Biblia

Renew - obnova farnosti cez Sv. Písmo

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 4.50 )

StromMnohokrát kráčame životom bez vedomia, že Boh je naším spoločníkom, neprežívame radosť z Jeho prítomnosti ani zo skutočnosti, že tvoríme súčasť tajomného Kristovho tela - Cirkvi. Hanbíme sa otvorene a nahlas rozprávať o Bohu, konať skutky milosrdenstva a v horlivosti a vytrvalosti pracovať pre Božie veci... Dôvodom je snáď to, že sme Bohu nepovedali svoje rozhodné áno... Aj preto je dobré siahnuť po prameňoch Svätého písma, spoznávať pôsobenie Božieho Ducha v našich životoch, povzbudiť blížnych svojím svedectvom a prehĺbiť život osobnej i spoločnej modlitby... K tomuto nás pozýva program Obnova...

 

 

Vzkriesení

E-mail Tlačiť PDF

VzkrieseniV tajomstve Veľkej noci si pripomíname a oslavujeme smrť a zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista. Apoštol Pavol nám hovorí, že v tomto tajomstve je ukrytý dvojaký aspekt. Tým prvým je sebaobetovanie Kristovo za nás a tým druhým je pascha - prechod každého kresťana od starého k novému životu. V prvom liste Korinťanom nám apoštol píše: "Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom. Ste totiž akoby nekvasený chlieb. Veď bol obetovaný náš veľkonočný Baránok, Kristus" (1 Kor 5,7). Kristova Veľká noc sa už "stala", sloveso je tu v minulom čase: "bol obetovaný".

 

Ovocie

E-mail Tlačiť PDF

Ovocie"Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť." (Gal 5,22)

V tomto čase chodíme zbierať prvé ovocie do našich záhrad. Sme plní očakávania, či naša námaha, ktorú sme investovali počas jarných, ale aj jesenných prác, prinesie úrodu čerstvého a zdravého ovocia.

 

Cesta

E-mail Tlačiť PDF
CestaV lete je čas oddychu, dovoleniek, cestovania... Práve v tomto čase sa naša pozornosť upriamuje hlavne na "cestu", po ktorej sa dostaneme k nášmu vytúženému cieľu. Mapy nám napr. ukazujú ako sa najlepšie, bezpečne a najrýchlejšie dostaneme ku chate alebo na vrchol hory. Pracovníci cestovných kancelárii, nás ubezpečujú, že tá či oná cesta k moru je bezpečná, rýchla a dokonca je v akcii!!! Človek má možnosť výberu, kam a ako pôjde. Stačí si vybrať.
 

Srdce - SZ a NZ

E-mail Tlačiť PDF

Kniha5 Keď Pán videl, že ľudská neresť na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične naklonené na zlé, 6 Pán oľutoval, že stvoril človeka na zemi. Bol skormútený v srdci a povedal: 7 "Vyničím zo zemského povrchu ľudí, ktorých som stvoril: človeka i zvieratá, plazy i nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich urobil." 8 Iba Noe našiel milosť u Pána. Gn 6

 


Stránka 6 z 11
Biblia

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie