Hlavná stránka Katechézy
Katechézy

Tajomstvo života, smrti a večného života po smrti ukryté v žene

E-mail Tlačiť PDF
(7 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Dieta a matkaDnes, na sviatok Zvestovania Pána, kedy anjel Gabriel prišiel Máriu požiadať prosbou od samého Boha, aby sa stala Matkou jeho Syna, by som chcel poodhaliť tajomstvo nášho života tu na zemi, našej smrti a nášho prechodu do nového sveta, ktoré vložil Boh práve do vás, milé ženy - na tajomstve zrodenia nového života v žene, v matke nám Boh ukazuje nádherný obraz toho, ako to všetko okolo nás funguje.

 

Pokánie - 1 - Uznať pravdu o sebe a o Bohu

E-mail Tlačiť PDF
(8 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

PokanieIba skutočne pokorný človek
je schopný skutočného pokánia.
Iba taký bude spasený.
Nik iný sa do neba nedostane...

Pokorných ľudí dnes nevidno, pokorných ľudí sme vytlačili na okraj našich životov a to spôsobom života, aký sme sa rozhodli v tejto modernej dobe viesť. Pokora sa už nenosí, jednoducho vyšla z módy. Módny človek je človek sebavedomý, ktorý vie, čo chce, ktorému nešľapú po hlave iní ale naopak, on kráča po chrbtoch iných vyššie a vyššie.

 

Tajomstvo kríža - 1 - Tajomstvo hriechu

E-mail Tlačiť PDF
(9 hlasovaní, Priemerná známka: 4.56 )

Hriech slepotaNa počiatku Boh stvoril človeka úplne čistého ako kryštál. Vo svetle Boha tento kryštál, tento nádherný diamant žiaril neopísateľnou krásou – koniec koncov, bolo to veľdielo, vrchol stvorenia. Nie všetci anjeli však naň hľadeli s obdivom a úžasom. Boli aj takí, ktorí znenávideli Boha a všetko, čo stvoril a teda znenávideli aj človeka a postarali sa veľmi jednoducho o to, aby tento diamant vyhasol a stratil svoju krásu.

 

Sv. omša - 2 - Príprava - Dar

E-mail Tlačiť PDF
(3 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

DarAby sme ľahšie chápali, čo v plnosti znamená sv. omša, pripodobním sv. omšu návšteve, ktorú organizujeme buď sami alebo celá rodina pri príležitosti narodenín alebo nejakého sviatku niekoho, koho máme radi, prípadne iba jednoduchej priateľskej návšteve priateľ priateľa.

Čo zvyčajne robíme, keď ideme na nejakú návštevu? Hovorí sa, že sa nepatrí prísť na návštevu s prázdnymi rukami, predovšetkým vtedy, keď sa jedná o narodeniny, meniny, výročie svadby, alebo iný významný sviatok nášho priateľa, priateľky. Preto každý z nás už niekoľko dní pred návštevou premýšľa a láme si hlavu nad tým, aký darček by mohol svojmu priateľovi priniesť.

 

Sv. omša - 1 - Čo je to sv. omša?

E-mail Tlačiť PDF
(3 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Sv. omša 1Možno sa niektorí z vás budú pýtať: „A prečo ste vybrali ako tému prvého seriálu katechéz práve sv. omšu a nie niečo iné, zaujímavejšie? Sv. omša je už tak zovšednelá...“ Nuž, preto svätá omša, pretože je to ten najväčší a najdokonalejší zázrak a zážitok, ktorý môžeme tu na zemi zažiť. Nič silnejšie a mocnejšie pod slnkom nebolo a ani nebude... Prečo?

 

Eutanázia

E-mail Tlačiť PDF
(13 hlasovaní, Priemerná známka: 3.77 )

eutanazia

Moderná doba je plná paradoxov. Rozvoj techniky a medicíny dokáže vyliečiť aj také choroby, ktoré ľudia donedávna pokladali za neliečiteľné. Predĺžila sa tak aj dĺžka ľudského života. Na druhej strane však vidíme snahu, ktorá je charakterizovaná prívlastkom „kultúra smrti“. Nie každý život je „moderným“ človekom pokladaný za hodnotný. A tak ten „nehodnotný“ je lepšie ukončiť, resp. mu zabrániť vôbec začať. Hovoríme o eutanázii a aborte.

 

Pár základných otázok z katechizmu pre deti

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

DobrovolniciAko sa pripravíme na sviatostné a večné stretnutie s Pánom Ježišom?
Na sviatostné a večné stretnutie s Pánom Ježišom sa pripravíme tak, že:
•    veríme, čo Boh zjavil,
•    urobíme, čo Boh prikázal,
•    získame a zachováme si Božiu milosť.
Kedy veríme v Boha?
V Boha veríme vtedy, keď slovo Božie berieme vážne a podľa neho žijeme.
Kedy dôverujeme Bohu?
Bohu dôverujeme vtedy, keď sme presvedčení, že nám Pán Boh vždy pomôže.


 


Stránka 3 z 3
Katechézy

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie