Úvahy
Úvahy na rôzne témy...

Internet a misie? - 0 - Úvod

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 4.00 )

InternetPesZačiatok SERIÁLU o internete a jeho využití v pastorácii vo farnostiach a misiách - O-tá časť...

„Vyzývam celú Cirkev, aby odvážne prekročila nový prah a ,zatiahla na hlbinu’ v internetovej sieti,
čím by významné spojenie evanjelia a kultúry mohlo aj dnes, podobne ako v minulosti, ukázať svetu Božiu slávu v tvári Ježiša Krista (2 Kor 4,6). Nech Pán žehná všetkých, ktorí pracujú pre tento cieľ.“

Ján Pavol II.
(z Posolstva k 36. svetovému dňu spoločenských oznamovacích prostriedkov)

 

Stvorenie a vykúpenie človeka (Sv. Katarína Sienská)

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 4.50 )

Katarína Sienská Otec Večný Otec obrátil s nevýslovnou dobrotou svojho milosrdenstva oko k tejto duši a začal takto:
„Moja milovaná dcéra, rozhodol som sa preukázať svetu milosrdenstvo a chcem sa ľuďom postarať o všetko potrebné. Ale nevedomý človek považuje za smrť to, čo mu dávam pre život, a tak je veľmi krutý sám voči sebe. No ja sa stále starám. A preto chcem, aby si vedela, že všetko, čo človeku dávam, pochádza z najvyššej prozreteľnosti.

 

Kristus ako blízky priateľ (Terézia z Avily)

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Kristus Kto má pri sebe Krista Ježiša, priateľa a takého šľachetného vodcu, bude schopný všetko zniesť. Veď on nás podporuje, posilňuje, nikoho neopúšťa a je pravým a úprimným priateľom. Jasne totiž vidím, že ak sa chceme páčiť Bohu a dostať od neho veľké milosti, on chce, aby sme to dostávali cez ruky jeho najsvätejšej ľudskej prirodzenosti, o ktorej hovorí, že jeho velebnosť má v nej zaľúbenie.

 

 

Spoznať Kristovu lásku (M.M.Alacoque)

E-mail Tlačiť PDF

Na kríži Kristus Zdá sa mi, že tá veľká túžba nášho Pána po osobitnej úcte jeho presvätého Srdca smeruje k tomu, aby sa v našich srdciach obnovili účinky vykúpenia. Veď najsvätejšie Srdce je nevyčerpateľný prameň, ktorý po ničom inom netúži tak, ako rozliať sa do pokorných sŕdc, aby boli slobodné a ochotné usporiadať svoj život podľa jeho vôle.

 

Som Božou pšenicou (Ignác Antiochijský)

E-mail Tlačiť PDF

KlasyPíšem všetkým cirkvám a všetkých uisťujem, že rád zomriem za Boha, ak mi to vy neprekazíte. Prosím vás, nepreukazujte mi nevhodnú láskavosť. Nechajte, aby som bol pokrmom divej zveri, pomocou ktorej možno dosiahnuť Boha. Som Božou pšenicou, nech ma teda rozomelú zuby divej zveri, aby som sa stal čistým Kristovým chlebom. Modlite sa za mňa ku Kristovi, aby som sa pomocou týchto nástrojov stal obetným darom pre Boha.

 

Anjeli - ich úrad, nie prirodzenosť (sv. Gregor Veľký)

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Anjel_Socha Treba vedieť, že názov anjelov označuje ich úrad, nie prirodzenosť. Lebo tí svätí duchovia v nebeskej vlasti sú síce vždy duchovia, ale vždy ich nemožno nazvať anjelmi. Oni sú anjelmi iba vtedy, keď sa prostredníctvom nich niečo oznamuje. Tí, čo zvestujú iba menšie veci, volajú sa anjeli, tí, čo zvestujú veľmi veľké, nazývajú sa archanjeli.
Preto k Panne Márii nebol poslaný hocijaký anjel, ale archanjel Gabriel. Patrilo sa totiž, aby na takúto službu išiel ten najvyšší anjel, veď zvestoval najväčšiu vec zo všetkých.

 

Adam-Kristus, Eva-Mária (Ján Zlatoústy)

E-mail Tlačiť PDF

MáriaVidel si obdivuhodné víťazstvo? Videl si veľký čin na kríži? Môže byť niečo ešte obdivuhodnejšie? Budeš ešte viac žasnúť, keď si všimneš spôsob tohto víťazstva. Čím diabol zvíťazil, tým ho Kristus porazil. Vzal jeho vlastné zbrane a nimi ho premohol. Počúvaj, ako.

Panna, drevo a smrť boli znaky našej porážky. Panna bola Eva, lebo ešte nepoznala muža, drevo bol strom a smrť bol Adamov trest. A pozri, zasa Panna, drevo a smrť: znamenia porážky sa stali znakmi víťazstva. Namiesto Evy je Mária, namiesto stromu poznania dobra a zla strom kríža a namiesto Adamovej smrti Kristova smrť.

 

Modlitba je svetlom duše (Pseudo-Chryzostom)

E-mail Tlačiť PDF
(6 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Modlitba-svetloModlitba, čiže rozhovor s Bohom, je najvyšším dobrom, lebo je spoločenstvom a zjednotením s Bohom. Ako sa telesné oči rozjasňujú, keď vidia svetlo, tak aj duša upriamená na Boha je ožiarená jeho nevýslovným svetlom. Hovorím o modlitbe, ktorá nie je zvyková, ale vychádza z duše; ktorá nie je obmedzená na určitý čas alebo hodinu, ale sa koná stále, v noci i vo dne.

 

 

 

Milujem preto, lebo milujem (opát Bernard)

E-mail Tlačiť PDF

ManzelstvoLáska stačí sama sebe, ona sa páči sama sebou a sama pre seba. Sama sebe je zásluhou i odmenou. Láska nehľadá mimo seba ani dôvod ani ovocie. Jej ovocím je jej úžitok. Milujem preto, lebo milujem, milujem, aby som miloval. Láska je veľká vec, ale iba ak sa vracia k svojmu počiatku, ak je návratom k svojmu východisku, ak prúdi späť k svojmu prameňu a stále z neho čerpá, aby mohla ustavične prúdiť. Láska je zo všetkých hnutí, mohutností a citov duše to jediné, čím môže stvorenie, aj keď nie v rovnakej miere, odpovedať Stvoriteľovi alebo aspoň splácať podobným. Lebo keď Boh miluje, nechce nič iné, iba byť milovaný. On nemiluje kvôli ničomu inému, len aby bol milovaný, lebo vie, že tí, čo ho milujú, sú zo samej lásky blažení.

 

Krátka úvaha o Ježišovej láske

E-mail Tlačiť PDF
(6 hlasovaní, Priemerná známka: 4.33 )

Jezis-pastierKrátka úvaha o Ježišovej láske od François-Marie Léthel OCD. Odporúčam. Naozaj veľmi silné...

 


Stránka 23 z 23
Úvahy

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie