Kázne

Utorok, 1. pôstny týždeň

E-mail Tlačiť PDF

modlitba

Milí bratia a sestry, z času na čas je dobré zrekapitulovať svoje modlitby. Ako často to robíme? Pravda, rekapituluje hlavne ten, kto sa modlí, a kto sa modlí dosť. Pri krátkych a občasných modlitbách niet čo rekapitulovať.

Modlitba je rozhovor s Bohom, so živou osobou, preto sama by mala byť živá.

Vidíme, že modliť sa nebolo ľahké ani v minulosti. Síce vonkajšok naznačoval u mnohých horlivých veriacich Ježišovej doby postoj modlitby, ktovie, kde bolo ich srdce. Čím zbožnejší bol ich vzhľad, tým väčšiu úctu mali pred ľuďmi, ale asi rovnako rýchlo strácali pozície pred Bohom, pretože namiesto Božej odmeny si sami vyberali tú svoju pozemskú.

 

Streda 1. pôstny týždeň

E-mail Tlačiť PDF

viera

MBaS, máme vždy absolútnu istotu vo všetkých otázkach našej viery i duchovného života? Nezatúžili ste niekedy mať to nejako konkrétne potvrdené, nejakým jasným faktom? Možno nebolo treba, a hádam niekto zažil aj svoje viditeľné duchovné stretnutie.

Poučka viery znie: „Viera je Boží dar, ktorým odpovedáme na Božie volanie. Je základom toho, v čo dúfame a dôkazom toho čo nevidíme.“

 

Pôst

E-mail Tlačiť PDF
(3 hlasovaní, Priemerná známka: 3.67 )

hladnypost

Vždy, keď prichádza pôst, niektorí z nás pociťujú akýsi strach z toho, že sa budú  musieť zasa všeličoho zriekať: hlasnej hudby, zábav, niektorých jedál. Máme strach, ako zvládneme Popolcovú stredu a Veľký piatok s ich prísnymi pôstmi, kedy nám ako na truc prichádzajú na um všakovaké chute a dobiedzavý pocit hladu.

Je isté, že sa budeme musieť niečoho zriecť, ale nie zbytočne. Boh má pre každého, kto chce tento kajúci čas prežiť naplno, pripravené svoje dary – čisté duše, ochotné ruky, či  skromné a štedré srdcia,. Takže týmto zriekaním nakoniec nič nestratíme, iba získame.

 

 

 

 

 

Utorok, 2. týždeň, I. cyklus

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 3.00 )

zakon

 

Milí bratia a sestry, keď chce spoločnosť nejako fungovať, vytvára si svoje zákony. Tie sa snažia byť dobré, aby slúžili tým, ktorí ich vymysleli a chránili ich pred morálne nezodpovednými indivíduami. Aspoň to sleduje väčšina zákonov.

Základom a cieľom všetkých pravidiel by malo byť dobro vzťahov – ľudských, duchovných i prírodných.

 

Jednota kresťanov

E-mail Tlačiť PDF

unity

Milí bratia a sestry, po roku 1989 zažila Európa mnohé delenia a len jedno zjedno­tenie. Mnohé národy však tieto delenia vítali s radosťou, no niektorí i s krvou, najmä na Balkáne. Rozdelenie bolo pre nich radosťou.

Pre kresťanov je však rozdelenie bolestným znakom.
Ježiš sa vo svojej rozlúčkovej reči modlil, aby všetci jedno boli, podľa vzoru jednoty Najsvätejšej Trojice. Jej základom je láska všetkých osôb navzájom i navonok, voči svetu. A to je základný vzor pre našu jednotu – láska všetkých členov a úcta k ostatným.

 

Pre mladých – Vodca, ktorý dáva zmysel utrpeniu

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 3.00 )

utrpenie

Drahí bratia a sestry, milí mladí. Kto, alebo čo formuje váš život? Alebo, necháte sa vôbec niekým, alebo niečím viesť a formovať?

Je jedno jasné svetlo, ktoré nás chce viesť, aby sme šťastne došli do cieľa. Je ním Kristus – Božie Slovo, ktoré presne vie čo a ako robiť, aby sme dosiahli sľúbené šťastie treba mu len úprimne veriť.

 

Sv. Štefana

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

sv._Stefan_mucenik Milí bratia a sestry, ktoré dve slová sa podľa vás najčastejšie používajú na charakterizovanie Vianoc? Podľa mňa je to RADOSŤ a POKOJ. Oba aj pravidelne odznievajú na vianočných pozdravoch. Aj navonok sa každý snaží tieto slová prežívať – tešiť sa s blížnymi a chrániť sa všetkých chýb, ktoré by naše spoločné chvíle narušili.

 

Utorok 3. advetný týždeň

E-mail Tlačiť PDF

grule_zmenene

Milí bratia a sestry, kto z nás môže povedať, že sa vždy snaží plniť Božiu vôľu? Je chvályhodné, ak sa nájde takýchto ľudí dostatok. Ale možno nie všetci by sme za seba položili ruku do ohňa.

 

2. adventná nedeľa - B

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

zmenenMilí bratia a sestry, tešíte sa na Kristov príchod? Na oslavu toho prvého iste. Ale myslím skôr na ten druhý príchod – na konci vekov!? S tým asi mnohí z nás tak skoro nerátajú. Očakávame ho, ale máme nádej, že sa tak nestane ešte za nášho života. Lebo podľa Apokalypsy vieme, že to nebude žiaden med.

 

Adventná kázeň o Cirkvi

E-mail Tlačiť PDF

katedrla_spi

Milí bratia a sestry, v prvej polovici adventu sa pripravujeme na druhý Kristov príchod na konci vekov. Neočakávame ho však iba sami, každý osobne, očakávame ho ako spoločenstvo, ktoré on sám založil, je jeho hlavou a chce ho celé priviesť raz a navždy ku sebe. Týmto spoločenstvom je Cirkev.

Teda všetci, ktorí na základe svojej krstnej viery patria ku Kristovi, tvoria Cirkev.

 

 

Vianočná kázeň

E-mail Tlačiť PDF

Svätá RodinaMilí bratia a sestry, isto ste už mnohí zakúsili istú opustenosť, keď ste potrebovali cítiť pri sebe nejakého človeka. Nielen vtedy, keď ste niečím trpeli, ale keď vás tlačila vlastná vina, možno aj hanba, čo sme spravili, alebo komu ublížili. Túžili sme po čím rýchlejšom odpustení a pokoji.

 


Stránka 4 z 5
Kázne

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie