Úvahy
Úvahy na rôzne témy...

Životodarný Kristov kríž (sv. Teodor Studita)

E-mail Tlačiť PDF

Kríž vrchAký nesmierne vzácny dar je kríž! Aký úžasný zjav! Podoba tohto stromu nemá v sebe dobro i zlo ako onen v Edene. Celý je krásny a spanilý na pohľad i na chuť. Je to strom, ktorý dáva život, a nie smrť, osvetľuje, a nezatemňuje, vovádza do raja, a nevyháňa z neho. Tento strom, na ktorý vystúpil Kristus ako kráľ na štvorzáprah, zahubil diabla, ktorý mal moc nad smrťou, a vyslobodil ľudstvo z otroctva tyrana.

 

Skutočné odpustenie?

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Skutočné odpustenieBožou túžbou a jednou z jeho vlastností je odpustenie. Boh túži každému z nás odpustiť, veď už ústami Ezechiela hovorí: „Či môžem mať záľubu v smrti hriešnika? - hovorí Pán Boh - a či nie v tom, aby sa odvrátil od svojich ciest a žil?“ (Ez 18, 23) Chce, aby sme sa odvrátili od vecí, ktoré nás ničia niekedy postupne a rafinovane, inokedy, keď už nadobudnú silu a prevahu nad našou vôľou, ničia nás priamo bez „pardónu“. Vtedy sme už voči nim bezmocní a jediný, kto nás môže z toho dostať, je Boh.

 

Blahoslavenstvá sveta

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

 

Blahoslavenstvá svetaKto je v súčasnom svete blahoslavený? Kto prežíva blaženosť o akej snívajú tisíce či milióny ľudí dnes v našom svete okolo? Ako to vlastne chcel Ježiš?

 

Od duše pre dušu I. (Básne)

E-mail Tlačiť PDF
(7 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Od dušeZopár básní... od duše... pre dušu...

 

 

 

 

 

 

 

 

Denníček milosrdenstva - 5 - Podobať sa Ježišovi

E-mail Tlačiť PDF

Sv. FaustinaVtom som uzrela Pána Ježiša pribitého na kríž. Keď Ježiš na ňom chvíľu visel, uzrela som celý zástup ukrižovaných duší. Videla som aj tretí a druhý zástup duší. Druhý zástup nebol pribitý na kríž, ale duše držali kríž pevne v rukách. Tretí zástup duší nebol ani ukrižovaný, ani nedržal kríž v rukách pevne. Duše vliekli kríž za sebou a boli nespokojné. Vtom Ježiš povedal: „Vidíš, tie duše, ktoré sú mi podobné v utrpeniach a opovrhnutí, budú sa mi podobať aj v sláve. A tie, ktoré sa mi menej podobajú v utrpení i v opovrhovaní, budú sa mi menej podobať aj v sláve."

 

Denníček milosrdenstva - 4 - Vlažnosť vyvolených

E-mail Tlačiť PDF

Sv. FaustínaÓ, Sv. Trojica, večný Bože, môj duch tonie v Tvojej kráse. Veky sú pred Tebou ničím, Ty si vždy ten istý. Ó, aký veľký je Tvoj majestát, Ježišu. Čo je dôvodom, že ukrývaš svoj majestát, opustil si trón neba a prebývaš s nami? Pán mi odpovedal: „Dcéra moja, láska ma k tomu doviedla a láska ma tu zdržiava. Ô, keby si vedela, akú veľkú zásluhu a cenu má jeden skutok čistej lásky ku mne, zomrela by si od radosti. Hovorím to preto, aby si sa ustavične spájala so mnou skrze lásku, lebo to je cieľ života tvojej duše. Tento skutok spočíva v akte vôle. Pamätaj, že čistá duša je pokorná. Keď sa pokoruješ a sebazničuješ pred mojím majestátom, vtedy ťa prenasledujem svojimi milosťami, používam všemohúcnosť, aby som ťa povýšil."

 

Denníček milosrdenstva - 3 - Odovzdanosť a dôvera

E-mail Tlačiť PDF

Sv._FaustinaĎakujem Ti, Ježišu, ktorý si prvý vypil tento kalich horkosti, kým si mi ho podal zmiernený. Hľa, priložila som ústa ku kalichu Tvojej svätej vôle. Nech sa mi stane podľa Tvojej vôle, nech sa stane so mnou to, čo pripravila Tvoja múdrosť pred vekmi. Túžim vypiť kalich predurčenia až do poslednej kvapky, nechcem ho skúmať. V horkosti je moja radosť, v beznádeji moja dôvera.

 

Denníček milosrdenstva - 2 - Obeta utrpenia

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Sv._FaustinaJežišu, priateľ osamelého srdca, Ty si mojím prístavom, mojím pokojom, Ty si moja jediná záchrana. Ty si upokojenie vo chvíli bojov a mora pochybností. Ty si jasným lúčom, ktoré osvecuje cestu môjho života. Ty si všetkým pre osamotenú dušu. Ty rozumieš duši, aj keď ona mlčí. Ty poznáš naše slabosti a ako dobrý lekár utešuješ a liečiš, chrániš od bolesti ako dobrý znalec.

 

Denníček milosrdenstva - 1 - Božie vlastnosti

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Sv._FaustinaPán mi udelil veľa svetla na spoznanie jeho najvznešenejších vlastností.

 

Chválospev na vzkrieseného Krista (sv. Meliton Sardský)

E-mail Tlačiť PDF

Chválospev na KristaChápte, milovaní: veľkonočné tajomstvo je nové i staré, večné i časné, porušiteľné i neporušiteľné, smrteľné i nesmrteľné. Staré je podľa Zákona, nové podľa Slova; časné je v predobraze, večné v milosti; porušiteľné je v obetovaní baránka, neporušiteľné v Pánovom živote; smrteľné je v jeho pochovaní do zeme, nesmrteľné v jeho zmŕtvychvstaní.

 

Vzkriesenie Pána očami bl. A.K.Emmerichovej

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Kristus turínske plátnoVzkriesenie Pána a následné udalosti očami bl. A.K.Emmerichovej podľa jej zjavení z 18.2. - 6.4. 1823.

 


Stránka 17 z 23
Úvahy

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie