Hlavná stránka Úvahy Obľúbené citáty
Obľúbené citáty z kníh a filmov

Živá voda Ducha Svätého (sv. Cyril Jeruzalemský)

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Holubica_voda„Voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom živej vody prúdiacej do večného života.“ Nový druh vody, ktorá žije a prúdi. Prúdi však na tých, čo sú jej hodni. Ale prečo nazval milosť Ducha vodou?

 

Pôsobenie Ducha Svätého (sv. Bazil Veľký)

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Duch_Svaty5Kto by nezbystril pozornosť a nepozdvihol svoje myšlienky až k najvyššiemu bytiu, keď počuje rôzne názvy Ducha? Veď sa nazýva Duchom Božím a Duchom pravdy, ktorý vychádza z Otca: Duch silný, Duch, ktorý riadi. Jeho vlastné a osobitné meno je Duch Svätý.

 

Radosť utrpenia pre Pána (sv. Ján z Avily)

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Kristus_modern„Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás. Lebo ako sa v nás rozmnožujú Kristove utrpenia, tak sa skrze Krista rozhojňuje aj naša útecha.“ Sú to slová svätého apoštola Pavla.

 

Potreba Tešiteľa (sv. Cyril Alexandrijský)

E-mail Tlačiť PDF

Duch_Svaty7Už bolo vykonané všetko, čo bolo treba na zemi zariadiť. Bolo však naskrze potrebné, aby sme sa stali účastnými aj na božskej prirodzenosti Slova; čiže aby sme sa zriekli svojho života, zmenili ho na iný a začali žiť novým, nábožným životom. A to nebolo možné ináč ako účasťou na Svätom Duchu. No najvhodnejší čas na zoslanie Ducha a na jeho zostúpenie na nás bol ten, čo nasledoval po odchode Krista, nášho Spasiteľa.

 

Ježišovo meno (sv. Bernardín Sienský)

E-mail Tlačiť PDF

Jezis_tvarJežišovo meno je svetlom kazateľov, lebo dodáva hlásaniu a počúvaniu jeho slova žiarivú jasnosť. Veď čo myslíš, kde by sa vzalo na celom svete také veľké, neočakávané a prudké svetlo viery, ak nie z ohlasovania Ježiša? Či nás Boh nepovolal „do svojho obdivuhodného svetla“ aj svetlom a vôňou tohoto mena? Apoštol právom hovorí tým, čo sú osvietení a v tomto svetle vidia svetlo: „Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla!“

 

Internet a misie? - 17 - Reálna a virtuálna farnosť a laici

E-mail Tlačiť PDF

ChramAby sme plnšie pochopili, ako môže byť internet novým účinným prostriedkom nielen farskej pastorácie u nás na Slovensku ale aj v misijných krajinách, kde misionári takisto pracujú predovšetkým vo farnostiach, musíme sa najprv hlbšie zamyslieť nad tým, čo farnosť ako taká je, ako má pastorácia vo farnosti vyzerať, ktorých oblastí sa musí dotýkať, aké sú jej základné vlastnosti a ktoré požiadavky a úlohy musí v súčasnosti pastorácia vo farnosti spĺňať, aby bola dostatočne efektívna a privádzala veriacich bližšie k Bohu i k sebe navzájom. Len takto môžeme správne pochopiť, ako používať internet ako prostriedok tejto pastorácie. Inak nám hrozí, že sa internet znova stane iba ďalšou nepotrebnou ba nebezpečnou vecou v rukách Zlého na odcudzenie veriacich Bohu i ostatným veriacim vo farnosti.

 

Vystúpil do neba (sv. Augustín)

E-mail Tlačiť PDF

Nanebovstupenie2Dnes náš Pán Ježiš Kristus vystúpil do neba. Nech s ním vystúpi aj naše srdce.

Počúvajme, čo hovorí apoštol: „Ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, myslite na to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! Hľadajte, čo je hore, nie to, čo je na zemi!“ Lebo ako on vystúpil, a pritom od nás neodišiel, tak sme už aj tam s ním, hoci sa ešte na našom tele neuskutočnilo, čo máme sľúbené.

On je už vyvýšený nad nebesia, a predsa znáša na zemi všetky útrapy, ktoré my ako jeho údy zakusujeme. Vydal o tom svedectvo zhora, keď zvolal: „Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? A povedal tiež: „Bol som hladný a dali ste mi jesť.“

 

Budem pri ňom v súžení (sv. Bernard)

E-mail Tlačiť PDF

Kristus_Rio„Budem pri ňom v súžení,“ hovorí Boh – a ja by som mal zatiaľ hľadať niečo iné ako súženie? „Pre mňa je slasťou byť v Božej blízkosti,“ a nielen to, ale aj „v Pánu Bohu svoju nádej mať“, lebo „ho zachránim i oslávim“, hovorí.

 

Kristove utrpenia nie sú iba v Kristovi (sv. Augustín)

E-mail Tlačiť PDF

Kristus_svieceJežiš Kristus je jeden človek s Hlavou a s telom. Spasiteľ tela a údy tela sú dvaja v jednom tele, v jednom hlase a v jednom utrpení, a keď sa pominie neprávosť, aj v jednom odpočinku. A tak Kristove utrpenia nie sú iba v Kristovi, a pritom sú Kristove utrpenia iba v Kristovi. Lebo ak chápeš Krista ako Hlavu a telo, sú Kristove utrpenia iba v Kristovi. Ale ak chápeš Krista iba ako Hlavu, Kristove utrpenia nie sú iba v Kristovi. Veď keby boli Kristove utrpenia iba v Kristovi, čiže iba v Hlave, ako by mohol jeden jeho úd, apoštol Pavol, povedať: „Aby som na vlastnom tele dopĺňal to, čo chýba Kristovmu utrpeniu?“

 

Medzi zmŕtvychvstaním a nanebovstúpením (sv. Lev Veľký)

E-mail Tlačiť PDF

Kristus3Tie dni, milovaní, ktoré uplynuli medzi Pánovým zmŕtvychvstaním a nanebovstúpením, neprebehli naprázdno, lebo v nich boli potvrdené veľké sviatosti a zjavené veľké tajomstvá. V týchto dňoch sa odstraňuje strach z krutej smrti a ohlasuje sa nielen nesmrteľnosť duše, ale aj tela. V týchto dňoch Pán dýchnutím vlieva všetkým apoštolom Ducha Svätého a svätému apoštolovi Petrovi viac ako ostatným prikazuje po zverení kľúčov od kráľovstva starosť o Pánov ovčinec.

 


Stránka 10 z 20
Úvahy

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie