Úvahy
Úvahy na rôzne témy...

Nielen sa menovať ale aj byť kresťanom (sv. Ignác Antiochijský)

E-mail Tlačiť PDF

Ignac_AntiochijskyNikdy ste nikoho neočarili; iných ste učili. A chcem, aby bolo pevné, čo učíte a prikazujete. Len mi vyprosujte vnútornú i vonkajšiu silu, aby som nielen hovoril, ale aj chcel; aby som sa nielen menoval kresťanom, ale aj bol. Veď ak ním budem, budem sa môcť aj volať kresťanom a naozaj ním môžem byť vtedy, keď už budem pre svet neviditeľný. Nič viditeľné nie je dobré. Najlepšie to dokazuje sám náš Boh, Ježiš Kristus, ktorý je opäť u Otca. Kresťanstvo nie je dielom presviedčania, ale sily, keď ho svet nenávidí.

 

Blahoslavení chudobní v duchu

E-mail Tlačiť PDF

ChudobniNemalo by nás prekvapiť, že väčšina populárnych príručiek o formovaní úspešného človeka je zameraná presne na jednu vec: aby si človek pomohol sám. Mnohé z nich sľubujú, že odhalia naše skryté schopnosti alebo nám ukážu bohatstvo a šťastie, ktoré by sme mohli získať, ak prestaneme odkladať svoje sny a začneme robiť to, po čom sme odjakživa túžili. Ak by sme všetku energiu zamerali na dosiahnutie svojho cieľa - i keby to znamenalo zabudnúť na ľudí okolo seba - budeme šťastní.

 

Pán posudzuje úmysly srdca (Balduin Canterburský)

E-mail Tlačiť PDF

Srdce_sviecePre seba bezpochyby všetky, pre nás pozná iba tie, o ktorých nám skrze milosť rozsudzovania dáva schopnosť rozsudzovať, aké sú. Lebo duch, ktorý je v človeku, nepozná všetko, čo je v človeku; ani svoje myšlienky, s ktorými súhlasí alebo nesúhlasí, nevníma vždy tak, aké v skutočnosti sú. Ani tie, ktoré pozoruje pred očami mysle, nerozlišuje do podrobností, lebo má zahalený zrak.

 

Aká vzácna a obdivuhodná hostina! (sv. Tomáš Akvinský)

E-mail Tlačiť PDF

HostinaKeď nás chcel jednorodený Boží Syn urobiť účastnými na svojej božskej prirodzenosti, prijal našu prirodzenosť a stal sa človekom, aby ľudí urobil bohmi.
A okrem toho všetko, čo si vzal z nášho použil pre našu spásu. Lebo svoje telo priniesol na oltári kríža Bohu Otcovi na obetu za naše zmierenie a svoju krv vylial na výkupnú cenu a zároveň očistný kúpeľ, aby sme boli vykúpení z biedneho otroctva a očistili sa od všetkých hriechov.

 

Utrpenie pre Krista predchuť budúcej útechy (Origenes)

E-mail Tlačiť PDF

OrigenesAk „sme prešli zo smrti do života“, pretože sme prešli od nevery k viere, nedivme sa, že nás svet nenávidí. Veď nik, kto neprešiel zo smrti do života, ale ostal v smrti, nemôže milovať tých, čo prešli, aby som tak povedal, z temného domu smrti do budovy svetla a života, zhotovenej zo živých kameňov. Ježiš „položil za nás svoj život“. Aj my ho teda položme, nehovorím, že za neho, ale za nás, totiž za tých, čo sa majú budovať naším svedectvom.

 

Nechcem sa páčiť ľuďom, ale Bohu (sv. Ignác Antiochijský)

E-mail Tlačiť PDF

Ignac_AntiochijskyIgnác, nazývaný aj Teoforus, Cirkvi, ktorá dosiahla milosrdenstva vo veľkodušnosti najvyššieho Otca a jeho jediného Syna Ježiša Krista. Cirkvi, milovanej a osvietenej vôľou toho, ktorý chce, aby bolo všetko, čo je, podľa lásky Ježiša Krista, nášho Boha. Cirkvi, ktorá predsedá na území Rimanov, hodna Boha, hodna cti, hodna, aby ju nazývali blahoslavenou, hodna chvály, hodna toho, aby sa splnilo jej prianie. Cirkvi, ktorá je dôstojne čistá, predsedá celému spoločenstvu lásky, má Kristov zákon a vyznačuje sa Otcovým menom, ktorú aj pozdravujem v mene Otcovho Syna Ježiša Krista.

 

Pravé učenie a pokora (sv. Gregor Veľký)

E-mail Tlačiť PDF

Usmev_maly„Počuj, Jób, moje výroky, a vypočuj všetky moje reči.“ Učenie arogantných ľudí má tú vlastnosť, že nevedia pokorne podávať, čo učia, a tým správnym, čo vedia, nemôžu správne poslúžiť. Ich slová totiž prezrádzajú, že keď učia, cítia sa, akoby sedeli na nejakom vysokom vrchole, a na tých, ktorých učia, hľadia, akoby boli hlboko pod nimi, a hovoria s nimi nie ako radcovia, ale blahosklonne skoro ako vládcovia.

 

Múdrosť Božia a múdrosť sveta (sv. Gregor Veľký)

E-mail Tlačiť PDF
(3 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Podnikatel„Komu sa posmieva vlastný priateľ ako mne, bude vzývať Boha a vyslyší ho.“ Len čo slabá myseľ zachytí záblesk ľudského uznania za dobré skutky, často sa uchyľuje k vonkajším radostiam; potláča svoje vnútorné túžby a so záľubou sa bez zábran rozplýva v tom, čo počuje zvonka. Takže má väčšiu radosť z toho, že ju nazývajú blahoslavenou, ako z toho, že sa takou môže stať. A keďže dychtí po slovách chvály, vzdáva sa toho, čím začala byť. A práve tým sa odtŕha od Boha, čím si mala zaslúžiť Božiu pochvalu.

 

Čo chceš, aby som ti urobil? (Štv 8. týž. Cez rok)

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

BartimejPredstav si, že si Bartimej. Každý v Jerichu ťa pozná. Si slepý, úplne odkázaný na pomoc iných. Nemôžeš sa nikam dostať sám bez toho, aby ťa niekto neviedol za ruku. Jediný spôsob, akým si môžeš zarobiť peniaze, je žobrať. Tvoj život je tmavý a obmedzený. Nemáš nijakú budúcnosť. A si pokorne uzrozumený so svojou biedou. Hoci v tvojom srdci neustále horí túžba: "Kiežby som len videl!"

 

Otcov dar v Kristovi (sv. Hilár)

E-mail Tlačiť PDF

Krst_dietataPán kázal krstiť v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, čiže vo vyznaní viery v Stvoriteľa i v Jednorodeného i v Dar. Jeden je Stvoriteľ všetkého. Jeden je totiž Boh Otec, z ktorého je všetko. Jeden je aj Jednorodený, náš Pán Ježiš Kristus, skrze ktorého je všetko. A jeden je aj Duch, dar vo všetkom.

 

Na svete, ale nie zo sveta (sv. Gregor Veľký)

E-mail Tlačiť PDF

Cesta4Chcem vás povzbudiť, aby ste zanechali všetko, ale nemyslím, že sa to dá. Keď teda nemôžete zanechať veci tohoto sveta, aspoň sa nimi nedajte pripútať k tomuto svetu. Vlastníte pozemské veci, ale nedajte sa im do vlastníctva. Usilujte sa dostať pod vládu svojho ducha všetko, čo máte, aby láska k veciam nezvíťazila nad vašim duchom, aby on nebol otrokom vecí.

 


Stránka 13 z 23
Úvahy

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie