Úvahy
Úvahy na rôzne témy...

Internet a misie? - 17 - Farnosť a pastorácia v nej

E-mail Tlačiť PDF

Internet_-_farnostAby sme plnšie pochopili, ako môže byť internet novým účinným prostriedkom v misiách, musíme sa pozrieť detailnejšie na funkčnosť  internetu vo farskej pastorácii, keďže aj v misijných krajinách je misijná práca založená na práci vo farnostiach - tak ako všade po celej zemi v Katolíckej Cirkvi. Preto sa musíme najprv hlbšie zamyslieť nad tým, čo farnosť ako taká je, ako má pastorácia vo farnosti vyzerať, ktorých oblastí sa musí dotýkať, aké sú jej základné vlastnosti a ktoré požiadavky a úlohy musí v súčasnosti pastorácia vo farnosti spĺňať, aby bola dostatočne efektívna a privádzala veriacich bližšie k Bohu i k sebe navzájom. Len takto môžeme správne pochopiť, ako používať internet ako prostriedok tejto pastorácie. Inak nám hrozí, že sa internet znova stane iba ďalšou nepotrebnou ba nebezpečnou vecou v rukách Zlého na odcudzenie veriacich Bohu i ostatným veriacim vo farnosti.

 

Pred Sviatosťou pokorne a s túžbou

E-mail Tlačiť PDF
(7 hlasovaní, Priemerná známka: 4.71 )

Eucharistia_Adoracia3Ježiš, prečo často odchádzam z kostola zo sv. omše bez sily taký, ako som prišiel?

 

A tak si volím...

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

zapad3Je ticho. Skoro rano. Kava je horuca, obloha je stale cierna. Svet este spi. Den prichadza. O niekolko minut pride novy den. Bude kricat spolu so stupajucim slnkom. Hluk dna vymeni ticho svitania. Pokoj samoty prerusia rozhodnutia a horuce teminy v priebehu dna. Nasledujucich 12 hodin budem vystaveny/a poziadavkam dna. Teraz je ten moment, kedy sa musim rozhodnut. Vdaka Kalvarii, mam slobodu si zvolit. A tak si volim.......

 

U teba je zdroj života (sv. Bonaventúra)

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Voda4Uvažuj aj ty, vykúpený človek, kto, aký veľký a aký dobrý je ten, čo za teba visí na kríži; veď jeho smrť oživuje mŕtvych a pri jeho odchode žiali nebo i zem a lámu sa tvrdé skaly.

 

Hlas volajúceho na púšti (sv. Augustín)

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Jan_Krstitel_2Cirkev slávi Jánovo narodenie ako niečo sväté. Kým medzi svätými Otcami niet ani jedného, ktorého narodenie by sme oslavovali, Jánovo narodenie slávime a slávime aj narodenie Kristovo. Toto nemôže byť bez významu. A ak si aj nevieme dostatočne vysvetliť takéto vyznačenie, osožnejšie a cennejšie je premýšľať o ňom. Ján sa rodí z neplodnej starenky, Kristus z mladučkej panny.

 

Nesúďte

E-mail Tlačiť PDF
(3 hlasovaní, Priemerná známka: 4.67 )

Sud"Nesúďte, aby ste neboli súdení" (Mt 7, 1).

Všimli ste si niekedy, ako ľahko u druhých vypichneme presne tie hriechy, ku ktorým máme sklon aj my? Ak radi príliš veľa rozprávame, začneme byť netrpezliví, keď nás iní nepustia k slovu. Ak nás pokúša prejedať sa, ihneď si všimneme, keď priateľ priberie navyše kilá alebo si dvakrát naloží na tanier. Ak holdujeme lenivosti, rýchlo obviníme člena rodiny, ktorý, ako sa nám zdá, nerobí svoj podiel práce.

 

Za koho ma pokladáš?

E-mail Tlačiť PDF

Jezis_tvar3"Za koho ma pokladajú zástupy?" (Lk 9, 18).

"Výsledky sú v norme," povedali apoštoli Ježišovi. "Najaktuálnejší prieskum ukazuje, že mnohí ťa pokladajú za Jána Krstiteľa. Stojíš si pevne za svojimi výrokmi, si však ozajstný človek. Preukazuješ lásku, no nebojíš sa napádať aj zaužívaný stav vecí. Na druhej strane si trochu náročný na pokánie a to sa niektorým ľuďom nepáči. Iní ľudia ťa zas považujú za proroka Eliáša. Vidia v tebe možnosť návratu k slávnym dňom, v ktorých žil náš ľud v pokoji a nikto ho neutláčal."

 

Hľadajte kráľovstvo!

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Kralovstvo"Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše" (Mt 6, 33).

Na prvý pohľad sa môže zdať, že Ježiš od nás očakáva, že sa nad ubíjajúcu realitu svojho života povznesieme až natoľko, že sa doň ani nezapojíme. Alebo že má pre nás akési odskúšané zaklínadlo, ktoré nám zabezpečí materiálne bohatstvo. Ani jedno z toho nie je správne. Ježiš sa naozaj chce postarať o naše potreby, aj tie materiálne, a chce, aby sme sa o ne primeraným spôsobom starali aj my. Hľadať však najprv jeho kráľovstvo znamená dovoliť Bohu, aby formoval naše postoje a konanie.

 

Roztrhnúť si šaty

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Odpustenie2"Videl si, ako sa Achab predo mnou pokoril?" (1 Kr 21, 29).

Achab bol jedným z najskazenejších izraelských kráľov a prorok Eliáš strávil väčšinu svojho pôsobenia bojom proti Achabovmu a Jezabelinmu modlárstvu. Jeden zo svojich najzákernejších činov vykonal Achab v spolupráci so svojou ženou Jezabel. Ich sused Nabot vlastnil veľmi dobrú a úrodnú vinicu. Achab po nej tak veľmi zatúžil, že nechal Jezabel, aby falošne obvinila Nabota z veci, za ktorú ho potom popravili. Nabot bol teda odstránený z cesty a Achab si mohol privlastniť jeho vinicu. Skazonosná sila opäť raz triumfovala nad bezmocnosťou a zraniteľnosťou - až kým tam Boh neposlal Eliáša.

 

Oko za oko, zub za zub!

E-mail Tlačiť PDF

Oko"Oko za oko, zub za zub!" (Mt 5, 38).

Našim moderným ušiam znie takáto spravodlivosť pomstychtivo a ukrutne, však? V ranom Izraeli sa však tento zákon naozaj považoval za principiálne progresívnejší a miernejší než spôsob, akým sa bežne zaobchádzalo so zločincami. V skutočnosti bol jedným z najväčších príspevkov Starého zákona ku kultúre Blízkeho východu.

 

Otázka lásky

E-mail Tlačiť PDF
(3 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

V_chrame"Syn môj, čo si nám to urobil?" (Lk 2, 48).

V chráme zaujal mladý Ježiš židovských učencov dialógom. Židia od staroveku až podnes majú pôžitok z takého rozhovoru: kladenie a zodpovedanie otázok. Sľubný mladý učenec neopakoval len to, čo povedal jeho rabbi. Otázkami sa snažil preniknúť hlbšie. Niekedy použil rečnícke otázky, inokedy hypotetické. Tak či onak, vždy smerovali k plnšiemu pochopeniu právd o Bohu a jeho prikázaniach.

 


Stránka 12 z 23
Úvahy

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie