Misie - rôzne misijné témy

Spiriualita sv. Arnolda Janssena a jej korene

E-mail Tlačiť PDF

Arnold_JanssenNáš život vychádza z koreňov, ktoré sme zapustili vo svojom detstve v príkladoch svojich rodičov, starých rodičov a blízkych ľudí, ktorí takto zásadným spôsobom ovplyvnili náš život. Aj sv. Arnold Janssen vo svojom živote čerpal, napájal a živil svoju nábožnosť predovšetkým z príkladu svojich najbližších – otca a matky. Ich nábožnosť, podobne ako nábožnosť samotného Arnolda, bola charakteristická veľkou bázňou a úctou k Božiemu Slovu a Božskému Srdcu, k Najsvätejšej Trojici a Duchu Svätému, ale aj úporným hľadaním a následným verným plnením Božej vôle.

 

Jozef Freinademetz - 4 - Steyl

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Jozef_Freinademetz_2Jozef Freinademetz prišiel do Steylu 27. augusta 1878. Keď sa ku nemu blížíl, modlil sa Te Deum. Radosť zmiešaná s pocitom úzkosti sa miešala v jeho srdci. Upokojil sa však spomienkou na latinskú múdrosť: Qui dedit velle, dabit et perficere – ten, kto vzbudil túžbu, privedie ju aj k naplneniu.

 

Jozef Freinademetz - 4 - V Steyli

E-mail Tlačiť PDF

Jozef_Freinademetz_2Pokračujeme v životopise veľkého misionára Sv. Jozefa Freinademetza - misionára v Číne. Tentoraz je to úsek jeho života, ktorý strávil v Steyli - hlavnom dome Spoločnosti Božieho Slova a to od augusta 1878 do marca 1879. Nech sa páči...

 

Jozef Freinademetz - 3 - Rozhodnutie pre Čínu

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 1.00 )

Jozef_Freinademetz_1Bressanské noviny Kirchenblatt sa dostávali takmer na všetky fary v diecéze. V nich bol v prvom januárovom čísle 1878 uvedený článok o novom misijnom seminári v Steyli, v Holandsku. Mal slúžiť pre nemeckú rečovú oblasť, teda pre kandidátov z Rakúska, Nemecka a Holandska. V článku bola zmienka o zakladateľovi Arnoldovi Janssenovi, o pápežskom požehnaní a o otvorení seminára 8. septembra 1875. Cieľom tohto misijného inštitútu boli katolícke misie v tých nekresťanských krajinách, kde sa predpokladá, že budú mať úspech. Písalo sa tam, že „prijímame aj kňazov, ktorí sa sami chcú stať misionármi, alebo chcú zasvätiť svoj život ako vychovávatelia budúcich misionárov.“

 

Sv. Jozef Freinademetz - 2 - Kaplán v San Martino

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 1.00 )

Jozef Freinademetz kaplánSv. Jozef Freinademetz bol kaplánom v San Martino (Val Badia) v rokoch 1876-1878. Začalo sa to začiatkom júla 1876, kedy sa Jozef vrátil domov na krátku dovolenku pred nástupom do pastoračnej služby. Jeho najstaršia sestra Terézia (28 ročná) sa len nedávno vydala. 4. júla prišiel do Abtei biskup Gasser, aby udelil sviatosť birmovania. Jedným z kandidátov bol aj osemročný syn tkáča Francisa Thalera. Birmovným otcom bol Jozef Freinademetz.

 


Stránka 1 z 2
Misie

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

RSS Nové články z tejto stránky

feed-image RSS článkov z misie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie