Úvahy
Úvahy na rôzne témy...

Všetko sa stalo novým (sv. Ondrej Krétsky)

E-mail Tlačiť PDF

Narodenie_P._Marie„Cieľom zákona je Kristus,“ lebo nás odvádza od zeme a privádza k Duchu. V ňom je totiž naplnenie: keď sám zákonodarca všetko vykonal a dokončil, vniesol do litery ducha. On v sebe samom zhrnul všetko. Žil podľa zákona milosti; ale zákon podriadil, kým milosť harmonicky prispôsobil a pripojil. Nepomiešal a nezamotal to, čo má jedno vlastné, s tým, čo bolo vlastné druhému, ale celkom božsky premenil, čo bolo ťažké, otrocké a tyranské, na to, čo je ľahké a slobodné, aby sme už neboli „otrocky podriadení živlom sveta“, ako hovorí Apoštol, ani neboli zapriahnutí do otrockého jarma litery zákona.

 

O blahoslavenstvách (sv. Lev Veľký)

E-mail Tlačiť PDF

Sv._LevSv. Lev Veľký sa ohnivo rozkázal o blahoslavenstvách. Pár jeho slov vám prinášame aj my...

 

Kríž je slávou a povýšením Krista (sv. Ondrej Krétsky)

E-mail Tlačiť PDF

Kriz_stenaSlávime sviatok kríža, ktorý zahnal temnoty a navrátil svetlo. Slávime sviatok kríža a spolu s Ukrižovaným sme pozdvihnutí do výšin, aby sme zem s hriechom zanechali dolu a získali nebeské dobrá. Vlastniť kríž je taká vzácna a taká veľká vec, že kto ho vlastní, vlastní poklad. Ja som zo všetkých dobier právom nazval pokladom to, čo je v skutočnosti i podľa mena najkrajšie. V ňom, cezeň a do neho je uložená celá naša spása a bola vrátená do pôvodného stavu.

 

Láska je mocná ako smrť (sv. Jana Františka)

E-mail Tlačiť PDF

Jana_de_chantalJedného dňa povedala blahoslavená Jana tieto ohnivé slová, ktoré boli hneď verne zachytené:

 

Eucharistia – sviatosť života (sv. Julián Eymard)

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Eucharistia_a_chliebEucharistia je životom všetkých národov. Eucharistia im dáva počiatok života. Všetci sa môžu zísť, bez toho, že by im to mohla prekaziť či už národnosť alebo reč, na slávenie posvätných sviatkov Cirkvi. Eucharistia im odovzdáva zákon života, ba aj lásky, ktorej je táto sviatosť prameňom: a preto ona takýmto spôsobom vytvára medzi nimi spoločné puto, akúsi kresťanskú príbuznosť.

 

Pokora

E-mail Tlačiť PDF
(3 hlasovaní, Priemerná známka: 4.33 )

PokoraMyslím, že to bol Abraham Lincoln, kto povedal: „Človek vydrží pretrpieť mnoho, ale ak chcete vyskúšať jeho charakter, dajte mu moc.“

 

Marta a Mária (sv. Augustín)

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 2.00 )

Marta_a_MariaSlová nášho Pána Ježiša Krista nám pripomínajú, že sa máme usilovať o jedno, aj keď sa na tomto svete namáhame o mnohé veci. Usilujeme sa, lebo sme ešte vzdialení, nie sme doma; zatiaľ sme na ceste, ešte nie vo vlasti; iba túžime, ešte neužívame. Ale usilujme sa a usilujme sa bez znechutenia a bez prestania, aby sme sa raz dostali do cieľa.

 

Tajomstvo vtelenia (sv. Peter Chryzológ)

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 1.00 )

Maria_Bozia_MatkaKeď Panna počne, panna porodí a pannou ostáva, to nie je bežný zjav, ale znamenie, to nie je rozum, ale sila, to je Stvoriteľ, nie príroda, to nie je všeobecné, ale jedinečné, to je božské, nie ľudské. Že sa Kristus narodil, to nebola nevyhnutnosť, ale moc, to bolo tajomstvo lásky, obnovenie ľudskej spásy.

 

Internet a misie? - 19 - Dialóg lásky

E-mail Tlačiť PDF

DialogDialóg lásky, v ktorom sa Boh ponúka človeku, aby ho naplnil a predsa ponechal sebou samým, sa stáva inšpiráciou pre Cirkev v dialógu so súčasným svetom. Obsahom tohto dialógu Cirkvi so súčasným svetom je samozrejme úsilie čo najlepšie pochopiť masmédiá, prispôsobiť formu ohlasovania evanjelia ich špecifiku a kultúre, a pritom nezanedbať udržiavanie zdravých vzťahov s tými, čo sú zodpovední za masmédiá, čo predpokladá schopnosť správne odpovedať na ich požiadavky.  Z tohto dôvodu si v súčasnosti situácia v Cirkvi vyžaduje ako od kňazov tak aj od laikov riešenia, ktoré by boli založené v pastoračnej praxi práve na dialógu a jeho schopnosti spájať.

 

Ohnivá láska Krista (Tomáš Kempenský)

E-mail Tlačiť PDF

Kristus_krizObráť sa celým srdcom k Pánovi a zanechaj tento biedny svet a tvoja duša nájde uspokojenie. Lebo Božie kráľovstvo je pokoj a radosť v Duchu Svätom. Príde k tebe Kristus a ukáže ti svoju útechu, ak mu vnútri pripravíš dôstojný príbytok.

 

Hlásanie je apoštolská úloha (Vavrinec z Brindisi)

E-mail Tlačiť PDF

OhlasovanieNa udržanie duchovného života, ktorý máme spoločný s nebeskými anjelmi a Božími duchmi, lebo sme ako oni stvorení na Boží obraz a podobu, je nevyhnutne potrebný chlieb milosti Ducha Svätého a Božej lásky. Ale milosti a lásky bez viery niet, lebo bez viery je nemožné páčiť sa Bohu. A viera sa ani nezačne bez hlásania Božieho slova: „Viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo.“ Hlásanie Božieho slova je teda nevyhnutne potrebné pre duchovný život, tak ako siatie pre udržanie telesného života.

 


Stránka 11 z 23
Úvahy

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie