Úvahy
Úvahy na rôzne témy...

Internet a misie? - 25 - Možnosti portálu - Liturgia

E-mail Tlačiť PDF

Internet-liturgiaCirkevní predstavitelia sú povinní využívať možnosti počítačov a internetu v rôznych oblastiach svojho poslania. Preto sa v tejto časti nášho seriálu pokúsim načrtnúť moju predstavu portálu, ktorý by mal vo svojej starostlivosti pokryť väčšinu potrieb všetkých stavov ľudí vo farnosti vo všetkých vekových skupinách – deti, mladých, dospelých, rodičov, mužov, ženy, starých ľudí, sociálne slabých a chudobných ľudí, chorých a bezvládnych, ale aj neveriacich. Určite v tejto práci neobsiahnem všetky služby, ktorými by mohol portál slúžiť veriacim. Načrtnem aspoň niektoré. Mnohé služby možno dnes ešte nie sú veľmi potrebné, do budúcnosti však podľa mňa treba s nimi počítať.

 

Ponorený v mori tvojho milosrdenstva (sv. Augustín)

E-mail Tlačiť PDF
(9 hlasovaní, Priemerná známka: 4.56 )

Laska-ocean2Kde som ťa našiel, že som ťa poznal? Nebol si v mojej pamäti predtým, ako som ťa poznal. Kde som ťa teda našiel, že som ťa poznal, ak nie v tebe nad sebou? Na nijakom mieste. Vzďaľujeme sa a približujeme sa, ale na nijakom mieste. Ty, Pravda, vedieš všade všetkých, čo sa s tebou radia, a naraz odpovedáš všetkým, čo sa radia o rozličných veciach. Ty odpovedáš jasne, ale nie všetci ťa jasne počujú. Všetci sa radia, o čom chcú, ale nie vždy počujú, čo chcú. Tvojím najlepším služobníkom je ten, kto netúži tak veľmi počuť od teba, čo sám chce, ale skôr chce to, čo počul od teba.

 

Pane, len ty do mňa vidíš (sv. Augustín)

E-mail Tlačiť PDF
(7 hlasovaní, Priemerná známka: 4.43 )

Laska-nebo2Kiež poznám teba, ty, čo poznáš mňa, kiež ťa poznám, „ako som aj ja poznaný“. Ty, sila mojej duše, vojdi do nej a prispôsob si ju, aby si ju mal a vlastnil „bez škvrny a vrásky“. Toto je moja nádej, preto hovorím. A v tejto nádeji sa radujem, keď sa radujem rozumne. Všetko ostatné v tomto živote treba tým menej oplakávať, čím viac sa oplakáva, a tým viac treba oplakávať, čím menej sa to oplakáva. „Ty miluješ pravdu,“ lebo „kto ju koná, ide na svetlo“. Chcem ju konať vo svojom srdci pred tebou vyznaním a svojím perom pred mnohými svedkami.

 

Ty si Peter-Skala (sv. Lev Veľký)

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Peter2Z celého sveta je iba Peter vyvolený, aby stál na čele všetkých povolaných národov, všetkých apoštolov a všetkých Otcov Cirkvi. Hoci je v Božom ľude mnoho kňazov a mnoho pastierov a ako prvý ich riadi Kristus, predsa ich všetkých v pravom zmysle riadi Peter. Milovaní, Božia priazeň dala tomuto mužovi veľkú a obdivuhodnú účasť na svojej moci. A ak chcela, aby ostatní predstavení mali s ním niečo spoločné, neodoprela im to, ale dala skrze Petra.

 

Božia múdrosť (sv. Atanáz)

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 3.00 )

Oblaky_tvarJednorodená a jediná Božia múdrosť je tvorkyňou a pôvodkyňou všetkého. Veď hovorí: „Všetko si múdro urobil“ a: „Zem je plná tvojho stvorenstva.“ Aby však stvorené veci nielen jestvovali, ale aj dobre jestvovali, zapáčilo sa Bohu priblížiť sa svojou Múdrosťou k stvoreným veciam a vtlačiť všetkým spolu i jednotlivo čosi z podoby a krásy svojho obrazu. Tak sa malo jasne ukázať, že stvorené veci sú vystrojené múdrosťou a že sú dielami hodnými Boha.

 

Všetkých spoj do jednoty (o sv. Cyrilovi)

E-mail Tlačiť PDF

Cyril_a_Metod_IkonaKonštantín Cyril, zavalený množstvom práce, ochorel. Po mnohých dňoch choroby mal Božie zjavenie a začal spievať: „Keď mi povedali: Pôjdeme do domu Pánovho, zaradoval sa môj duch a zaplesalo moje srdce.“ I obliekol si posvätné rúcha, bol v nich celý ten deň, radoval sa a hovoril: „Odteraz už nie som ani sluhom cisára, ani nijakého iného človeka na zemi, ale iba sluhom všemohúceho Boha. Nebol som a teraz som a budem naveky. Amen.“ Na druhý deň si obliekol sväté rehoľné rúcho, pridal svetlo k svetlu a dal si meno Cyril. A v tomto rúchu ostal päťdesiat dní. A keď sa priblížila hodina prijať pokoj a presťahovať sa do večných príbytkov, pozdvihol ruky k Bohu a so slzami sa modlil:

 

Internet a misie? - 24 - Info-diskusný portál pre farnosť

E-mail Tlačiť PDF
(5 hlasovaní, Priemerná známka: 4.00 )

Internet-vybornaV pastoračnom a evanjelizačnom pláne biskupskej konferencie Slovenska na obdobie 2001-2006 stojí v odporúčaniach pre ohlasovanie evanjelia vo farnosti: „Do služby ohlasovania treba zapojiť všetky formy masmédií, či už ide o internet, televíziu, rádio alebo tlač.“ O farnosti hovorí ten istý dokument: „Ak má farnosť existovať ako živý a rastúci organizmus musia sa všetci jej členovia učiť podeliť sa o svoje práce, zdroje a sily, ale aj o radosti a problémy.“

 

Ohlasujeme ukrižovaného Krista (sv. Pavol z Kríža)

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Kriz-chramNajlepšie a najsvätejšie je premýšľať o Pánovom utrpení a rozjímať o ňom, lebo touto cestou sa prichádza k svätému spojeniu s Bohom. V tejto najsvätejšej škole sa učí pravej múdrosti: všetci svätí sa jej tam naučili. Keď však drahý kríž nášho Ježiša zapustí vo vašom srdci hlbšie korene, potom budete spievať: „Trpieť a nezomrieť,“ alebo: „Buď trpieť alebo zomrieť,“ alebo ešte lepšie: „Ani trpieť ani zomrieť, ale iba dokonale sa obrátiť podľa Božej vôle.“

 

Duch sa prihovára za nás (sv. Augustín)

E-mail Tlačiť PDF

Holubica-doveKaždý, kto prosí Pána o to jedno a za tým túži, prosí isto a bezpečne, bez obavy, či mu azda neuškodí, ak dostane to, bez čoho mu nepomôže nič iné, ani keby niečo dostal, ako treba. Lebo to je ten jediný pravý, jedine blažený život: naveky pociťovať nehu Pánovu nesmrteľní a neporušiteľní na tele a na duchu. Pre toto jedno sa vyhľadáva a náležite prosí aj o ostatné. Kto bude toto mať, bude mať všetko, čo chce, a nebude tam chcieť, lebo tam ani nebude môcť mať nič neprístojné.

 

Lebo ty si zomrel za mňa (sv. Ján de Brébeuf)

E-mail Tlačiť PDF

Kriz-zapadDva dni som nepretržite pociťoval veľkú túžbu po mučeníctve a žiadal som si znášať všetky muky, ktoré vytrpeli mučeníci.

 

Túžte po nebi! (sv. Augustín)

E-mail Tlačiť PDF
(6 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Oblaky_Nebo2Prečo sa rozptyľujeme mnohými vecami a hľadáme, čo by sme sa mali modliť, v obave, aby sme sa azda nemodlili, ako netreba? Prečo radšej nehovoríme so žalmistom: „O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života, aby som pociťoval nehu Pánovu a obdivoval jeho chrám“? Tam totiž nevznikajú všetky dni tak, že prichádzajú a odchádzajú, ani začiatok jedného nie je koncom druhého. Všetky sú naraz a bez konca tam, kde nemá koniec ani sám život, ktorému tie dni patria.

 


Stránka 6 z 23
Úvahy

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie