Úvahy
Úvahy na rôzne témy...

Si nádherný Boží chrám (Sv. Cézar)

E-mail Tlačiť PDF

ChramMilovaní bratia, z Kristovej milosti dnes s plesaním a radosťou slávime narodeniny tohto chrámu. Ale pravým a živým Božím chrámom máme byť my. A predsa sa právom kresťanské národy verne zúčastňujú na slávnosti matky Cirkvi, lebo vedia, že skrze ňu sa duchovne znovuzrodili. Veď pri prvom narodení sme boli nádobami Božieho hnevu, až druhým sme si zaslúžili stať sa nádobami milosrdenstva. Prvé narodenie nás zrodilo pre smrť, druhé nás vrátilo životu.

 

Sme hlinou v majstrovej ruke

E-mail Tlačiť PDF
(3 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Hlina_v_rukachKým žijeme na zemi, robme pokánie. Lebo sme hlinou v majstrovej ruke. Ako keď hrnčiar robí nádobu a ona sa mu v rukách pokriví alebo doláme, preformuje ju nanovo. Ale keby sa rozhodol dať ju do rozpálenej pece, už jej nepomôže nič. Tak aj my, dokiaľ sme na tomto svete, robme z celého srdca pokánie za hriechy, ktoré sme spáchali v tele, aby nás Pán zachránil, kým máme čas na pokánie.

 

Zomrime s Kristom! (sv. Ambróz)

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Jezis_Magdalena_smrtVidíme, že aj smrť je zisk a život je trest. Preto aj Pavol hovorí: „Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk.“ Čo je Kristus, ak nie smrť tela a duch života? A preto s ním zomrime, aby sme s ním žili. Denne a s radosťou by sme si mali navykať v istom zmysle zomierať, aby sa takýmto odlučovaním od telesných žiadostí učila naša duša oslobodzovať sa a akoby vyzdvihnutá tam, kde sa nedostanú pozemské chúťky a nemôžu si ju podmaniť, prijímala podobu smrti, aby ju nestihol trest smrti. Lebo zákon tela odporuje zákonu mysle a vydáva ju zákonu omylu. No aký je liek? „Kto ma vyslobodí z tela smrti? Božia milosť skrze Ježiša Krista, nášho Pána.“

 

Ponáhľajme sa, bratia, k svätým! (sv. Bernard)

E-mail Tlačiť PDF

BehNačože je svätým naša chvála, načo naša oslava, načo aj táto naša slávnosť? Načo sú pozemské pocty tým, ktorých podľa pravdivého Synovho prísľubu poctil nebeský Otec? Načo sú im naše chválospevy? Svätí nepotrebujú naše pocty, ani z našej nábožnosti nič nemajú. A že uctievame ich pamiatku, to je v každom prípade v našom záujme, nie v ich. Ja cítim, priznávam sa, že sa pri tejto spomienke rozpaľuje vo mne silná túžba.

 

Sláva Božieho priateľa (sv. Cyprián)

E-mail Tlačiť PDF

Soldat„Utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.“ Kto by sa teda neusiloval všetkými spôsobmi dosiahnuť takú slávu, že sa stane Božím priateľom, že sa bude hneď radovať s Kristom, že po pozemských mukách a trápeniach dostane večné odmeny?

 

 

 

Čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia (sv. Ján Zlatoústy)

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Cross_CloudsKríž presvedčil prostredníctvom neučených ľudí a presvedčil celý svet. Nehovoril o bezvýznamných veciach, ale o Bohu, o pravom náboženstve, o živote podľa evanjelia a o budúcom súde, a tak aj z jednoduchých a nevzdelaných ľudí urobil filozofov. Všimni si, ako to, čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia a slabé je silnejšie.

 

Bože, ty si naše všetko (sv. opát Kolumbán)

E-mail Tlačiť PDF
(5 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

WaterBubblesBratia, poďme za hlasom, ktorým nás život volá k prameňu života. On nie je len prameňom živej vody, ale aj prameňom večného života. Ten istý prameň svetla i zdroj svetla. Lebo od neho je všetko, múdrosť, život i večné svetlo. Pôvodca života je prameňom života, stvoriteľ svetla je prameňom svetla. A preto pohrdnime tým, čo vidno, prenesme sa ponad svet a vo výšinách neba hľadajme zdroj svetla, prameň života, prameň živej vody ako rozumné a veľmi bystré ryby, aby sme sa tam napili „živej vody prúdiacej do večného života“.

 

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Pokoj_zapadMilovaní, evanjelista hovorí: „Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.“ Oprávnene kvitnú kresťanské čnosti v tom, kto žije svorne v kresťanskom pokoji, a nik nedosiahne titul Božieho syna, iba ak cez meno šíriteľa pokoja. Milovaní, pokoj je to, čo zbavuje človeka otroctva, dáva mu meno slobodného občana, mení postavenie jeho osoby pred Bohom, zo sluhu robí syna a slobodného človeka z otroka.

 

Internet a misie? - 26 - Evanjelizácia

E-mail Tlačiť PDF
(3 hlasovaní, Priemerná známka: 4.33 )

Internet-pavucinaNahlas vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle vyvinúť spoločné úsilie, ktoré bude viesť k tomu, aby spoločenské komunikačné prostriedky užitočne slúžili hľadaniu a objavovaniu pravdy i ľudskému pokroku. Kresťan na základe svojej viery poznáva, že tento cieľ dosiahne najskôr vtedy, keď sa čím viac bude evanjeliová zvesť rozširovať týmito prostriedkami v uskutočňovaní bratského spoločenstva s ostatnými ľuďmi zahrnutými starostlivosťou jedného Otca. Podľa nedávneho prieskumu týkajúceho sa aktivít na internete, 1,86% z opýtaných používa internet na zbieranie informácií, 63% ho používa na vyhľadávanie a 47% na komunikáciu. Je teda dôležité uvedomovať si chute a preferencie užívateľov, aby sa nám podarilo pochopiť a dosiahnuť prostredníctvom našej siete nielen adresátov, ktorých považujeme za „skalných“ ale aj tzv. „vzdialených“, ktorí sú primárnymi subjektmi našej pastoračnej aktivity evanjelizácie.

 

Čo robiť?

E-mail Tlačiť PDF

20061026-fishing-korcula„Čo robiť? Ježiša niet; síce vstal, no je aj nie je s nami. Poďme robiť to, čo vieme, aby sme len tak neposedávali so založenými rukami. Veď náš starý spôsob života nebol až taký zlý a rybárov si ľudia za ich poctivú a namáhavú pácu vážia.“
Lenže niečo sa predsa len zmenilo. Akosi im ich to staré remeslo nejde. Žeby sa za tie tri roky, čo chodili s Ježišom, odnaučili loviť rybu. To nie je možné. Tak čo je vo veci? Čo sa zmenilo – siete, loďka, či dokonca ryby sú teraz prešibanejšie?

 

Pochybnosti

E-mail Tlačiť PDF

risen_Jesus1

Komu bolo ľahšie uveriť v Ježiša, apoštolom, či nám? Myslím si, že prijať Ježiša v histórii pred vzkriesením je ľahšie nám, ktorí sa na dané udalosti pozeráme z hory dejín a vidíme všetky úskalia a chyby, ktorých sa dopúšťali apoštoli i iní Ježišovi súčasníci. No po vzkriesení sú vo výhode oni, lebo mali priame dôkazy o všetkom, čo sa stalo. No napriek tomu vidíme, že pochybovali dosť dlho. Apoštolom nestačilo svedectvo žien, ba ani svedectvo niektorých z nich. Dokonca i v prítomnosti samého vzkrieseného Krista zostávajú v tupom úžase, akoby nič také nečakali.

 


Stránka 5 z 23
Úvahy

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie