Hlavná stránka Úvahy Obľúbené citáty
Obľúbené citáty z kníh a filmov

V putách lásky (sv. Katarína Sienská)

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Jezis_VlasyMôj najmilší Pane, obráť láskavo svoje milosrdné oči na tento ľud i na tajomné telo tvojej Cirkvi, lebo tvoje sväté meno bude mať väčšiu slávu, keď sa zľutuješ nad takým veľkým množstvom svojich stvorení, ako keby si sa zľutoval iba nado mnou úbohou, ktorá tak veľmi urazila tvoju velebnosť. Ako by som sa mohla utešiť, keby som videla, že ja oplývam životom a tvoj ľud je v smrti? Alebo keby som videla na tvojej milovanej Neveste temnotu hriechov z mojich zlyhaní a zo zlyhaní ostatných tvojich stvorení?

 

Chvála Bohorodičky Márie (sv. Cyril Alexandrijský)

E-mail Tlačiť PDF

Bohorodicka_porodVidím radostné a nadšené zhromaždenie svätých, ktoré sa sem ochotne zišlo na pozvanie svätej Bohorodičky vždy Panny Márie. Aj keď ma zvieral hlboký zármutok, pohľad na zástup svätých otcov mi spôsoboval radosť. Teraz sa u nás naplnilo slovo žalmistu Dávida: „Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.“

 

Láska je mocná ako smrť (sv. Balduin Canterburský)

E-mail Tlačiť PDF

MilovatSmrť je mocná, lebo nás dokáže pripraviť o dar života. Láska je mocná, lebo nás dokáže vrátiť do lepšieho života. Smrť je mocná, lebo z nás dokáže stiahnuť schránku tohto tela a ozbíjať nás. Láska je mocná, lebo dokáže vyrvať smrti korisť a vrátiť nám ju.

 

Nakloň mi srdce (sv. Robert Belarmín)

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Srdce_oblaky„Ty, Pane, si dobrý a láskavý a veľmi milostivý.“ Kto by ti neslúžil celým srdcom, keď začne čo len trocha okusovať čaro tvojej otcovskej vlády? Čo prikazuješ, Pane, svojim služobníkom? Hovoríš: „Vezmite na seba moje jarmo.“ A aké je tvoje jarmo? Odpovedáš: „Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“ Kto by neniesol s najväčšou radosťou jarmo, ktoré netlačí, ale lahodí, a bremeno, ktoré neťaží, ale občerstvuje? Preto si právom dodal: „A nájdete odpočinok pre svoju dušu.“ A čo je to tvoje jarmo, ktoré neunavuje, ale prináša osvieženie? Je ním to prvé a najväčšie prikázanie: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca.“ Veď čo je ľahšie, príjemnejšie, lahodnejšie, ako milovať dobrotu, krásu a lásku, čím všetkým si ty, Pane, Bože môj?

 

O pastieroch (sv. Augustín)

E-mail Tlačiť PDF

Dobr_pastierSv. Augustín nám ponúka pár zamyslení nad úlohou pastiera...

 

Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk (sv. Ján Zlatoústy)

E-mail Tlačiť PDF

Kriz_LuceHrozia veľké vlny a prudké víchrice. Ale nebojíme sa, že utonieme, lebo stojíme na skale. Nech besnie more, skalu rozrušiť nemôže. Nech sa vzdúvajú vlny, Ježišovu loď nemôžu potopiť. Čoho sa, prosím, bojíme? Smrti? „Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk.“ Vyhnanstva? Povedz mi! „Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa.“ Alebo zhabania majetku? „Nič sme si na svet nepriniesli a je isté, že si nič nemôžeme ani odniesť.“ Pohŕdam hrozbami tohto sveta a smejem sa jeho dobrotám. Chudoby sa nebojím a po bohatstve netúžim; zo smrti nemám strach a žiť sa mi nežiada, iba ak pre váš osoh. Preto myslím na prítomnosť a prosím vás: Majte dôveru.

 

Všetko sa stalo novým (sv. Ondrej Krétsky)

E-mail Tlačiť PDF

Narodenie_P._Marie„Cieľom zákona je Kristus,“ lebo nás odvádza od zeme a privádza k Duchu. V ňom je totiž naplnenie: keď sám zákonodarca všetko vykonal a dokončil, vniesol do litery ducha. On v sebe samom zhrnul všetko. Žil podľa zákona milosti; ale zákon podriadil, kým milosť harmonicky prispôsobil a pripojil. Nepomiešal a nezamotal to, čo má jedno vlastné, s tým, čo bolo vlastné druhému, ale celkom božsky premenil, čo bolo ťažké, otrocké a tyranské, na to, čo je ľahké a slobodné, aby sme už neboli „otrocky podriadení živlom sveta“, ako hovorí Apoštol, ani neboli zapriahnutí do otrockého jarma litery zákona.

 

O blahoslavenstvách (sv. Lev Veľký)

E-mail Tlačiť PDF

Sv._LevSv. Lev Veľký sa ohnivo rozkázal o blahoslavenstvách. Pár jeho slov vám prinášame aj my...

 

Kríž je slávou a povýšením Krista (sv. Ondrej Krétsky)

E-mail Tlačiť PDF

Kriz_stenaSlávime sviatok kríža, ktorý zahnal temnoty a navrátil svetlo. Slávime sviatok kríža a spolu s Ukrižovaným sme pozdvihnutí do výšin, aby sme zem s hriechom zanechali dolu a získali nebeské dobrá. Vlastniť kríž je taká vzácna a taká veľká vec, že kto ho vlastní, vlastní poklad. Ja som zo všetkých dobier právom nazval pokladom to, čo je v skutočnosti i podľa mena najkrajšie. V ňom, cezeň a do neho je uložená celá naša spása a bola vrátená do pôvodného stavu.

 

Láska je mocná ako smrť (sv. Jana Františka)

E-mail Tlačiť PDF

Jana_de_chantalJedného dňa povedala blahoslavená Jana tieto ohnivé slová, ktoré boli hneď verne zachytené:

 


Stránka 7 z 20
Úvahy

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie