Hlavná stránka Misie - rôzne Misionárske povolanie
Misie - rôzne misijné témy

Povolanie a misia sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Terezia_krizPovolanie a misia (poslanie) sú dve stránky tej istej skutočnosti. Od povolania závisí obsah misie, ako aj jej konkrétne podmienky a prejavy. Preto keď prenikáme do podstaty povolania sv. Terézie, automaticky nájdeme podstatné črty jej misie: bola kresťankou a ako taká mala plniť misiu všetkých kresťanov, čiže Cirkvi; bola rehoľníčkou a tak mala v Cirkvi plniť misiu zasväteného života; ako bosá karmelitánka mala misiu celého Karmelu.

 

Misionár s voňavým srdcom

E-mail Tlačiť PDF
(15 hlasovaní, Priemerná známka: 4.93 )

 

Misionar_vonave_srdceKaždé stretnutie človeka s človekom je nádherným poslaním jedného k druhému, príležitosťou naučiť sa jeden od druhého niečo nové o tom, ako ešte viac žiť v láske a vzájomnom porozumení a prijatí, ako sa ešte viac stať skutočným človekom.

Každé miesto a situácia v našom živote je takouto príležitosťou - poslaním, ktoré dáva Boh cez jedných druhým - byť misionárom s voňavým srdcom...

 

 

Byť misionárom znamená...

E-mail Tlačiť PDF
(8 hlasovaní, Priemerná známka: 4.88 )

Byť misionáromByť misionárom znamená...

 

Povolanie k misii podľa sv. Terezky

E-mail Tlačiť PDF
(3 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Terezka Ježiškova"Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium." (Mk 16, 15)
Určite si pamätáte zo svojich detských rokov, ako ste sa zaoberali svojou budúcnosťou, čo by ste chceli robiť, čím by ste chceli byť. Otázka povolania a poslania sa týka každého jedného z nás.

Krstom sme sa stali vlastníkmi Boha, Krista, stali sme sa kresťanmi. Prijali sme zároveň úlohu byť misionármi, apoštolmi. Touto sviatosťou sme dostali účasť na misii Cirkvi, keďže sme sa stali jej údmi. Skôr však, ako sme boli pokrstení, dostali sme do zálohy život. Prvotné povolanie, ktoré sme získali od Boha, bolo splnenie úlohy človeka, darovania seba. Bol to dar daný nám zadarmo. A každý dar si vyžaduje odpoveď na získaný dar.

 

Každé povolanie je jedinečné

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 2.00 )

DobrovolniciBoh je ten, kto volá...
Každé povolanie je tajomstvom Božieho vyvolenia, pretože Boh je ten, ktorý povoláva, ktorý prichádza s iniciatívou. Každé povolanie je tajomstvom, ktoré nás presahuje. Výzva prichádza zhora. Povoláva nás Kristus. „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás“ (Jn 15, 16). Táto skutočnosť nás privádza k zamysleniu sa nad tým, akú úžasnú dôveru vkladá Boh do človeka a čo môže v mladom človeku spôsobiť jeho milosť, ak odpovie na toto volanie.

 

 
Viac článkov...


Stránka 1 z 2
Misie

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

RSS Nové články z tejto stránky

feed-image RSS článkov z misie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie