Hlavná stránka Misie - rôzne
Misie - rôzne misijné témy

História SVD - Sv. Arnold Janssen

E-mail Tlačiť PDF

Arnold

Arnold Janssen - zakladateľ SVD, sa narodil 5. novembra 1837 v Gochu, malom mestečku na dolnom Rýne v Nemecku, ako druhé dieťa z desiatich súrodencov. Vyznačoval sa svedomitosťou pri práci a zdedil po rodičoch hlbokú zbožnosť.

15. augusta 1861 bol vysvätený za kňaza pre münsterskú diecézu a stal sa učiteľom na gymnáziu v Bocholte, kde si získal povesť prísneho, ale i spravodlivého pedagóga. Jeho hlboká úcta k Božskému Srdcu Ježišovmu ho čoskoro priviedla k tomu, že sa stal vedúcim Apoštolátu modlitby vo svojej diecéze. Tento Apoštolát zameral aj na kresťanov iných vyznaní.

 

 

 

História SVD - Spoločnosti Božieho Slova

E-mail Tlačiť PDF

Aké boli naše začiatky?

Treba povedať, že boli veľmi skromné. Zakladateľ Spoločnosti Božieho Slova sv. Arnold Janssen, nemecký kňaz, pri posviacke prvého Misijné domu v holandskom Steyli v kázni povedal: "Čo z tohto domu bude, to ešte nevieme. Nie všetko, čo chceme, sa podarí... Neznechucujme sa jeho skromnými začiatkami... Ak z tohto domu niečo bude, poďakujme sa Božej dobrote, ale ak nie, vtedy sa s pokorou bime v prsia a vyznajme: Neboli sme hodní tej milosti."
 

Ako pôstom pomôcť misiám?

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

DobrovolniciVeľký pôst ako príprava na najväčšie oslavy kresťanstva – oslavy Ježišovej vykupiteľskej smrti a zmŕtvychvstania - je vynikajúcim časom vhodným na praktizovanie sebazapierania. Veď ani Ježišovo zmŕtvychvstanie a tým aj naša spása nebola možná bez Kristovho sebazaprenia - išlo doslova o zaprenie jeho samého – jeho božstva, jeho moci, ktorú mohol použiť proti svojmu nevďačnému stvoreniu a jedným šmahom ruky zmiesť ho zo sveta. Zriekol sa seba samého a tak nám pomohol objaviť seba samých – kým sme skutočne, objaviť, že sme cennými a vznešenými synmi a dcérami Najvyššieho, ktorému sa v nebi klaňajú všetky nebeské bytosti a s úctou a bázňou pred ním padajú na kolená. Vďaka Kristovej obeti na kríži sme opäť nadobudli to, čo sme svojím prilipnutím k zlu dobrovoľne stratili. Ježišovo sebazaprenie má teda pre nás obrovskú hodnotu a zmysel. A preto ani naše sebazaprenia nie sú zanedbateľné, aj ony totiž môžu mnohým pomôcť pochopiť a porozumieť, kým skutočne sú. Čas pôstu, ktorý sa práve začal, je charakteristický zriekaním sa toho, čo nám bráni vo výhľade na cieľ našej púte na zemi – na nebo a život s Bohom.

 

 

Každé povolanie je jedinečné

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 2.00 )

DobrovolniciBoh je ten, kto volá...
Každé povolanie je tajomstvom Božieho vyvolenia, pretože Boh je ten, ktorý povoláva, ktorý prichádza s iniciatívou. Každé povolanie je tajomstvom, ktoré nás presahuje. Výzva prichádza zhora. Povoláva nás Kristus. „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás“ (Jn 15, 16). Táto skutočnosť nás privádza k zamysleniu sa nad tým, akú úžasnú dôveru vkladá Boh do človeka a čo môže v mladom človeku spôsobiť jeho milosť, ak odpovie na toto volanie.

 

 

Misijné povolanie

E-mail Tlačiť PDF
(4 hlasovaní, Priemerná známka: 4.75 )

KrizZaiste všetci poznáme nejakých misionárov či už osobne, alebo z rozprávania. Máme ideu o tom, čo je ich povolaním, ich úlohou, ich cieľom, aké sú ich talenty.
Všetci tí, ktorí nasledujú Krista, ktorí tvoria cirkevné spoločenstvo, sú povolaní pokračovať v jeho diele v úzkom spojení s Ním a mať s Ním účasť. V tomto cirkevnom spoločenstve sú však tí, ktorí iným, špecifickým spôsobom pokračujú v jeho misii. Kristus skrze Ducha Svätého rozdeľuje charizmy potrebné pre dobro jednotlivých spoločenstiev a v srdci týchto spoločenstiev povoláva tých, ktorí prijímajú toto povolanie ako povinnosť evanjelizácie nielen na čas ale "na plný úväzok."

 

 

 


Stránka 4 z 4
Misie

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

RSS Nové články z tejto stránky

feed-image RSS článkov z misie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie