Úvahy
Úvahy na rôzne témy...

Trojaký Pánov príchod (sv. Bernard)

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Kristus_sud Poznáme trojaký Pánov príchod. Tretí je prostredný medzi nimi. Tamtie dva sú viditeľné, tento nie. Pri prvom sa dal vidieť na zemi a žil s ľuďmi; ako sám dosvedčuje, videli ho a nenávideli. Pri poslednom „každé telo uvidí spásu nášho Boha“ a „uvidia, koho prebodli“. Prostredný príchod je tajomný; pri ňom ho uvidia len vyvolení vo svojom vnútri a budú spasení. Pri prvom príchode prišiel slabý v tele, pri tomto prostrednom prichádza mocný v duchu a pri poslednom príde v sláve a velebe.

 

Nasýtim sa, keď sa zjaví tvoja sláva (sv. Tomáš Akvinský)

E-mail Tlačiť PDF

 

Tomas_AkvinskyKeď sa vo vyznaní viery hovorí: „A v život večný. Amen.“, správne sa na konci všetkých našich túžob uvádza cieľ toho, čo máme veriť, čiže večný život. Vo večnom živote je prvé to, že sa človek spája s Bohom. Lebo sám Boh je odmenou a cieľom všetkých našich námah: „Ja som tvoj ochranca a tvoja odmena bude nesmierna.“ Ale toto spojenie spočíva v dokonalom videní: „Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre.“

 

Internet a misie? - 22 - Ako využiť internet v pastorácii?

E-mail Tlačiť PDF

Internet_kableKaždé štádium socializácie je aj fyzicky oddelené iným miestom. Malé deti sú doma alebo v školách, kde sú oddelené do rôznych tried alebo budov, vysokoškoláci sú oddelení od svojich domovov v internátoch, chorí ľudia v nemocniciach, starí v starobincoch, väzni vo väzniciach. Prechod z jedného štádia do druhého sa deje fyzickým pohybom na nové miesto, čím sa dotyčný fyzicky oddeľuje od predošlého miesta, ľudí a zdroja informácií. Elektronické médiá zmazávajú tieto rozdiely a búrajú izolácie jednotlivých štádií. Deti doma, študenti na internátoch, chorí v nemocniciach majú širokú škálu získavania informácií aj z iných oblastí, kde fyzicky nie sú prítomní, majú možnosť neustále komunikovať s rôznymi ľuďmi v rôznych prostrediach a tak napriek svojej fyzickej izolácii v rôznych štádiách socializácie sú znovu čiastočne integrovaní do širšej spoločnosti.  Internet má cennú schopnosť prekonávať vzdialenosti a izoláciu, umožniť kontakt navzájom si blízkym ľuďom dobrej vôle z rôznych virtuálnych spoločenstiev veriacich, aby sa navzájom mohli povzbudzovať a pomáhať si.

 

Nebezpečenstvo krásy

E-mail Tlačiť PDF
(3 hlasovaní, Priemerná známka: 4.33 )

Dievca_krasne5Toľkými ospevovaná krása Heleny Trójskej, ktorá spôsobila jednu z najväčších bitiek v antickom svete, toľkými oslavovaná Marilyn Monroe, ktorej umelo vytvorená krása zničila ju samu aj originálnu krásu miliónov žien – to je len pár príkladov toho, prečo môže byť krása niekedy až príliš nebezpečná. Prečo?

 

Sila žehnania

E-mail Tlačiť PDF
(15 hlasovaní, Priemerná známka: 4.47 )

Kriz_sviece_chlapecVo všetkých chotároch nášho Slovenska vídame na poli či pri ceste kríž, často ozdobený kytičkou poľných kvetov. Je to výraz viery a veľkej úcty našich predkov k znameniu našej spásy. Tieto kríže sú tiež široko - ďaleko viditeľným znakom toho, že naši otcovia nezačali žiadnu prácu bez znamenia kríža. Naše matky neodkrojili chlieb svojim deťom skôr, ako by čerstvý bochník nepoznačili znakom kríža. Naši rodičia značili pred spánkom čielka deťúreniec krížikom a žiadne odlúčenie sa dieťaťa - i dospelého - od domova sa nezaobišlo bez rodičovského požehnania.

 

Realita dneška

E-mail Tlačiť PDF
(6 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Tunel_samota2Ako vám chutí dnešok? Dnešný svet okolo... Pár slov o tom, kam sa vlastne dobrovoľne rútime...

 

Pán nasleduje svojich hlásateľov (sv. Gregor Veľký)

E-mail Tlačiť PDF

KrokyNáš Pán a Spasiteľ nás, milovaní bratia, niekedy napomína slovami, inokedy skutkami. Veď i jeho činy sú príkazmi, lebo aj keď robí niečo mlčky, ukazuje nám, čo máme robiť. Vidíme, ako posiela učeníkov po dvoch kázať, lebo sú dve prikázania lásky, totiž láska k Bohu a k blížnemu. Pán posiela učeníkov kázať po dvoch, aby nám mlčky naznačil, že kto nemá lásku k druhému, vôbec nemá prijať kazateľský úrad.

 

Ako sa rozhodneš?

E-mail Tlačiť PDF
(4 hlasovaní, Priemerná známka: 4.50 )

Tehotna-rodinaČo by si poradil, alebo čo myslíš, že by bolo správnym riešením pri nasledovných 5 prípadoch tehotenstva?

 

Internet a misie? - 21 - Cirkev a internet

E-mail Tlačiť PDF

Internet_a_Jan_Pavol_IIPo tom, čo sme si ukázali, že internet slúži ľuďom predovšetkým na komunikáciu, a že hlavnou úlohou pastorácie vo farnosti je komunikácia viery a Božieho Slova, dá sa ľahko vysvetliť vzťah medzi týmito dvoma realitami. Internet sa totiž týmto stáva jedným z dôležitých prostriedkov evanjelizácie (ohlasovania evanjelia) a pastorácie vo farnosti. Ak je internet už dnes dosť rozšírený v školách, na pracoviskách, v reštauráciách a v neposlednom rade aj v domácnostiach, nebude možné vyhýbať sa mu v budúcnosti, keďže bude naozaj všade okolo vo väčšej miere ako je napríklad momentálne prítomná televízia. Môžeme ho zavrhovať a zabraňovať deťom a mladým používať ho pre jeho škodlivé účinky. Môže sa však stať, že týmto spôsobom dopadneme rovnako ako v prípade televízie, kde iba participujeme na televíznom programe, ktorý je z väčšej časti proti kresťanským hodnotám. Môžeme sa však chopiť príležitosti a využiť internet dobrým spôsobom už teraz.

 

Program LASKA.EXE

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 4.00 )

Laska_Program3Veľmi dôvtipný a inšpirujúci program, ktorý si môžete nainštalovať do "počítača svojho srdca"...

 

Žiť večný život v prítomnom okamihu s Teréziou z Lisieux

E-mail Tlačiť PDF

Terezia_5"Zvládam skúšku vyhnanstva smutného" (TB 41,5)

Svoj príspevok som nazval "Zvládam skúšku vyhnanstva smutného". Ide o piaty verš básne "Ako (veľmi) chcem milovať" (por. TB 41), ktorý vo francúzštine znie: "Du triste exil j'accepte les épreuves." Použil som tento verš nielen preto, že je súčasťou jednej z básní, nad ktorou sa chcem vzápätí zamyslieť, ale aj preto, že vynikajúcim spôsobom vyjadruje podtitul a vlastnú tému mojej reflexie: "Žiť večný život v prítomnom okamihu s Teréziou z Lisieux".

 


Stránka 8 z 23
Úvahy

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie