Úvahy
Úvahy na rôzne témy...

Porušiteľné pohltila neporušiteľnosť (sv. Irenej)

E-mail Tlačiť PDF
(4 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Jezis_-_tvarBožie Slovo sa stalo človekom a Boží Syn sa stal Synom človeka, aby sa človek spojil s Božím Slovom a bol prijatý za syna, a tak sa stal Božím synom.

 

Vždy som pracoval s láskou (sv. Ján Bosco)

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Don_BoscoPredovšetkým ak chceme, aby bolo vidieť, že sa staráme o pravé blaho našich zverencov a chceme im pomôcť plniť si povinnosti, nesmiete nikdy zabudnúť na to, že zastupujete rodičov milovaným mladíkom, pre ktorých som vždy s láskou pracoval, študoval a konal kňazskú službu, a nielen ja, ale celá saleziánska spoločnosť.

 

Sláva víťaza pripravená (sv. Cyprián)

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Chvala„Utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.“ Kto by sa teda neusiloval všetkými spôsobmi dosiahnuť takú slávu, že sa stane Božím priateľom, že sa bude hneď radovať s Kristom, že po pozemských mukách a trápeniach dostane večné odmeny?

 

Pijem z potoka tvojich rozkoší (sv. Augustín)

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Vodopady„Nik nepríde ku mne, iba ten, koho pritiahne Otec.“ Ale nemysli si, že ťa bude ťahať nasilu. Ducha priťahuje aj láska. Ani sa nemusíme báť, že nás hádam ľudia, ktorí vážia slová a sú veľmi ďaleko od chápania Božích vecí, chytia na tomto evanjeliovom slove Svätého písma a povedia nám: „Ako verím dobrovoľne, keď som priťahovaný?“ Ja na to odpoviem: „Nielen vôľa, aj rozkoš ťa priťahuje.“

 

Ani veľké vody lásku neuhasia (sv. Kolumbán)

E-mail Tlačiť PDF
(6 hlasovaní, Priemerná známka: 4.67 )

Matka_Tereza_deturenceAkí blahoslavení, akí šťastní sú „sluhovia, ktorých Pán pri svojom príchode nájde bdieť“. Blahoslavené bdenie, keď sa bdie pri Bohu, pôvodcovi všetkého, ktorý všetko napĺňa a všetko presahuje. Kiežby aj mňa nepatrného, no predsa len svojho služobníka, tak prebudil zo spánku nečinnosti a zapálil takým ohňom božskej lásky, aby až nad hviezdy vyšľahol plameň jeho lásky a túžba po jeho nesmiernej láske, aby ustavične horel v mojom vnútri božský oheň.

 

Poviem ti, čo od teba žiada Pán (sv. Ján Leonardi)

E-mail Tlačiť PDF

Knazi2Tí, čo chcú dosiahnuť mravnú obrodu ľudí, musia hľadať predovšetkým Božiu slávu a pritom očakávať a vyprosovať si na takú užitočnú a namáhavú prácu pomoc od toho, od ktorého pochádza každé dobro. Potom nech sa postavia pred zrak tých, ktorých treba napraviť, ako zrkadlá všetkých čností a ako lampy postavené na svietnik, aby neporušeným životom a čistými mravmi svietili všetkým, čo sú v Božom dome, a tak skôr lahodne získavali pre obnovu, ako by mali do nej nútiť, aby sa podľa Tridentského koncilu nevyžadovalo od tela to, čoho niet v hlave, a nerozvrátila sa tak stabilnosť a poriadok celej Pánovej rodiny. Okrem toho sa budú na spôsob múdreho lekára bedlivo usilovať presne určiť všetky choroby, ktoré trápia Cirkev a vyžadujú si liečenie, aby mohli ktorejkoľvek z nich čeliť vhodnými prostriedkami.

 

Buď verným a statočným svedkom (sv. Ambróz)

E-mail Tlačiť PDF

Clovek_sviecaAko je veľa prenasledovaní, tak veľa je aj mučeníctiev. Denne si Kristovým svedkom. Pokúša ťa duch smilstva, ale ty sa z obavy pred budúcim Kristovým súdom neodvážiš porušiť čistotu mysle a tela: si Kristov mučeník. Pokúša ťa duch chamtivosti, aby si sa zmocnil majetku slabšieho, znesvätil práva bezbrannej vdovy, ale ty si uvažovaním nad Božími prikázaniami pochopil, že treba pomáhať, a nie škodiť: si Kristov svedok. Veď Kristus chce mať pri sebe takých svedkov, ako je napísané: „Vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu a príďte, budeme sa prieť, hovorí Pán.“ Pokúša ťa duch pýchy, ale keď vidíš bedára a chudáka, v duchu nábožnosti máš s ním súcit a miluješ viac pokoru ako spupnosť: si Kristov svedok. A čo viac, vydal si svedectvo nielen slovami, ale aj skutkom.

 

Internet a misie? - 23 - Ako využiť internet vo farnosti?

E-mail Tlačiť PDF
(14 hlasovaní, Priemerná známka: 4.71 )

Internet_babkyNa poli evanjelizácie má každý kresťan povinnosť nachádzať všetky možné cesty, ktorými by dosiahol cieľ: ohlasovanie Slova. V tomto zmysle chcem pre naše farnsoti navrhnúť konkrétne možnosti a rôzne formy využitia internetu v pastorácii vo farnosti a neskôr sa sústrediť na jednu z nich – portál farnosti.

 

Diagnóza ľudstva: Nedostatok lásky?

E-mail Tlačiť PDF
(19 hlasovaní, Priemerná známka: 4.58 )

Laska_nedostatokVeľa dnes počúvame o tom, že je vo svete málo lásky, že mnoho ľudí trpí jej nedostatkom, že je ľudstvo choré, choré na nedostatok lásky. Myslíte si, že je to naozaj tak?

 

Ježiš-pravý človek (sv. Atanáz)

E-mail Tlačiť PDF

Panna-Maria-FulneckaApoštol hovorí, že „Slovo sa ujalo Abrahámovho potomstva. Preto sa vo všetkom muselo pripodobniť bratom“ a vziať si telo podobné nášmu. Práve preto je tu Mária: aby si ho z nej vzal a ako vlastné obetoval za nás. Písmo spomína pôrod a hovorí: „Zavinula ho do plienok“, blahoslaví prsia, ktoré on požíval, a spomína aj to, že priniesli zaňho obetu ako za prvorodeného. A Gabriel jej obozretne a múdro hovorí. Nepovedal jednoducho „v tebe“ sa narodí, aby si nik nemohol myslieť, že telo bolo do nej vložené zvonka, ale povedal „z teba“, aby všetci verili, že to, čo porodila, z nej povstalo.

 

 

Boh sa kvôli tebe stal človekom (sv. Augustín)

E-mail Tlačiť PDF

 

Betlehem-HviezdaPreber sa, človeče: Boh sa kvôli tebe stal človekom. „Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a Kristus ťa osvieti.“ Ešte raz hovorím: Kvôli tebe sa Boh stal človekom.

 


Stránka 7 z 23
Úvahy

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie