Úvahy
Úvahy na rôzne témy...

Sila modlitby (Tertulián)

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

ModlitbaModlitba je duchovná obeta, ktorá zrušila predchádzajúce obety. „Načo mi,“ hovorí, „množstvo vašich obetí? Som nasýtený zápalmi baranov a tuk baránkov ani krv býkov a capov nemám v obľube. Kto to od vás žiada?“ Čo Boh žiada, učí evanjelium. Hovorí: „Prichádza hodina, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Boh je duch,“ a preto hľadá takýchto ctiteľov.

My sme praví ctitelia a praví kňazi, lebo keď sa modlíme v duchu, v duchu prinášame obetu modlitby, obetu, ktorá je dôstojná Boha a je mu milá, obetu, akú si vždy želal a pripravoval.

 

Vidíš viac ako Mojžiš (sv. Ján Zlatoústy)

E-mail Tlačiť PDF

MojžišŽidia videli zázraky. Aj ty vidíš, a ešte väčšie a slávnejšie ako Židia, keď vychádzali z Egypta. Ty si nevidel, ako sa faraón so svojím vojskom topí, ale si videl, ako vlny zavaľujú diabla a jeho zbrane. Oni prešli cez more, ty si prešiel cez smrť. Oni boli oslobodení od Egypťanov, ty od démonov. Židia sa zbavili barbarského otroctva, ty oveľa smutnejšieho otroctva hriechu.

Chceš ináč poznať, že si bol poctený väčšími darmi? Židia vtedy nemohli hľadieť na Mojžišovu oslávenú tvár, a bol to ich spolusluha a súkmeňovec. A ty si videl Kristovu tvár v jej sláve. Aj Pavol volá: „My s odhalenou tvárou hľadíme na Pánovu slávu.“

 

Internet a misie? - 14 - Nevýhody - Mobilnosť a izolácia

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

internet_mobil4Mobil sa už v súčasnosti stáva nielen telefónom, ale aj prehrávačom hudby, videa, fotoaparátom, kreditnou kartou, ovládačom digitálnej domácnosti, e-mailovým kontom vďaka pripojeniu na internet a pod. Mobilnosť internetu má však svoje úskalia a to pre komunikáciu, ktorá bude čoraz viac založená na komunikovaní človeka so strojom, so systémom, nie so skutočným človekom.

 

Oči čistého srdca (sv. Teofil Antiochijský)

E-mail Tlačiť PDF

Oči srdcaAk povieš: Ukáž mi svojho Boha, poviem ti: Ukáž mi svojho človeka a ja ti ukážem svojho Boha. Ukáž, či oči tvojej duše vidia a uši tvojho srdca počujú. Lebo ako tí, čo vidia telesnými očami, vnímajú, čo sa deje v tomto pozemskom živote, a zisťujú, čo sa od čoho líši, ako svetlo a tma, biele a čierne, mrzké a pôvabné, ladné a neohrabané, primerané a zveličené, nadmerné a okyptené — a to isté treba povedať, aj čo sa týka sluchu, o prenikavých, hlbokých alebo príjemných zvukoch —, tak je to aj s ušami srdca a očami duše, aby mohli vidieť Boha.

 

Božie slovo - prameň života (sv. Efrém)

E-mail Tlačiť PDF

Božie slovoKto by mohol, Pane, mysľou preniknúť čo i len jediný z tvojich výrokov? Viac je toho, čo nám uniká, ako toho, čo zachytávame, ako keď smädní pijú z prameňa. Lebo Pánovo slovo poskytuje veľa aspektov, podľa mnohorakej chápavosti tých, čo sa z neho učia. Pán vystrojil svoje slovo mnohými farbami, aby sa každý, kto sa z neho učí, mohol zadívať na to, čo jeho zaujme. Do svojho slova ukryl rozličné poklady, aby sa každý z nás obohatil v tom, v čom sa cvičí.

 

Vznešenosť lásky (bl. Izák zo Stelly)

E-mail Tlačiť PDF

OdpustenieBratia, prečo sa tak málo usilujeme hľadať jeden pre druhého spásne príležitosti, žeby sme si tam, kde vidíme väčšiu potrebu, viac pomáhali navzájom a vzájomne si bratsky niesli bremená? Práve to nám pripomína Apoštol: „Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon.“ A inde: „Znášajte sa navzájom v láske.“ Veď ona je Kristovým zákonom.

 

Kríž radosťou a chválou (sv. Cyril Jeruzalemský)

E-mail Tlačiť PDF

Kriz_a_jaKaždý Kristov čin je chválou katolíckej Cirkvi, ale chválou chvál je kríž. Pavol bol o tom presvedčený, a preto hovorí: „Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom Krista.“ Obdivuhodné bolo aj to, že slepý od narodenia dostal v Siloe zrak, ale čo je to, keď bolo na svete toľko slepcov?! Veľkou a nadprirodzenou vecou bolo vzkriesenie Lazára mŕtveho štyri dni. Ale túto milosť obsiahol iba on jediný. Čo to však je, keď bolo po celom svete toľko mŕtvych hriechmi?! Je obdivuhodné, že päť chlebov stačilo ako prameň pokrmu pre päť tisíc ľudí. Ale čo je to, keď toľkých po celom svete trápil hlad nevedomosti?! Je iste obdivuhodné oslobodiť ženu, ktorú satan držal osemnásť rokov spútanú. Ale, čo to je, ak pozrieš na nás všetkých, čo sme boli spútaní reťazami svojich hriechov?!

No sláva kríža osvietila aj tých, čo boli slepí nevedomosťou, oslobodila aj všetkých, čo boli v zajatí hriechu, a vykúpila všetkých ľudí na svete.

 

Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi (sv. Bazil Veľký)

E-mail Tlačiť PDF

Chváliť„Nech sa múdry nehonosí svojou múdrosťou, ani silák nechváli svojou silou, ani boháč nech sa nechvastá svojím bohatstvom.“ A čím sa možno oprávnene chváliť? A v čom je veľkosť človeka? Hovorí: Kto sa chváli, nech sa chváli tým, že spoznal a vie, že ja som Pán.“ Vznešenosť, sláva a veľkosť človeka je v tom, že poznáva a lipne k tomu, čo je naozaj veľké, a že slávu hľadá u Pána slávy. Apoštol totiž hovorí: „Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.“

 

Kristus sa postará o všetko (sv. Ján z Boha)

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Jezis-pastierKeby sme mali pred očami Božie milosrdenstvo, nikdy by sme – kým vládzeme – neochabovali v konaní dobra. Lebo keď z lásky k Bohu dávame chudobným to, čo nám on daroval, sľubuje nám za to stonásobne viac vo večnej blaženosti. Aký šťastný obchod, aký bohatý zisk! Kto by nedal tomuto vynikajúcemu obchodníkovi všetko, čo má, keď sa on stará o naše záležitosti a s rozpätými ramenami nalieha, aby sme sa obrátili k nemu, oplakali svoje hriechy a slúžili láske, najprv láske voči sebe a potom voči blížnemu. Veď ako voda uháša oheň, tak láska likviduje hriech.

 

Trpezlivosť a láska svätej Františky

E-mail Tlačiť PDF

Sv. FrantiškaBoh skúšal Františkinu trpezlivosť nielen zvonka na hmotných dobrách, ale chcel ju podrobiť mnohonásobnej skúške aj na jej vlastnom tele. Sužovali ju dlhotrvajúce ťažké choroby, ako sme už povedali a ešte povieme. A predsa nikdy nebolo na nej badať ani len náznak nejakej netrpezlivosti alebo neľúbosti, ak jej netrebne preukázali nejakú službu.

 

Tri piliere viery (sv. Peter Chryzológ)

E-mail Tlačiť PDF
(5 hlasovaní, Priemerná známka: 4.20 )

ModlitbaTri veci, bratia, tri piliere podopierajú vieru, prehlbujú nábožnosť a udržujú čnosť: modlitba, pôst a milosrdenstvo. O čo modlitba klope, to pôst dosahuje a milosrdenstvo dostáva. Modlitba, milosrdenstvo a pôst: tieto tri veci sú jedno a navzájom si dávajú život.

Lebo dušou modlitby je pôst a životom pôstu milosrdenstvo. Nech ich nik netrhá, nedajú sa oddeliť. Kto má z nich len jedno, alebo kto ich nemá súčasne, nemá nič. Preto kto sa modlí, nech sa aj postí, a kto sa postí, nech sa zmilúva. Nech počuje prosebníka, kto chce, aby jeho počuli, keď bude sám prosiť. Kto si nezatvára sluch pred prosebníkom, otvára si sluch Boží.

 


Stránka 19 z 23
Úvahy

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie