin

Popis: Mám smäd...Záložky s myšlienkou


Pohľadnice vo forme záložiek s myšlienkou

Autor: Admin

Popis: Všetko najlepšie - kvety01

Autor: Admin

Popis: Všetko najlepšie II.

Autor: Admin

Popis: Všetko najlepšie III.Narodeninové


Pohľadnice, ktoré môžete niekomu poslať k jeho narodeninám.

Autor: Admin

Popis: Kvety - záruka budúcich plodov

Autor: Admin

Popis: Kvety - potešenie srdca

Autor: Admin

Popis: Slnečnica - otočená vždy k Slnku

Autor: Admin

Popis: Lekno biele - korene v životodarnej vode...

Autor: Admin

Popis: Sedmikrásky - malé a predsa krásne a každá iná

Autor: Admin

Popis: Včela - med zo "skaly"

Autor: Admin

Popis: Chrizantény - jesenný kvet nádeje

Autor: Admin

Popis: Ruža - kráľovná kvetov

Autor: Admin

Popis: Srdce z kvetov sedmikrásky

Autor: Admin

Popis: Koláč zo sedmikrások pre Teba

Autor: Admin

Popis: Súostrovie kvetov mori zelene

Autor: Admin

Popis: Sedmikrásky vo veľkom

Autor: Admin

Popis: Snežienky - kvety nežnej sily

Autor: Admin

Popis: Aj smradľáky sú krásne

Autor: Admin

Popis: Koláč zo sedmikrások upečený pre Teba

Autor: Admin

Popis: Kvet ako svetlo vo tme

Autor: Admin

Popis: Kvety budúcich plodov

Autor: Admin

Popis: Kríž zo sedmikrások

Autor: Admin

Popis: Pichľavá krása

Autor: Admin

Popis: Biela krása

Autor: Admin

Popis: Ruža - kráľovná kvetov

Autor: Admin

Popis: Ruža - kráľovná kvetov

Autor: Admin

Popis: Narcis - kvet nádeje

Autor: Admin

Popis: Magnólia - obrovský kvet na strome

Autor: Admin

Popis: Pestrofarebnosť kvetov - tvorivosť Boha

Autor: Admin

Popis: Kríž z ruží

Autor: Admin

Popis: Zlatý dážď raz bude padať z nebies...

Autor: Admin

Popis: Tri ruže pre Popolušku...S kvetmi


Pohľadnice kvetov, vhodné na rôzne príležitosti blahopriania všetkého najlepšieho...

Autor: Admin

Popis: Hory blízko Oies - rodisku Sv. Jozefa Freinademetza

Autor: Admin

Popis: Zelené pleso v Tatrách...

Autor: Admin

Popis: Pohľad na hory blízko Oies

Autor: Admin

Popis: Nebo a zem sa pominú...

Autor: Admin

Popis: Ťažký výstup na vrchol...

Autor: Admin

Popis: Žiara Slnka cez stromy lesa

Autor: Admin

Popis: Si Svetlom na mojich chodníkoch...

Autor: Admin

Popis: Ktorým smerom?

Autor: Admin

Popis: Moje cesty sú vysoko nad vašimi cestami...

Autor: Admin

Popis: Motýlia krása

Autor: Admin

Popis: Let k večnosti...

Autor: Admin

Popis: Ticho prírody odráža krásu BohaPríroda - leto


Pohľadnice z letnej prírody - hory, lesy, lúky, rieky, zvieratá, rastliny...

Autor: Admin

Popis: Zima na samote

Autor: Admin

Popis: Zamrznutá krása

Autor: Admin

Popis: Posedenie v šľahačke prírody

Autor: Admin

Popis: Dedinka v údolí...

Autor: Admin

Popis: Žiara nad "Betlehemom"

Autor: Admin

Popis: Zimná autostráda...

Autor: Admin

Popis: Zimná krása vrchov

Autor: Admin

Popis: Rozsutec v zime

Autor: Admin

Popis: Pohľad z Veľkého Kriváňa Malej Fatry na hmlovú rieku v údolí

Autor: Admin

Popis: Slnko na pravé poludnie nad hmlovým morom

Autor: Admin

Popis: Veľký a Malý Rozsutec nad hmlou z Príslopu oproti

Autor: Admin

Popis: Šľahačková torta prírody

Autor: Admin

Popis: Rozmarná krása prírody

Autor: Admin

Popis: Majestátnosť vrchov

Autor: Admin

Popis: Zrkadlo prírody...

Autor: Admin

Popis: Malý Kriváň v Malej Fatre

Autor: Admin

Popis: Veľký a Malý Rozsutec - ostrov v mori hmlyPríroda - zima


Pohľadnice zo zimnej prírody - hory, lesy, lúky, rieky a dedinky zapadnuté snehom...

Autor: Admin

Popis: Nádej stretnutia - Boh a človek

Autor: Admin

Popis: Zmierenie

Autor: Admin

Popis: Mama - najlepšia na svete

Autor: Admin

Popis: Ja a ty po 40-tich rokoch

Autor: Admin

Popis: Dieťa - nevinnosť a huncúcstvo dokopy

Autor: Admin

Popis: Nič nás nerozdelí...

Autor: Admin

Popis: Premýšľam a v duchu sa pýtam...

Autor: Admin

Popis: Nový život - nový začiatok - nová šanca

Autor: Admin

Popis: Priateľmi na život a na smrť

Autor: Admin

Popis: Láska matky v jej náručí je najčistejšia láska pod nebom...Ľudia


Pohľadnice s ľuďmi na rôzne príležitosti, do rôznych situácií v živote s ľuďmi okolo...

Autor: Admin

Popis: Zmierenie

Autor: Admin

Popis: Kríž nad Oies

Autor: Admin

Popis: Kostolík nad Drážovcami

Autor: Admin

Popis: Svetlo Krista v Eucharistii

Autor: Admin

Popis: Svetlo roztopených sviečok - jednota v mnohosti

Autor: Admin

Popis: Golgota nad Oies v talianskych Dolomitoch

Autor: Admin

Popis: Božie Slovo

Autor: Admin

Popis: Ako ovce bez Pastiera...

Autor: Admin

Popis: Kaplnka v údolí

Autor: Admin

Popis: Posledné: "S Bohom!" tu na zemi... v nádeji budúceho: "Vitaj doma!" v nebi.

Autor: Admin

Popis: Kríž Krista nech ti je spásou tam, kam odchádzaš a my za Tebou zatiaľ nemôžeme...Rôzne


Rôzne nezaradené pohľadnice

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie

HEUTE GEWINN https://heutegewinn.de/ Für Investoren